Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
OVO-7186/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1412 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2018 o poskytnutý neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva rozpočtové opatření OVO 5.6.2018 - 4.6.2020
OVO-7187/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1399 - k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl.m. Prahy v souvislosti s realizací převodu dědictví rozpočtové opatření OVO 5.6.2018 - 4.6.2020
OVO-7188/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1405 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2018 o poskytnutý transfer ze Státního fondu životního prostředí v souvislosti s rozpočtové opatření OVO 5.6.2018 - 4.6.2020
OVO-7189/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1436 - k úpravě rozpočtu hl.m. Prahy za účelem financování projektů z Operačního programu Praha - pól růstu ČR v roce 2018 rozpočtové opatření OVO 5.6.2018 - 4.6.2020
OVO-7190/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1407 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2018 o poskytnutý transfer z Ministerstva životního prostředí v souvislosti s financováním z rozpočtové opatření OVO 5.6.2018 - 4.6.2020
OVO-7191/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1391 - k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových výdajů MHMP-RFD SK v kapitole 03 Doprava rozpočtové opatření OVO 5.6.2018 - 4.6.2020
OVO-7192/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1402 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2018 o poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva školství, mládeže a rozpočtové opatření OVO 5.6.2018 - 4.6.2020
OVO-7193/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1400 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2018 o neinvestiční transfer určený městské části Praha 6 na projekt spolufinancovaný EU v rozpočtové opatření OVO 5.6.2018 - 4.6.2020
OVO-7194/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1434 - k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2018 v kap. 04 - Školství, mládež a sport rozpočtové opatření OVO 5.6.2018 - 4.6.2020
OVO-7195/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1373 - k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových výdajů OTV MHMP v kap. 02 Městská infrastruktura a navýšení CIN u stavby č. 42699 Rekonstrukce ulice rozpočtové opatření OVO 5.6.2018 - 4.6.2020
OVO-7196/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1411 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2018 o poskytnutý transfer z Ministerstva životního prostředí v souvislosti s financováním z rozpočtové opatření OVO 5.6.2018 - 4.6.2020
OVO-7197/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1409 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2018 o poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva školství, mládeže a rozpočtové opatření OVO 5.6.2018 - 4.6.2020
OVO-7062/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1274 - k návrhu na poskytnutí finančních prostředků formou jednorázové účelové individuální dotace z kap. 0546 v roce 2018 rozpočtové opatření OVO 29.5.2018 - 28.5.2020
OVO-7063/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1246 - k realizaci projektu Podpora domácího kompostování na území hlavního města Prahy“ (OPŽP, výzva 68) rozpočtové opatření OVO 29.5.2018 - 28.5.2020
OVO-7084/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1217 - k návrhu na rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele na veřejnou zakázku Řešení pro řízení sítě, vizualizaci a evidenci ICT aktiv“ rozpočtové opatření OVO 29.5.2018 - 28.5.2020