Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
OVO-8023/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.375 - k návrhu na přijetí neinvestičních transferů ze státního rozpočtu z Ministerstva vnitra na zajištění bydlení azylantů a k návrhu na úpravu rozpočtu rozpočtové opatření OVO 21.2.2017 - 21.2.2019
OVO-8043/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.396 - k návrhu na odpis nákladů vynaložených na zmařenou přípravu a realizaci stavby u příspěvkové organizace v působnosti odboru školství a mládeže rozpočtové opatření OVO 21.2.2017 - 21.2.2019
OVO-8052/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.366 - k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2017 v kapitole 04 - Školství, mládež a sport - převod nevyčerpaných finančních rozpočtové opatření OVO 21.2.2017 - 21.2.2019
OCP-7318/2018 Restaurátorské práce - autorské objekty na dětském hřišti Kaštánek ve Stromovce veřejná zakázka - Skutečně uhrazená cena zakázky malého rozsahu OCP 20.2.2017 - 20.2.2018
OCP-7319/2018 Podklady pro projektové dokumentace ve Stromovce - Praha 7 veřejná zakázka - Skutečně uhrazená cena zakázky malého rozsahu OCP 20.2.2017 - 20.2.2018
OCP-7320/2018 Aktualizace inventarizace dřevin v Královské oboře Stromovka veřejná zakázka - Skutečně uhrazená cena zakázky malého rozsahu OCP 20.2.2017 - 20.2.2018
OTV-7253/2018 Opravy protipovodňových opatření na ochranu hl. m. Prahy, linie Malá Strana, Kampa veřejná zakázka - Oznámení o zrušení zakázky OTV 16.2.2017 - 16.2.2027
OCP-7233/2018 Zajištění komplexního systému nakládání s komunálním odpadem na území hl. m. Prahy na období 2016-2025 veřejná zakázka - Smlouva OCP 16.2.2017 - 31.7.2026
OTV-7214/2018 Opravy protipovodňových opatření na ochranu hl. m. Prahy, linie Malá Strana, Kampa veřejná zakázka - Písemná zpráva zadavatele OTV 15.2.2017 - 15.2.2027
OSI-7184/2018 Stavba č. 8548 Kanalizační sběrač H - prodloužení do Běchovic, etapa 0001 Stoka H1 Dolnopočernická, část 02 Nad Rybníkem veřejná zakázka - Evidenční list zakázky OSI 15.2.2017 - 16.2.2018
OSI-7182/2018 Stavba č. 41170 ZŠ Zličín - výstavba, dopracování projektové dokumentace veřejná zakázka - Evidenční list zakázky OSI 15.2.2017 - 15.2.2018
OCP-7205/2018 Stavební úpravy bývalé myslivny a objektu zázemí údržby ve Stromovce veřejná zakázka - Skutečně uhrazená cena zakázky malého rozsahu OCP 15.2.2017 - 15.2.2018
OCP-7206/2018 Rámcová smlouva na opravy a údržbu mlatových cest veřejná zakázka - Skutečně uhrazená cena zakázky malého rozsahu OCP 15.2.2017 - 15.2.2018
OCP-7207/2018 Rekonstrukce veřejného WC na Petříně veřejná zakázka - Skutečně uhrazená cena zakázky malého rozsahu OCP 15.2.2017 - 15.2.2018
OCP-7208/2018 Rekonstrukce objektu bývalé hájovny veřejná zakázka - Skutečně uhrazená cena zakázky malého rozsahu OCP 15.2.2017 - 15.2.2018