Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
OVO-0291/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2837 - k úpravě rozpočtu hl.m. Prahy za účelem financování projektu odboru MHMP z Operačního programu Praha - pól růstu ČR v roce 2018 rozpočtové opatření OVO 6.11.2018 - 5.11.2020
OVO-0292/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2835 - k návrhu navýšení rozpočtu běžných výdajů Městské policie hl.m. Prahy o účelovou dotaci poskytnutou Městskou částí Praha 6 a navýšení limitu rozpočtové opatření OVO 6.11.2018 - 5.11.2020
OVO-0293/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2840 - k návrhu na úpravu celkových nákladů investiční akce v kap. 0804 rozpočtové opatření OVO 6.11.2018 - 5.11.2020
ROZ-0257/2018 byt č. 2855/140 Žižkov, č.p. 2855, byt. dům, na pozemku parc.č. 4238/1 a 4250/8, LVF 13517 a spoluvlastnický podíl 6100/5633671 na nemovitých věcech, LV 13178, v k.ú. Žižkov, obec Praha dražební vyhláška ROZ 6.11.2018 - 22.1.2019
SCZ-0259/2018 Oznámení o ukončení poskytování zdravotních služeb - Borys Shapovalov oznámení SCZ 6.11.2018 - 31.12.2018
ROZ-0253/2018 byt č. 345/2, Holešovice, č.p. 345, byt. dům, na pozemku parc.č. 2098 a podíl ve výši 19697/59143 na společ. částech domu a pozemku, LV 9737, v k.ú. Holešovice, obec Praha dražební vyhláška ROZ 6.11.2018 - 12.12.2018
ROZ-0255/2018 byt č. 853/68 Ruzyně, č.p. 853, byt. dům, na pozemku parc.č. 1739/18, LV 3220 a podíl ve výši 4133/404091 na společných částech domu a pozemku, v k.ú. Ruzyně, obec Praha dražební vyhláška ROZ 6.11.2018 - 12.12.2018
ROZ-0268/2018 movité věci: taška přes rameno (1 ks); soubor hodinek (12 ks); nůž a pouzdro (2 ks), batoh zelený (1 ks) dražební vyhláška ROZ 6.11.2018 - 29.11.2018
ROZ-0273/2018 movité věci: Notebook asus (1 ks); Akustická kytara (1 ks); Guitar hyperformance processor (1 ks); Basová kytara, elektri. Kytara, stojan (3 ks) dražební vyhláška ROZ 6.11.2018 - 28.11.2018
ROZ-0279/2018 movité věci: karton cigaret Winston dražební vyhláška ROZ 6.11.2018 - 28.11.2018
SLU-0265/2018 Oznámení o možnosti převzetí písemnosti č.j. MPPH 153122/2018, ze dne 25. 10. 2018, (HORVÁTH JAN, Praha 8) - Veřejná vyhláška - MĚSTSKÁ POLICIE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Č. j.: MPPH 157344/2018 veřejná vyhláška SLU 6.11.2018 - 22.11.2018
STR-0280/2018 umístění stavby "Bytový dům Mazurská v Praze 8, na pozemcích č. parc. 1321/1, 1355/9, 1355/31, 1355/32 v k.ú. Troja, Praha 8 rozhodnutí STR 6.11.2018 - 22.11.2018
ODA-0254/2018 Patočkova kanalizace opatření ODA 6.11.2018 - 21.11.2018
ODA-0285/2018 Slezská, Vinohradská opatření ODA 6.11.2018 - 21.11.2018
ODA-0286/2018 Janáčkovo nábř. opatření ODA 6.11.2018 - 21.11.2018