Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
OCP-5813/2017 Provozování sběrného dvora hl. m. Prahy Zakrytá na území městské části Praha 4 veřejná zakázka - Protokol o posouzení kvalifikace OCP 1.12.2016 - 2.12.2017
OCP-5814/2017 Provozování sběrného dvora hl. m. Prahy Zakrytá na území městské části Praha 4 veřejná zakázka - Protokol z jednání hodnotící komise OCP 1.12.2016 - 2.12.2017
OCP-5815/2017 Provozování sběrného dvora hl. m. Prahy Zakrytá na území městské části Praha 4 veřejná zakázka - Zpráva hodnotící komise OCP 1.12.2016 - 2.12.2017
OTV-5838/2017 TV Klánovice, etapa 0003Komunikace III. část I veřejná zakázka - Protokol o posouzení kvalifikace OTV 1.12.2016 - 2.12.2017
OTV-5839/2017 TV Klánovice, etapa 0003Komunikace III. část I veřejná zakázka - Protokol z jednání hodnotící komise OTV 1.12.2016 - 2.12.2017
OTV-5840/2017 TV Klánovice, etapa 0003Komunikace III. část I veřejná zakázka - Protokol z jednání hodnotící komise OTV 1.12.2016 - 2.12.2017
OTV-5841/2017 TV Klánovice, etapa 0003Komunikace III. část I veřejná zakázka - Zpráva hodnotící komise OTV 1.12.2016 - 2.12.2017
OCP-5794/2017 Kunratický les – účelová lesní cesta veřejná zakázka - Protokol z jednání hodnotící komise OCP 30.11.2016 - 1.12.2017
OTV-5785/2017 Dodatečné stavební práce na stavbě č. 0133 TV Ďáblice, etapa 0007-Červený mlýn veřejná zakázka - Písemná zpráva zadavatele OTV 30.11.2016 - 30.11.2017
OCP-5755/2016 Zveřejnění uzavřených smluv z Programu Čistá energie Praha 2016 granty OCP 29.11.2016 - 29.11.2019
INF-5754/2017 Dodávky HW zařízení, standardního SW a odborných služeb technického poradenství veřejná zakázka - Dodatečná informace INF 28.11.2016 - 28.11.2020
OCP-5669/2017 Úpravy koryta vodního toku Botič v ř. km 7,2-12,1 veřejná zakázka - Evidenční list zakázky OCP 23.11.2016 - 24.11.2017
OCP-5670/2017 Úpravy koryta vodního toku Botič v ř. km 7,2-12,1 veřejná zakázka - Skutečně uhrazená cena zakázky malého rozsahu OCP 23.11.2016 - 24.11.2017
OCP-5606/2017 Výstavba zařízení na zpracování bioodpadu - Kompostárna hl. m. Prahy ve Slivenci – dodatečné stavební práce veřejná zakázka - Evidenční list zakázky OCP 21.11.2016 - 22.11.2017
OCP-6252/2017 Zajištění exkurzí do komunitních zahrad a rodinných farem v Praze a okolí pro žáky škol hl. m. Prahy a rodiny s dětmi žijící v Praze veřejná zakázka - Evidenční list zakázky OCP 16.11.2016 - 15.12.2017