Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
OTV-5158/2017 TV Lipence, etapa 0015 K Průhonu veřejná zakázka - Protokol o posouzení kvalifikace OTV 25.10.2016 - 26.10.2017
OTV-5160/2017 TV Lipence, etapa 0015 K Průhonu veřejná zakázka - Protokol z jednání hodnotící komise OTV 25.10.2016 - 26.10.2017
OTV-5161/2017 TV Lipence, etapa 0015 K Průhonu veřejná zakázka - Protokol z jednání hodnotící komise OTV 25.10.2016 - 26.10.2017
OTV-5163/2017 TV Lipence, etapa 0015 K Průhonu veřejná zakázka - Zpráva hodnotící komise OTV 25.10.2016 - 26.10.2017
SML-5127/2017 VOŠ a SŠ V. Hollara, P 3 - rekonstrukce oken - RE veřejná zakázka - Oznámení o výsledku zadávacího řízení SML 24.10.2016 - 28.11.2017
SML-5098/2017 VOŠ a SŠ V. Hollara, P 3 - rekonstrukce oken - RE veřejná zakázka - Protokol o posouzení kvalifikace SML 24.10.2016 - 25.10.2017
SML-5099/2017 VOŠ a SŠ V. Hollara, P 3 - rekonstrukce oken - RE veřejná zakázka - Protokol z jednání hodnotící komise SML 24.10.2016 - 25.10.2017
SML-5100/2017 VOŠ a SŠ V. Hollara, P 3 - rekonstrukce oken - RE veřejná zakázka - Zpráva hodnotící komise SML 24.10.2016 - 25.10.2017
OSI-5112/2017 Dopravní řídící ústředna stavby č. 40759, Multifunkční operační středisko Malovanka veřejná zakázka - Evidenční list zakázky OSI 24.10.2016 - 25.10.2017
OSI-5117/2017 Dopracování DUR pro stavbu č. 9567 Radlická radiála JZM - Smíchov veřejná zakázka - Evidenční list zakázky OSI 24.10.2016 - 25.10.2017
ODA-5016/2016 Termíny zkoušek odborné způsobilosti pro rok 2017 oznámení ODA 20.10.2016 - 12.12.2017
OCP-4918/2016 Zveřejnění uzavřené smlouvy z Programu Čistá energie Praha 2016 granty OCP 15.10.2016 - 15.10.2019
OZV-4853/2016 Vyhlášení grantů hl. m. Prahy v oblasti kongresového turismu na rok 2017 usnesením Rady hl. m. Prahy č. 2458 ze dne 11.10.2016 - Zásady pro poskytování grantů hl.m. Prahy v oblasti kongresového turismu na rok 2017 granty KUC 11.10.2016 - 31.12.2017
INF-4816/2017 Dodávky HW zařízení, standardního SW a odborných služeb technického poradenství veřejná zakázka - Dodatečná informace INF 10.10.2016 - 10.10.2021
SML-4787/2017 "OU Vyšehrad, P2 - Rekonstrukce pavilonu" veřejná zakázka - Oznámení o výsledku zadávacího řízení SML 10.10.2016 - 14.11.2017