Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
OVO-4811/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.266 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2018 o poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Úřadu práce České republiky na aktivní rozpočtové opatření OVO 13.2.2018 - 13.2.2020
OVO-4687/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.218 - k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2018 v kap. 04 - Školství, mládež a sport - převod nevyčerpaných prostředků z roku rozpočtové opatření OVO 6.2.2018 - 6.2.2020
OVO-4688/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.220 - k úpravě rozpočtu hl.m. Prahy za účelem financování projektů z Operačního programu Praha - pól růstu ČR v roce 2018 rozpočtové opatření OVO 6.2.2018 - 6.2.2020
OVO-4689/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.219 - k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2018 v kap. 04 - Školství, mládež a sport rozpočtové opatření OVO 6.2.2018 - 6.2.2020
OVO-4690/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.221 - k úpravě rozpočtu hl.m. Prahy za účelem financování projektů z Operačního programu Praha - pól růstu ČR v roce 2018 rozpočtové opatření OVO 6.2.2018 - 6.2.2020
OVO-4691/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.217 - k úpravě rozpočtu závazných ukazatelů na rok 2018 v kap. 0416 na základě Výkazu o změnách v poskytovaných podpůrných opatřeních a jejich rozpočtové opatření OVO 6.2.2018 - 6.2.2020
OVO-4692/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.211 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2018 o poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva vnitra na zajištění bydlení rozpočtové opatření OVO 6.2.2018 - 6.2.2020
OVO-4693/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.210 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2018 o poskytnuté transfery z Úřadu práce České republiky na výkon pěstounské péče rozpočtové opatření OVO 6.2.2018 - 6.2.2020
OVO-4694/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.209 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2018 o poskytnuté transfery z Úřadu práce České republiky na výkon pěstounské péče rozpočtové opatření OVO 6.2.2018 - 6.2.2020
OVO-4695/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.198 - k návrhu dopravních opatření v železniční dopravě v rámci systému PID – nostalgické vlaky rozpočtové opatření OVO 6.2.2018 - 6.2.2020
OVO-4758/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.194 - k návrhu na rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele na veřejnou zakázku Bezpečný perimetr sítě MHMP“ rozpočtové opatření OVO 6.2.2018 - 6.2.2020
OVO-4575/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.172 - k návrhu na zajištění zvýšeného provozu a financování přívozů PID jako náhrady za využití lávek pro pěší a na převod nevyčerpaných finančních rozpočtové opatření OVO 30.1.2018 - 30.1.2020
OVO-4576/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.175 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2018 o poskytnutý transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva financí určený na úhradu rozpočtové opatření OVO 30.1.2018 - 30.1.2020
OVO-4577/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.157 - k návrhu na zajištění investorské a projektové přípravy a realizace stavby Obnova Trojské lávky včetně úpravy rozpočtu kapitálových výdajů v kap. 03 - rozpočtové opatření OVO 30.1.2018 - 30.1.2020
OVO-4578/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.171 - k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl.m. Prahy v roce 2018 v souvislosti s úplatným nabytím pozemků pro výstavbu trasy metra I. D rozpočtové opatření OVO 30.1.2018 - 30.1.2020