Úřední deska hlavního města Prahy








1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
FON-4051/2017 Malá informační brožura veřejná zakázka - Smlouva FON 27.6.2016 - 1.9.2017
SVM-6184/2017 Ekologický průzkum na pozemku parc.č. 211 v k.ú. Dolní Počernice veřejná zakázka - Výzva k podání cenové nabídky SVM 15.6.2016 - 15.6.2026
SVM-6185/2017 Ekologický průzkum na pozemku parc.č. 211 v k.ú. Dolní Počernice veřejná zakázka - Výzva k podání cenové nabídky SVM 15.6.2016 - 15.6.2026
SVM-6186/2017 Ekologický průzkum na pozemku parc.č. 211 v k.ú. Dolní Počernice veřejná zakázka - Výzva k podání cenové nabídky SVM 15.6.2016 - 15.6.2026
SVM-2566/2017 „Audit příspěvkové organizace hl. m. Prahy – Správa pražských hřbitovů“ veřejná zakázka - Smlouva SVM 15.6.2016 - 15.6.2021
OCP-2432/2017 Provozování sběrného dvora na území správních obvodů Praha 5 a Praha 13 veřejná zakázka - Smlouva OCP 10.6.2016 - 9.6.2021
SVM-2389/2017 Doplnění veřejného osvětlení - etapa I veřejná zakázka - Smlouva SVM 9.6.2016 - 9.6.2021
OCP-2332/2017 Provozování sběrného dvora na území správních obvodů Praha 5 a Praha 13 veřejná zakázka - Písemná zpráva zadavatele OCP 7.6.2016 - 7.6.2021
FON-4048/2017 Optimalizace efektivity komunikačních aktivit Operačního programu Praha - pól růstu ČR veřejná zakázka - Smlouva FON 1.6.2016 - 1.9.2017
INF-2067/2017 VZ - Servisní podpora provozu DMS Alfresco veřejná zakázka - Smlouva INF 26.5.2016 - 26.5.2020
ZIO-1896/2017 Dodání smaltovaných uličních tabulí veřejná zakázka - Smlouva ZIO 20.5.2016 - 6.5.2019
SVM-1699/2017 Rekonstrukce výtahů Obecní dům veřejná zakázka - Smlouva SVM 13.5.2016 - 13.5.2021
INF-1638/2017 Poskytování mobilních služeb elektronických komunikací veřejná zakázka - Písemná zpráva zadavatele INF 11.5.2016 - 10.5.2019
INF-1599/2017 Poskytování mobilních služeb elektronických komunikací veřejná zakázka - Smlouva INF 9.5.2016 - 9.5.2026
SVM-6187/2017 "Vodárna Nebušice" veřejná zakázka - Výzva k podání cenové nabídky SVM 5.5.2016 - 5.5.2026