Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
OVO-7352/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1548 - k návrhu na úpravu rozpočtu běžných výdajů v kap. 04 - Školství, mládež a samospráva na rok 2018 určenou na zajištění financování Obecného nařízení rozpočtové opatření OVO 12.6.2018 - 11.6.2020
OVO-7353/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1506 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2018 o poskytnuté neinvestiční transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva rozpočtové opatření OVO 12.6.2018 - 11.6.2020
OVO-7172/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1435 - k úpravě rozpočtu závazných ukazatelů na rok 2018 v kap. 0416 na základě Výkazu o změnách v poskytovaných podpůrných opatřeních a jejich rozpočtové opatření OVO 5.6.2018 - 4.6.2020
OVO-7173/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1401 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2018 o poskytnuté transfery z Úřadu práce České republiky na výkon pěstounské péče rozpočtové opatření OVO 5.6.2018 - 4.6.2020
OVO-7174/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1406 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2018 o poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních věcí v rozpočtové opatření OVO 5.6.2018 - 4.6.2020
OVO-7175/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1403 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2018 o poskytnutý neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva kultury rozpočtové opatření OVO 5.6.2018 - 4.6.2020
OVO-7176/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1432 - k návrhu na použití investičního fondu a fondu odměn příspěvkové organizace Lesy hl.m. Prahy v roce 2018 a k úpravě rozpočtu kapitálových výdajů rozpočtové opatření OVO 5.6.2018 - 4.6.2020
OVO-7177/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1404 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2018 o neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva dopravy určený na rozpočtové opatření OVO 5.6.2018 - 4.6.2020
OVO-7178/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1300 - k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových a běžných výdajů MHMP RFD-SK v kapitole 03 Doprava rozpočtové opatření OVO 5.6.2018 - 4.6.2020
OVO-7179/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1410 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2018 o poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních věcí v rozpočtové opatření OVO 5.6.2018 - 4.6.2020
OVO-7180/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1301 - k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových výdajů MHMP RFD-SK v kapitole 03 Doprava rozpočtové opatření OVO 5.6.2018 - 4.6.2020
OVO-7181/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1325 - k návrhu na poskytnutí jednorázové účelové neinvestiční dotace nadačnímu fondu NA KOLE DĚTEM - nadační fond Josefa Zimovčáka za účelem podpory rozpočtové opatření OVO 5.6.2018 - 4.6.2020
OVO-7182/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1277 - k návrhu na uzavření dohody o narovnání mezi hlavním městem Prahou na straně jedné a společností WV systems, s.r.o., na straně druhé, v souvislosti se rozpočtové opatření OVO 5.6.2018 - 4.6.2020
OVO-7183/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1408 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2018 o poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva školství, mládeže a rozpočtové opatření OVO 5.6.2018 - 4.6.2020
OVO-7184/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1291 - k návrhu na rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele na veřejnou zakázku VOŠ a SUŠ V. Hollara, P 3 - rekonstrukce střešních oken v objektu Vyšší rozpočtové opatření OVO 5.6.2018 - 4.6.2020