Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
OTV-3109/2017 Dodatečné stavební práce na stavba č. 8268 Rokytka - rozvoj území, etapa 0005 Park Pod lávkou veřejná zakázka - Evidenční list zakázky OTV 18.7.2016 - 19.7.2017
OTV-3117/2017 TV Přední Kopanina, etapa 0006 - Hokešovo náměstí veřejná zakázka - Evidenční list zakázky OTV 18.7.2016 - 19.7.2017
INF-3119/2017 GIS aplikace technologie CDSw Mapa 2015 veřejná zakázka - Protokol z jednání hodnotící komise INF 18.7.2016 - 19.7.2017
INF-3120/2017 GIS aplikace technologie CDSw Mapa 2015 veřejná zakázka - Protokol z jednání hodnotící komise INF 18.7.2016 - 19.7.2017
INF-3121/2017 GIS aplikace technologie CDSw Mapa 2015 veřejná zakázka - Zpráva hodnotící komise INF 18.7.2016 - 19.7.2017
INF-3129/2017 3. dílčí zakázka k Rámcové smlouvě „Zajištění elektronických komunikací v oblasti datových služeb na území hl. m. Prahy“ - DOH/40/05/003239/2016 veřejná zakázka - Protokol o otevírání obálek INF 18.7.2016 - 19.7.2017
INF-3130/2017 3. dílčí zakázka k Rámcové smlouvě „Zajištění elektronických komunikací v oblasti datových služeb na území hl. m. Prahy“ - DOH/40/05/003239/2016 veřejná zakázka - Protokol z jednání hodnotící komise INF 18.7.2016 - 19.7.2017
INF-3131/2017 3. dílčí zakázka k Rámcové smlouvě „Zajištění elektronických komunikací v oblasti datových služeb na území hl. m. Prahy“ - DOH/40/05/003239/2016 veřejná zakázka - Zpráva hodnotící komise INF 18.7.2016 - 19.7.2017
INF-3134/2017 4.dílčí zakázka k rámcové smlouvě "Zajištění elektronických komunikací v oblasti datových služeb na území hl.m.Prahy" DOH/40/05/003239/2016 veřejná zakázka - Protokol o otevírání obálek INF 18.7.2016 - 19.7.2017
INF-3135/2017 4.dílčí zakázka k rámcové smlouvě "Zajištění elektronických komunikací v oblasti datových služeb na území hl.m.Prahy" DOH/40/05/003239/2016 veřejná zakázka - Protokol z jednání hodnotící komise INF 18.7.2016 - 19.7.2017
INF-3136/2017 4.dílčí zakázka k rámcové smlouvě "Zajištění elektronických komunikací v oblasti datových služeb na území hl.m.Prahy" DOH/40/05/003239/2016 veřejná zakázka - Zpráva hodnotící komise INF 18.7.2016 - 19.7.2017
FON-3126/2017 Zlepšení a zefektivnění komunikace řídícího orgánu Operačního programu Praha – pól růstu ČR s Evropskou komisí veřejná zakázka - Smlouva FON 18.7.2016 - 18.7.2017
OTV-3075/2017 stavba č. 3119 TV Čakovice, etapa 0008 komunikace Čakovice, část Otavská veřejná zakázka - Protokol o otevírání obálek OTV 15.7.2016 - 16.7.2017
FON-3081/2017 Aktualizace studie „Předběžné posouzení využití finančních nástrojů v Operačním programu Praha – pól růstu ČR v rámci politiky soudržnosti pro období 2014 – 2020“ a konzultační činnost při přípravě a následné implementaci finančních nástrojů veřejná zakázka - Evidenční list zakázky FON 15.7.2016 - 16.7.2017
FON-3077/2017 Aktualizace studie „Předběžné posouzení využití finančních nástrojů v Operačním programu Praha – pól růstu ČR v rámci politiky soudržnosti pro období 2014 – 2020“ a konzultační činnost při přípravě a následné implementaci finančních nástrojů veřejná zakázka - Smlouva FON 15.7.2016 - 14.7.2017