Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
OCP-5964/2017 Zajištění pohotovostní služby a stanovení analýz vod a sedimentů při haváriích ve vodních tocích a nádržích ve správě hl. města Prahy v období 2016 - 2020 veřejná zakázka - Evidenční list zakázky OCP 8.12.2016 - 9.12.2017
OCP-5905/2017 Založení květnatých luk na vybraných lokalitách v okolí vodních toků na území hl. m. Prahy veřejná zakázka - Skutečně uhrazená cena zakázky malého rozsahu OCP 6.12.2016 - 7.12.2017
OTV-5889/2017 TV Klánovice, etapa 0003Komunikace III. část I veřejná zakázka - Písemná zpráva zadavatele OTV 6.12.2016 - 6.12.2017
OCP-5906/2017 dosadba 6-ti stromů do stromořadí Jana Želivského, Praha 3 veřejná zakázka - Skutečně uhrazená cena zakázky malého rozsahu OCP 6.12.2016 - 6.12.2017
OCP-5907/2017 Obnova uličního stromořadí Kotlaska, nám. Dr. V. Holého, Praha 8 veřejná zakázka - Skutečně uhrazená cena zakázky malého rozsahu OCP 6.12.2016 - 6.12.2017
OCP-5908/2017 Obnova uličního stromořadí Horňátecká, Pha 8 veřejná zakázka - Skutečně uhrazená cena zakázky malého rozsahu OCP 6.12.2016 - 6.12.2017
OCP-5909/2017 Regenerace liniových vegetačních prvků Italská, Praha 2,3 veřejná zakázka - Skutečně uhrazená cena zakázky malého rozsahu OCP 6.12.2016 - 6.12.2017
OCP-5910/2017 Realizace návrhu břestovcové aleje před menzou VŠE veřejná zakázka - Skutečně uhrazená cena zakázky malého rozsahu OCP 6.12.2016 - 6.12.2017
OCP-5851/2017 Provozování sběrného dvora hl. m. Prahy Zakrytá na území městské části Praha 4 veřejná zakázka - Písemná zpráva zadavatele OCP 2.12.2016 - 2.12.2021
OCP-5852/2017 Strojní kosení luk ve vybraných významných přírodních lokalitách hl. m. Prahy veřejná zakázka - Evidenční list zakázky OCP 2.12.2016 - 3.12.2017
OCP-5853/2017 Strojní kosení luk ve vybraných významných přírodních lokalitách hl. m. Prahy veřejná zakázka - Skutečně uhrazená cena zakázky malého rozsahu OCP 2.12.2016 - 3.12.2017
OCP-5861/2017 Kunratický les – účelová lesní cesta veřejná zakázka - Evidenční list zakázky OCP 2.12.2016 - 3.12.2017
OCP-5847/2017 Dokumentace pro provedení stavby - dno bývalého rybníka ve Stromovce veřejná zakázka - Skutečně uhrazená cena zakázky malého rozsahu OCP 2.12.2016 - 2.12.2017
OCP-5812/2017 Provozování sběrného dvora hl. m. Prahy Zakrytá na území městské části Praha 4 veřejná zakázka - Protokol o otevírání obálek OCP 1.12.2016 - 2.12.2017
OCP-5813/2017 Provozování sběrného dvora hl. m. Prahy Zakrytá na území městské části Praha 4 veřejná zakázka - Protokol o posouzení kvalifikace OCP 1.12.2016 - 2.12.2017