Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
OVO-6907/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1206 - k návrhu na odpis zmařené investice, úpravu rozpočtu, úpravu celkových nákladů a použití peněžních fondů příspěvkových organizací v působnosti rozpočtové opatření OVO 22.5.2018 - 21.5.2020
OVO-6908/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1168 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2018 o poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva školství, mládeže a rozpočtové opatření OVO 22.5.2018 - 21.5.2020
OVO-6909/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1171 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2018 o poskytnuté transfery z Ministerstva životního prostředí v souvislosti s financováním z rozpočtové opatření OVO 22.5.2018 - 21.5.2020
OVO-6910/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1165 - k návrhu na převod finančních prostředků týkající se správy provozu zón placeného stání a dodávky na jejich vybavení (úprava rozpočtu kapitálových rozpočtové opatření OVO 22.5.2018 - 21.5.2020
OVO-6911/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1207 - k zajištění financování projektu Implementace modelu CAF a podpůrných aktivit pro moderní a efektivní řízení Magistrátu hlavního města Prahy rozpočtové opatření OVO 22.5.2018 - 21.5.2020
OVO-6912/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1170 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2018 o poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva školství, mládeže a rozpočtové opatření OVO 22.5.2018 - 21.5.2020
OVO-6913/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1156 - k návrhu na úpravu rozpočtu kap. 0662 - KUC MHMP v r. 2018 rozpočtové opatření OVO 22.5.2018 - 21.5.2020
OVO-6914/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1197 - k úpravě rozpočtu závazných ukazatelů na rok 2018 v kap. 0416 na základě Výkazu o změnách v poskytovaných podpůrných opatřeních a jejich rozpočtové opatření OVO 22.5.2018 - 21.5.2020
OVO-6915/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1201 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2018 o neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z MŠMT pro soukromé školství rozpočtové opatření OVO 22.5.2018 - 21.5.2020
OVO-6916/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1175 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2018 o neinvestiční transfer z Ministerstva zdravotnictví na specializační rozpočtové opatření OVO 22.5.2018 - 21.5.2020
OVO-6917/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1166 - k návrhu na převod finančních prostředků týkající se dodávek pro světelné signalizační zařízení (úprava rozpočtu kapitálových výdajů MHMP - RFD SK rozpočtové opatření OVO 22.5.2018 - 21.5.2020
OVO-6918/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1167 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2018 o poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva školství, mládeže a rozpočtové opatření OVO 22.5.2018 - 21.5.2020
OVO-6919/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1202 - k úpravě rozpočtu běžných výdajů vlastního hlavního města Prahy v kap. 0416 rozpočtové opatření OVO 22.5.2018 - 21.5.2020
OVO-6920/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1173 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2018 o poskytnutý transfer ze Státního fondu životního prostředí určeného pro MČ HMP a rozpočtové opatření OVO 22.5.2018 - 21.5.2020
OVO-6921/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1174 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2018 o poskytnuté neinvestiční transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva rozpočtové opatření OVO 22.5.2018 - 21.5.2020