Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
OVO-4576/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.175 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2018 o poskytnutý transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva financí určený na úhradu rozpočtové opatření OVO 30.1.2018 - 30.1.2020
OVO-4577/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.157 - k návrhu na zajištění investorské a projektové přípravy a realizace stavby Obnova Trojské lávky včetně úpravy rozpočtu kapitálových výdajů v kap. 03 - rozpočtové opatření OVO 30.1.2018 - 30.1.2020
OVO-4578/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.171 - k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl.m. Prahy v roce 2018 v souvislosti s úplatným nabytím pozemků pro výstavbu trasy metra I. D rozpočtové opatření OVO 30.1.2018 - 30.1.2020
OVO-4482/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.33/48 - k návrhu na udělení grantů hlavního města Prahy v působnosti odboru zdravotnictví, sociální péče a prevence Magistrátu rozpočtové opatření OVO 25.1.2018 - 25.1.2020
OVO-4483/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.33/18 - k získání 100% akciového podílu hl.m.Prahy ve společnosti Pražské služby, a.s. rozpočtové opatření OVO 25.1.2018 - 25.1.2020
OVO-4484/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.33/41 - k návrhu na úpravu rozpočtu běžných výdajů odboru OCP MHMP v kapitole 02 - Městská infrastruktura na rok 2018 a poskytnutí rozpočtové opatření OVO 25.1.2018 - 25.1.2020
KUC-4477/2018 ZASTUPITELSTVEM HMP SCHVÁLENÉ JEDNOLETÉ GRANTY KUL 2018 NAD 200.000 Kč granty KUC 25.1.2018 - 31.1.2019
KUC-4478/2018 ZASTUPITELSTVEM HMP SCHVÁLENÉ JEDNOLETÉ GRANTY KUL 2018 NAD 200.000 Kč INVESTIČNÍ granty KUC 25.1.2018 - 31.1.2019
KUC-4479/2018 ZASTUPITELSTVEM HMP SCHVÁLENÉ VÍCELETÉ GRANTY KUL 2019 - 2022 granty KUC 25.1.2018 - 31.1.2019
KUC-4480/2018 ZASTUPITELSTVEM HMP SCHVÁLENÁ VZOROVÁ JEDNOLETÁ SMLOUVA 2018 nad 200.000 Kč granty KUC 25.1.2018 - 31.1.2019
KUC-4481/2018 ZASTUPITELSTVEM HMP SCHVÁLENÁ VZOROVÁ VÍCELETÁ SMLOUVA 2019 – 2022 granty KUC 25.1.2018 - 31.1.2019
FON-4428/2018 38. výzva k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu Praha – pól růstu ČR - Podpora vzniku a rozvoje sociálních podniků a chráněných pracovišť granty FON 24.1.2018 - 23.1.2019
OVO-4430/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.150 - k návrhu na převod nevyčerpaných prostředků z roku 2017 - poskytnutí finančních prostředků osobám poškozených mimořádnou událostí rozpočtové opatření OVO 23.1.2018 - 23.1.2020
KUC-4307/2018 RADOU HMP SCHVÁLENÉ JEDNOLETÉ GRANTY KUL 2018 DO 200.000 Kč granty KUC 17.1.2018 - 31.1.2019
KUC-4308/2018 RADOU HMP SCHVÁLENÉ JEDNOLETÉ GRANTY KUL 2018 DO 200.000 Kč DE MINIMIS granty KUC 17.1.2018 - 31.1.2019