Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
TSK-4271/2018 Hornoměcholupská 60, pč:2669/43, kú:Horní Měcholupy záměr TSK 18.1.2018 - 2.2.2018
TSK-4277/2018 pozemek 734 Hradčany Praha 1, Loretánská ul. pronajmout 119 m2 lešení záměr - Pronajmout TSK 18.1.2018 - 2.2.2018
TSK-4278/2018 Praha 7 U Pergamenky 1 staveništní vjezd-odstranění stavby parc.č. 2291 k.ú. Holešovice záměr TSK 18.1.2018 - 2.2.2018
TSK-4279/2018 ul.Písecká 19, Praha 3 - mobilní WC záměr TSK 18.1.2018 - 2.2.2018
TSK-4280/2018 ul.Chelčického 12, Praha 3 - kontejner záměr TSK 18.1.2018 - 2.2.2018
HOM-4283/2018 parc. č. 162/138 v kat. území Stodůlky záměr - Pronajmout HOM 18.1.2018 - 2.2.2018
HOM-4284/2018 parc. č. 2381/18 v kat. území Braník záměr - Pronajmout HOM 18.1.2018 - 2.2.2018
HOM-4285/2018 parc. č. 1360/2, 1370/1, 1372/1, 2014/8, 2014/194 v kat. území Chodov záměr - Pronajmout HOM 18.1.2018 - 2.2.2018
TSK-4286/2018 Konšelská - ZS záměr TSK 18.1.2018 - 2.2.2018
TSK-4288/2018 záměr pronajmout část pozemku č.p.2333, 2334/1 k.ú. Nové Město záměr TSK 18.1.2018 - 2.2.2018
TSK-4292/2018 pozemek p.č. 775 k.ú. Hradčany Praha 1 zábor pro lešení. Termín :od 1.3.2018 - 30.9.2018 záměr TSK 18.1.2018 - 2.2.2018
OCP-4295/2018 EIA - Rozhodnutí - Závěr zjišťovacího řízení záměru "Dopravní a technická infrastruktura pro stavbu 102 RD, Praha-Březiněves" rozhodnutí OCP 18.1.2018 - 2.2.2018
TSK-4297/2018 Parc.č.2311 2306 k.ú. Holešovice Přístavní, Komunardů- ZS- stavební ohrada záměr TSK 18.1.2018 - 2.2.2018
TSK-4298/2018 záměr pronajmout část pozemku č.p.1130 v k.ú. Staré Město záměr TSK 18.1.2018 - 2.2.2018
ODA-4306/2018 vyrozumění o zastavení odvolacího řízení-komunikace v rámci stavby "Bytové domy Na Pomezí" sdělení ODA 18.1.2018 - 2.2.2018