Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
OCP-5963/2017 Úpravy koryta vodního toku Rokytka v dílčích úsecích v k.ú. Hloubětín a Hrdlořezy veřejná zakázka - Evidenční list zakázky OCP 8.12.2016 - 9.12.2017
OCP-5964/2017 Zajištění pohotovostní služby a stanovení analýz vod a sedimentů při haváriích ve vodních tocích a nádržích ve správě hl. města Prahy v období 2016 - 2020 veřejná zakázka - Evidenční list zakázky OCP 8.12.2016 - 9.12.2017
OCP-5905/2017 Založení květnatých luk na vybraných lokalitách v okolí vodních toků na území hl. m. Prahy veřejná zakázka - Skutečně uhrazená cena zakázky malého rozsahu OCP 6.12.2016 - 7.12.2017
OTV-5889/2017 TV Klánovice, etapa 0003Komunikace III. část I veřejná zakázka - Písemná zpráva zadavatele OTV 6.12.2016 - 6.12.2017
OCP-5906/2017 dosadba 6-ti stromů do stromořadí Jana Želivského, Praha 3 veřejná zakázka - Skutečně uhrazená cena zakázky malého rozsahu OCP 6.12.2016 - 6.12.2017
OCP-5907/2017 Obnova uličního stromořadí Kotlaska, nám. Dr. V. Holého, Praha 8 veřejná zakázka - Skutečně uhrazená cena zakázky malého rozsahu OCP 6.12.2016 - 6.12.2017
OCP-5908/2017 Obnova uličního stromořadí Horňátecká, Pha 8 veřejná zakázka - Skutečně uhrazená cena zakázky malého rozsahu OCP 6.12.2016 - 6.12.2017
OCP-5909/2017 Regenerace liniových vegetačních prvků Italská, Praha 2,3 veřejná zakázka - Skutečně uhrazená cena zakázky malého rozsahu OCP 6.12.2016 - 6.12.2017
OCP-5910/2017 Realizace návrhu břestovcové aleje před menzou VŠE veřejná zakázka - Skutečně uhrazená cena zakázky malého rozsahu OCP 6.12.2016 - 6.12.2017
OCP-5851/2017 Provozování sběrného dvora hl. m. Prahy Zakrytá na území městské části Praha 4 veřejná zakázka - Písemná zpráva zadavatele OCP 2.12.2016 - 2.12.2021
OCP-5852/2017 Strojní kosení luk ve vybraných významných přírodních lokalitách hl. m. Prahy veřejná zakázka - Evidenční list zakázky OCP 2.12.2016 - 3.12.2017
OCP-5853/2017 Strojní kosení luk ve vybraných významných přírodních lokalitách hl. m. Prahy veřejná zakázka - Skutečně uhrazená cena zakázky malého rozsahu OCP 2.12.2016 - 3.12.2017
OCP-5861/2017 Kunratický les – účelová lesní cesta veřejná zakázka - Evidenční list zakázky OCP 2.12.2016 - 3.12.2017
OCP-5847/2017 Dokumentace pro provedení stavby - dno bývalého rybníka ve Stromovce veřejná zakázka - Skutečně uhrazená cena zakázky malého rozsahu OCP 2.12.2016 - 2.12.2017
OCP-5812/2017 Provozování sběrného dvora hl. m. Prahy Zakrytá na území městské části Praha 4 veřejná zakázka - Protokol o otevírání obálek OCP 1.12.2016 - 2.12.2017