Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
OVO-7109/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1260 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2018 o poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních věcí v rozpočtové opatření OVO 29.5.2018 - 28.5.2020
OVO-7110/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1258 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2018 o neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z MŠMT určený na dotační rozpočtové opatření OVO 29.5.2018 - 28.5.2020
OVO-7111/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1254 - k návrhu na úpravu rozpočtu kap. 0464 a kap. 0264 - SVC MHMP v souvislosti se zajištěním akce Cervia Citta Giardino - Maggio in Fiore 2018 rozpočtové opatření OVO 29.5.2018 - 28.5.2020
OVO-7112/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1259 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2018 o poskytnutý transfer ze státního rozpočtu z Úřadu práce České republiky na aktivní rozpočtové opatření OVO 29.5.2018 - 28.5.2020
OVO-7113/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1271 - k úpravě rozpočtu hl.m. Prahy za účelem financování projektu Publicita a informovanost o OP PPR“ z Operačního programu Praha - pól růstu ČR v roce rozpočtové opatření OVO 29.5.2018 - 28.5.2020
OVO-7114/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1272 - k návrhu na úpravu rozpočtu hl.m. Prahy na rok 2018 v kap. 04 - Školství, mládež a sport rozpočtové opatření OVO 29.5.2018 - 28.5.2020
OVO-7115/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1212 - k Akčnímu plánu projektů ekonomické diplomacie hlavního města Prahy na období 2018 - 2019 rozpočtové opatření OVO 29.5.2018 - 28.5.2020
OVO-7116/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1220 - k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl.m. Prahy v kapitole 03 - Doprava na úhradu nákladů na provoz nového plavidla na přívozu P8 Císařský ostrov - rozpočtové opatření OVO 29.5.2018 - 28.5.2020
OVO-6902/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1149 - k návrhu na úpravu limitu počtu zaměstnanců a limitu prostředků na platy příspěvkové organizace v působnosti odboru ZSP MHMP - Zdravotnická rozpočtové opatření OVO 22.5.2018 - 21.5.2020
OVO-6903/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1172 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2018 o poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Úřadu práce České republiky na aktivní rozpočtové opatření OVO 22.5.2018 - 21.5.2020
OVO-6904/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1159 - k aktualizaci dokumentu Podpora odborného vzdělávání na území hlavního města Prahy v letech 2018 - 2022 rozpočtové opatření OVO 22.5.2018 - 21.5.2020
OVO-6905/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1169 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2018 o neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z MŠMT určený na program rozpočtové opatření OVO 22.5.2018 - 21.5.2020
OVO-6906/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1187 - k návrhu na úpravu rozpočtu v kapitole 02, 04 a 05 v souvislosti s realizací energeticky úsporných opatření I. rozpočtové opatření OVO 22.5.2018 - 21.5.2020
OVO-6907/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1206 - k návrhu na odpis zmařené investice, úpravu rozpočtu, úpravu celkových nákladů a použití peněžních fondů příspěvkových organizací v působnosti rozpočtové opatření OVO 22.5.2018 - 21.5.2020
OVO-6908/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1168 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2018 o poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva školství, mládeže a rozpočtové opatření OVO 22.5.2018 - 21.5.2020