Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
OCP-1411/2019 Oznámení o zahájení řízení o udělení souhlasu k provádění stavební činnosti v ochranném pásmu PP Branické skály oznámení OCP 12.1.2019 - 20.1.2019
SCZ-1382/2019 Vyhlášení VŘ na uzavření smluvního vztahu se zdravotními pojišťovnami v oboru všeobecné praktické lékařství pro území hl. m. Prahy. výběrové řízení SCZ 11.1.2019 - 22.2.2019
ROZ-1396/2019 movitá věc: ntb, acer (1 ks) dražební vyhláška ROZ 11.1.2019 - 15.2.2019
ROZ-1397/2019 movitá věc: ntb bez nabíječky, asus (1 ks) dražební vyhláška ROZ 11.1.2019 - 15.2.2019
ROZ-1391/2019 movitá věc: HUNDAI I40 (1 ks) dražební vyhláška ROZ 11.1.2019 - 8.2.2019
PER-1390/2019 kontrolor / kontrolorka v odboru školství, mládeže a sportu volná pracovní místa na MHMP PER 11.1.2019 - 28.1.2019
STR-1404/2019 Umístění stavby s názvem "Bytový dům Podvinný Mlýn, Praha 9", na pozemcích v k.ú. Libeň rozhodnutí STR 11.1.2019 - 27.1.2019
TSK-1369/2019 pronajmout část komunikace viz příloha záměr TSK 11.1.2019 - 26.1.2019
TSK-1371/2019 Zařízení staveniště při komunikaci Sokolovská- U Skládky záměr TSK 11.1.2019 - 26.1.2019
TSK-1375/2019 záměr pronajmout část pozemku č.p. 2374 k.ú. Nové Město záměr TSK 11.1.2019 - 26.1.2019
TSK-1377/2019 záměr pronajmout část pozemku č.p. 1086/1 k.ú. Staré Město záměr TSK 11.1.2019 - 26.1.2019
TSK-1378/2019 záměr pronajmout část pozemku č.p. 1058 k.ú. Malá Strana záměr TSK 11.1.2019 - 26.1.2019
TSK-1381/2019 PEROUTKOVA x U ŠALAMOUNKY , pč 4899, kú Smíchov záměr TSK 11.1.2019 - 26.1.2019
TSK-1384/2019 parc. č.2374 v k.ú. Nové Město záměr TSK 11.1.2019 - 26.1.2019
TSK-1400/2019 Ocelářská, Kurta Kondráda, Českomoravská zábor staveniště ohrada záměr TSK 11.1.2019 - 26.1.2019