Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
OVO-0261/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.28/94 - k návrhu na úpravu rozpočtu v kapitole 02 - Městská infrastruktura na rok 2017 rozpočtové opatření OVO 15.6.2017 - 15.6.2019
OVO-0262/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.28/95 - k návrhu na změnu účelu části investiční dotace poskytnuté MČ Praha 15, rozšíření účelu investiční dotace poskytnuté MČ Praha rozpočtové opatření OVO 15.6.2017 - 15.6.2019
OVO-0779/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.28/13 - ke Zprávě o plnění rozpočtu hlavního města Prahy a vyúčtování výsledků hospodaření hlavního města Prahy za rok 2016 - závěrečný účet rozpočtové opatření OVO 15.6.2017 - 15.6.2019
OVO-0136/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1470 - k návrhu OCP MHMP na úpravu rozpočtu v kapitole 02 - Městská infrastruktura na rok 2017 rozpočtové opatření OVO 13.6.2017 - 13.6.2019
OVO-0137/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1435 - k návrhu na použití finančních prostředků z fondu investic příspěvkových organizací v působnosti KUC MHMP v r. 2017 a ke zvýšení celkových nákladů rozpočtové opatření OVO 13.6.2017 - 13.6.2019
OVO-0138/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1449 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnutý transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních rozpočtové opatření OVO 13.6.2017 - 13.6.2019
OVO-0139/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1446 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2017 o neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních rozpočtové opatření OVO 13.6.2017 - 13.6.2019
OVO-0140/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1468 - k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl.m. Prahy na rok 2017 v kapitole 0254 - Městská infrastruktura v souvislosti s realizací akce č. 10305 EU - rozpočtové opatření OVO 13.6.2017 - 13.6.2019
OVO-0141/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1443 - k revokaci usnesení Rady HMP č. 863 ze dne 19.4.2016 k záměru odboru strategických investic MHMP na realizaci veřejné zakázky - stavba č. 41170 rozpočtové opatření OVO 13.6.2017 - 13.6.2019
OVO-0142/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1447 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnutý transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva kultury na kulturní rozpočtové opatření OVO 13.6.2017 - 13.6.2019
OVO-0143/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1474 - k úpravě rozpočtu hl.m. Prahy za účelem financování projektů z Operačního programu Praha - pól růstu ČR v roce 2017 rozpočtové opatření OVO 13.6.2017 - 13.6.2019
OVO-0144/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1478 - k návrhu na úpravu rozpočtu v kapitole 05 v roce 2017 rozpočtové opatření OVO 13.6.2017 - 13.6.2019
OVO-0145/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1448 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2017 o neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva zemědělství na rozpočtové opatření OVO 13.6.2017 - 13.6.2019
OVO-0146/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1480 - k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl.m. Prahy v kap. 0924 rozpočtové opatření OVO 13.6.2017 - 13.6.2019
OVO-0147/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1414 - k návrhu na poskytnutí finančních prostředků formou účelové dotace MČ Praha - Libuš a k úpravě rozpočtu hl.m. Prahy rozpočtové opatření OVO 13.6.2017 - 13.6.2019