Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
OCP-9982/2017 Provozování sběrného dvora na území správního obvodu Praha 11 veřejná zakázka - Smlouva OCP 7.3.2016 - 6.3.2021
OCP-9983/2017 Provozování sběrného dvora na území správních obvodů Praha - Kunratice a Praha - Libuš veřejná zakázka - Smlouva OCP 7.3.2016 - 6.3.2021
OCP-9985/2017 Provozování sběrného dvora na území správního obvodu Praha 14 veřejná zakázka - Smlouva OCP 7.3.2016 - 6.3.2021
OCP-9986/2017 Provozování sběrného dvora na území správního obvodu Praha 22 veřejná zakázka - Smlouva OCP 7.3.2016 - 6.3.2021
OCP-9987/2017 Provozování sběrného dvora na území správních obvodů Praha 9 a Praha 18 veřejná zakázka - Smlouva OCP 7.3.2016 - 6.3.2021
OCP-9988/2017 Provozování sběrného dvora na území správního obvodu Praha 15 veřejná zakázka - Smlouva OCP 7.3.2016 - 6.3.2021
SVM-9760/2017 "Ostraha objektů - Blok č. III" veřejná zakázka - Smlouva SVM 29.2.2016 - 1.3.2018
SVM-9761/2017 "Ostraha objektů - Blok č. I" veřejná zakázka - Smlouva SVM 29.2.2016 - 1.3.2018
SVM-9762/2017 "Ostraha objektů - Blok č. II" veřejná zakázka - Smlouva SVM 29.2.2016 - 1.3.2018
SVM-9763/2017 "Ostraha objektů - Blok č. IV" veřejná zakázka - Smlouva SVM 29.2.2016 - 1.3.2018
SVM-9765/2017 "Ostraha objektů - Blok č. V" veřejná zakázka - Smlouva SVM 29.2.2016 - 1.3.2018
INF-9575/2017 Rámcová smlouva na rozvoj informačního systému Městské policie HMP - podpora organizace výkonu služby veřejná zakázka - Smlouva INF 22.2.2016 - 22.2.2021
INF-9525/2017 Upgrade zabezpečeného vzdáleného připojení MHMP veřejná zakázka - Smlouva INF 18.2.2016 - 30.6.2018
OCP-9480/2016 Vyhlášení Výzvy č. 1 k předkládání žádostí o dotaci z programu „Zlepšování kvality ovzduší v hl. m. Praze – pořízení ekologického vytápění v domácnostech“ financovaného v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020 (OPŽP) granty OCP 18.2.2016 - 29.12.2017
INF-9433/2017 Dílčí výzva k rámcové smlouvě DOH/40/01/002951/2013 "Dodávka čipových karet včetně služeb grafické a elektronické personalizace" veřejná zakázka - Smlouva INF 16.2.2016 - 16.2.2021