Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
OVO-6405/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.917 - k návrhu na úpravu rozpočtu akce č. 4347 Akce pro BESIP v kapitole 03 - Doprava rozpočtové opatření OVO 24.4.2018 - 23.4.2020
OVO-6406/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.945 - k návrhu na úpravu rozpočtu kap. 06 a příspěvkových organizací Studio Ypsilon a Divadlo Spejbla a Hurvínka v roce 2018 rozpočtové opatření OVO 24.4.2018 - 23.4.2020
OVO-6407/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.918 - k úpravě rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2018 o finanční prostředky přijaté od MČ hl.m. Prahy a jejich vrácení Ministerstvu financí rozpočtové opatření OVO 24.4.2018 - 23.4.2020
OVO-6408/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.920 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2018 o poskytnutý transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva pro místní rozvoj z rozpočtové opatření OVO 24.4.2018 - 23.4.2020
OVO-6409/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.942 - k návrhu na úpravu rozpočtu běžných výdajů v kap. 06 a kap. 09 rozpočtové opatření OVO 24.4.2018 - 23.4.2020
OVO-6410/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.921 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2018 o poskytnutý neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva rozpočtové opatření OVO 24.4.2018 - 23.4.2020
OVO-6411/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.947 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2018 o neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z MŠMT určený na rozvojový rozpočtové opatření OVO 24.4.2018 - 23.4.2020
OVO-6412/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.919 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2018 o poskytnuté transfery z Úřadu práce České republiky na výkon pěstounské péče rozpočtové opatření OVO 24.4.2018 - 23.4.2020
OVO-6413/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.923 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2018 o poskytnutý transfer ze Státního fondu životního prostředí v souvislosti s rozpočtové opatření OVO 24.4.2018 - 23.4.2020
OVO-6414/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.956 - k Pravidlům pro stanovení a sjednání platů a mezd ředitelů a ředitelek příspěvkových organizací zřízených hlavním městem Prahou a pro poskytování rozpočtové opatření OVO 24.4.2018 - 23.4.2020
OVO-6441/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.913 - k založení obchodní společnosti Prague City Tourism a.s. rozpočtové opatření OVO 24.4.2018 - 23.4.2020
OVO-6229/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.851 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2018 o poskytnutý transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva zdravotnictví na rozpočtové opatření OVO 17.4.2018 - 16.4.2020
OVO-6230/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.844 - k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových a běžných výdajů MHMP-RFD SK v kapitole 03 Doprava rozpočtové opatření OVO 17.4.2018 - 16.4.2020
OVO-6231/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.884 - k návrhu na úpravu rozpočtu a čerpání fondu investic příspěvkových organizací v působnosti odboru ZSP MHMP a úpravu rozpočtu v kap. 0504 v roce rozpočtové opatření OVO 17.4.2018 - 16.4.2020
OVO-6232/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.878 - k úpravě rozpočtu hl.m. Prahy za účelem financování projektů z Operačního programu Praha - pól růstu ČR v roce 2018 rozpočtové opatření OVO 17.4.2018 - 16.4.2020