Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
HOM-9240/2018 NP č. 102 v objektu č.p. 802 Mansfeldova 6, Praha 14 k.ú. Černý Most záměr - Pronajmout HOM 19.9.2018 - 4.10.2018
HOM-9242/2018 garážová stání Chmelířova 220/8, Praha 9 k.ú. Miškovice záměr - Pronajmout HOM 19.9.2018 - 4.10.2018
TSK-9315/2018 umístění infopoutače na ul. Sokolovská 65/26, P-8, parc.č. 787/1, k.ú.: Karlín záměr TSK 19.9.2018 - 4.10.2018
TSK-9316/2018 Kollárova, Peckova, Karlínské nám., Praha 8, parc. č. 821, 823, 822, k.ú. Karlín záměr TSK 19.9.2018 - 4.10.2018
TSK-9321/2018 č. parc. 4545, k. ú. Strašnice, Dětská blízko SVO 003745, Praha 10 záměr TSK 19.9.2018 - 4.10.2018
TSK-9322/2018 č. parc. 2560/5, k. ú. Kobylisy, NN 279, Praha 8 záměr TSK 19.9.2018 - 4.10.2018
TSK-9323/2018 č. parc. 876/18, k. ú. Střížkov, Litoměřická 62/38, Praha 9 záměr TSK 19.9.2018 - 4.10.2018
SLU-9360/2018 Oznámení výběrového řízení na zajištění zájemců o koupi a vybrání vhodného kupce pro stát nepotřebného majetku - Odprodej majetku ČR - Ministerstva obrany - odprodej na předměty koupě v k.ú. Michle, Kladno, Škvorec, Slavonice, České Budějovice,... oznámení SLU 19.9.2018 - 2.10.2018
OCP-9325/2018 Zrušení registrace významného krajinného prvku Zamokřená louka u Golfu oznámení o zahájení řízení OCP 19.9.2018 - 27.9.2018
OCP-9326/2018 Zrušení registrace významného krajinného prvku K Vrtilce oznámení o zahájení řízení OCP 19.9.2018 - 27.9.2018
OCP-9327/2018 Zrušení registrace významného krajinného prvku Středisko služeb Hostivař oznámení o zahájení řízení OCP 19.9.2018 - 27.9.2018
OCP-9328/2018 Zrušení registrace významného krajinného prvku Mokřady U Paloučku oznámení o zahájení řízení OCP 19.9.2018 - 27.9.2018
OCP-9319/2018 Oznámení o zahájení spr. řízení dle zák.č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny - kácení 35 ks dřevin a 52 m2 porostu na parc.č.3152/3,4, k.ú. Smíchov, přír.pam.Petřín - obnova vegetačních prvků v Zahradě Kinských, provozní bezpečnost. oznámení o zahájení řízení OCP 19.9.2018 - 26.9.2018
OVO-9361/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2483 - k návrhu na úpravu rozpočtu hlavního města Prahy v souvislosti s vrácením neinvestičních příspěvků na výkon pěstounské péče Úřadu práce České rozpočtové opatření OVO 18.9.2018 - 17.9.2020
OVO-9362/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2493 - k návrhu na úpravu rozpočtu, úpravu celkových nákladů investičních akcí a čerpání fondu investic příspěvkových organizací v působnosti odboru ZSP rozpočtové opatření OVO 18.9.2018 - 17.9.2020