Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
EVM-1458/2017 movité věci: btv-plochy-do, Samsung - 1ks dražební vyhláška EVM 16.8.2017 - 15.9.2017
OCP-1462/2017 IPPC - Informace o rozhodnutí o vydání 11. změny integrovaného povolení v zařízení „Pivovar Staropramen“ provozovatele Pivovary Staropramen s.r.o., se sídlem Nádražní 43/84, 150 00 Praha 5, IČ 24240711. rozhodnutí OCP 16.8.2017 - 15.9.2017
PER-1470/2017 pověřenec / pověřenkyně pro ochranu osobních údajů v odboru "Kancelář ředitele Magistrátu" volná pracovní místa na MHMP PER 16.8.2017 - 6.9.2017
HOM-1360/2017 pronájem část pozemku parc.č. 5636/1 v k.ú. Záběhlice záměr - Pronajmout HOM 16.8.2017 - 1.9.2017
HOM-1399/2017 výpůjčka pozemku parc.č. 331/6, k.ú. Ruzyně záměr - Vypůjčit HOM 16.8.2017 - 1.9.2017
ODA-1473/2017 Kunratická spojka - vjezd Šeberov opatření ODA 16.8.2017 - 1.9.2017
TSK-1438/2017 Moravská 48, parc. č. 4158, k. ú. Vinohrady záměr - Pronajmout TSK 16.8.2017 - 31.8.2017
TSK-1445/2017 Prvního pluku - stavební výtah záměr TSK 16.8.2017 - 31.8.2017
TSK-1447/2017 NN5230 x Počernická, parc.č. 806/319, k.ú. Malešice záměr TSK 16.8.2017 - 31.8.2017
TSK-1448/2017 NN5230 x Počernická, parc.č. 806/319, k.ú. Malešice záměr TSK 16.8.2017 - 31.8.2017
ODA-1480/2017 Průmyslová_oprava komunikace opatření ODA 16.8.2017 - 31.8.2017
ODA-1487/2017 Vršovická (Moskevská-Altajská)_obnova vodovod.řadů opatření ODA 16.8.2017 - 31.8.2017
ODA-1490/2017 Vltavská opatření ODA 16.8.2017 - 31.8.2017
OVO-1493/2017 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1900 - k návrhu na přijetí příspěvků cizích subjektů za 1. čtvrtletí 2017 a neinvestičního transferu od MČ Praha 5 na rok 2017 na úhradu rozpočtové opatření OVO 15.8.2017 - 15.8.2019
OTV-1453/2017 BABA II - rekonstrukce IS, etapa 0001 Východní část veřejná zakázka - Protokol o posouzení kvalifikace OTV 15.8.2017 - 16.8.2018