Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
OSI-7182/2018 Stavba č. 41170 ZŠ Zličín - výstavba, dopracování projektové dokumentace veřejná zakázka - Evidenční list zakázky OSI 15.2.2017 - 15.2.2018
OCP-6988/2018 Úprava lesní cesty u bobové dráhy, Praha 8 - Libeň veřejná zakázka - Skutečně uhrazená cena zakázky malého rozsahu OCP 6.2.2017 - 6.2.2018
OCP-6989/2018 Geodetické a zeměměřičské práce na pozemcích ve správě OCP MHMP veřejná zakázka - Skutečně uhrazená cena zakázky malého rozsahu OCP 6.2.2017 - 6.2.2018
OCP-6991/2018 Vybavení fitness prvky – k.ú. Běchovice a Satalice veřejná zakázka - Skutečně uhrazená cena zakázky malého rozsahu OCP 6.2.2017 - 6.2.2018
OCP-6992/2018 Zalesnění a založení travního porostu - les Polník veřejná zakázka - Skutečně uhrazená cena zakázky malého rozsahu OCP 6.2.2017 - 6.2.2018
OCP-6993/2018 Les Robotka - komunikace, k.ú. Dubeč veřejná zakázka - Skutečně uhrazená cena zakázky malého rozsahu OCP 6.2.2017 - 6.2.2018
ROZ-6936/2018 Forenzní audit projektu "Celková přestavba a rozšíření UČOV na Císařském ostrově" veřejná zakázka - Písemná zpráva zadavatele ROZ 2.2.2017 - 2.2.2027
OTV-6906/2018 stavba č. 3295 TV Horní Počernice, etapa 0013 Komunikace Božanovská - 2. část veřejná zakázka - Písemná zpráva zadavatele OTV 1.2.2017 - 2.2.2018
OTV-6907/2018 stavba č. 3295 TV Horní Počernice, etapa 0013 Komunikace Božanovská - 2. část veřejná zakázka - Smlouva OTV 1.2.2017 - 1.2.2018
OTV-6887/2018 stavba č. 3295 TV Horní Počernice, etapa 0013 Komunikace Božanovská - 2. část veřejná zakázka - Protokol o posouzení kvalifikace OTV 31.1.2017 - 1.2.2018
OTV-6888/2018 stavba č. 3295 TV Horní Počernice, etapa 0013 Komunikace Božanovská - 2. část veřejná zakázka - Protokol z jednání hodnotící komise OTV 31.1.2017 - 1.2.2018
OTV-6889/2018 stavba č. 3295 TV Horní Počernice, etapa 0013 Komunikace Božanovská - 2. část veřejná zakázka - Protokol z jednání hodnotící komise OTV 31.1.2017 - 1.2.2018
OTV-6890/2018 stavba č. 3295 TV Horní Počernice, etapa 0013 Komunikace Božanovská - 2. část veřejná zakázka - Zpráva hodnotící komise OTV 31.1.2017 - 1.2.2018
OCP-6880/2018 servisní smlouva- výsuvné sloupky v parcích celopražského významu veřejná zakázka - Skutečně uhrazená cena zakázky malého rozsahu OCP 31.1.2017 - 31.1.2018
OCP-6882/2018 Monitoring návštěvnosti Letenských sadů veřejná zakázka - Skutečně uhrazená cena zakázky malého rozsahu OCP 31.1.2017 - 31.1.2018