Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
OVO-3943/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.3240 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva školství, mládeže a rozpočtové opatření OVO 19.12.2017 - 19.12.2019
OVO-3944/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.3245 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnutý transfer z Úřadu práce České republiky na výkon pěstounské péče rozpočtové opatření OVO 19.12.2017 - 19.12.2019
OVO-3945/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.3238 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnutý transfer z Úřadu práce České republiky na výkon pěstounské péče určený rozpočtové opatření OVO 19.12.2017 - 19.12.2019
OVO-3946/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.3292 - k návrhu na převod nevyčerpaných prostředků z roku 2016 v rámci OPZ a na úpravu běžných výdajů v roce 2017 rozpočtové opatření OVO 19.12.2017 - 19.12.2019
OVO-3947/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.3251 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnutý neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva kultury rozpočtové opatření OVO 19.12.2017 - 19.12.2019
OVO-3948/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.3280 - k úpravě rozpočtu běžných výdajů vlastního hlavního města Prahy v kap. 0416 - vratka od soukromé školy rozpočtové opatření OVO 19.12.2017 - 19.12.2019
OVO-3949/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.3276 - k návrhu na využití finančních prostředků fondu investic, rezervního fondu a fondu odměn u příspěvkových organizací zřizovaných hlavním městem rozpočtové opatření OVO 19.12.2017 - 19.12.2019
OVO-3950/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.3268 - k návrhu na navýšení neinvestičního příspěvku příspěvkové organizace hl.m. Prahy Dětský domov Charlotty Masarykové a úpravu rozpočtu v kap. 0505 rozpočtové opatření OVO 19.12.2017 - 19.12.2019
OVO-3951/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.3272 - k aktualizaci přílohy č. 4 smlouvy č. INO/54/11/010585/2016 ze dne 19.7.2016 k zajištění komplexního systému nakládání s komunálním odpadem na rozpočtové opatření OVO 19.12.2017 - 19.12.2019
OVO-3952/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.3267 - k návrhu na odpis vynaložených nákladů na zmařenou přípravu realizace stavby č. 40040 Domov seniorů Praha 13 a zároveň zařazení stavby Bytové rozpočtové opatření OVO 19.12.2017 - 19.12.2019
OVO-3816/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.32/62 - k návrhu Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace č. DOT/66/03/001653/2017 mezi hlavním městem Prahou a rozpočtové opatření OVO 14.12.2017 - 14.12.2019
OVO-3817/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.32/36 - k návrhu na poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu vlastního hl.m. Prahy na rok 2017 městským částem hl. m. Prahy na výkup pozemků a rozpočtové opatření OVO 14.12.2017 - 14.12.2019
OVO-3818/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.32/35 - k nabytí akciového podílu ve společnosti TCP - Vinohrady, a.s. od společnosti TRADE CENTRE PRAHA a.s. rozpočtové opatření OVO 14.12.2017 - 14.12.2019
OVO-3819/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.32/23 - k návrhu na poskytnutí účelové investiční dotace MČ Praha - Nebušice na vrub kapitoly 1016 - rezerva na spolufinancování projektů EU/EHP z rozpočtu rozpočtové opatření OVO 14.12.2017 - 14.12.2019
OVO-3820/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.32/64 - k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových výdajů odboru OCP MHMP v kapitole 02 - Městská infrastruktura na rok 2017 a rozpočtové opatření OVO 14.12.2017 - 14.12.2019