Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
OCP-5451/2017 Realizace projektu „Plán péče o přírodní rezervaci Podhoří“ veřejná zakázka - Evidenční list zakázky OCP 9.11.2016 - 10.11.2017
OCP-5404/2017 Výstavba zařízení na zpracování bioodpadu - Kompostárna hl. m. Prahy ve Slivenci veřejná zakázka - Evidenční list zakázky OCP 8.11.2016 - 9.11.2017
OCP-5413/2017 Rekonstrukce objektu bývalé hájovny veřejná zakázka - Evidenční list zakázky OCP 8.11.2016 - 9.11.2017
OTV-5383/2017 stavba č. 3106 TV Suchdol, etapa 0002 - Kanalizace Budovec veřejná zakázka - Písemná zpráva zadavatele OTV 7.11.2016 - 8.11.2017
OCP-5370/2017 Rekonstrukce veřejného WC na Petříně veřejná zakázka - Evidenční list zakázky OCP 4.11.2016 - 5.11.2017
OCP-5333/2017 Rekonstrukce objektu bývalé hájovny veřejná zakázka - Protokol z jednání hodnotící komise OCP 3.11.2016 - 4.11.2017
OTV-5309/2017 stavba č. 3106 TV Suchdol, etapa 0002 - Kanalizace Budovec veřejná zakázka - Protokol o posouzení kvalifikace OTV 2.11.2016 - 3.11.2017
OTV-5310/2017 stavba č. 3106 TV Suchdol, etapa 0002 - Kanalizace Budovec veřejná zakázka - Protokol z jednání hodnotící komise OTV 2.11.2016 - 3.11.2017
OTV-5311/2017 stavba č. 3106 TV Suchdol, etapa 0002 - Kanalizace Budovec veřejná zakázka - Protokol z jednání hodnotící komise OTV 2.11.2016 - 3.11.2017
OTV-5312/2017 stavba č. 3106 TV Suchdol, etapa 0002 - Kanalizace Budovec veřejná zakázka - Protokol z jednání hodnotící komise OTV 2.11.2016 - 3.11.2017
OTV-5313/2017 stavba č. 3106 TV Suchdol, etapa 0002 - Kanalizace Budovec veřejná zakázka - Zpráva hodnotící komise OTV 2.11.2016 - 3.11.2017
OCP-5320/2017 Rekonstrukce veřejného WC na Petříně veřejná zakázka - Protokol z jednání hodnotící komise OCP 2.11.2016 - 3.11.2017
SML-5288/2017 Gymnázium Nad Štolou P7 - Nástavba budovy C-Re veřejná zakázka - Protokol o otevírání obálek SML 1.11.2016 - 2.11.2017
VEZ-5239/2017 Pojištění majetku, vozidel a odpovědnosti za škodu pro příspěvkové organizace v působnosti odboru ZSP MHMP veřejná zakázka - Dodatečná informace VEZ 31.10.2016 - 30.11.2020
INF-5251/2017 Dodávky HW zařízení, standardního SW a odborných služeb technického poradenství veřejná zakázka - Dodatečná informace INF 31.10.2016 - 1.10.2020