Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
FON-4580/2017 Podpora řídicímu orgánu při kontrole způsobilých výdajů v oblasti staveb a stavebních úprav veřejná zakázka FON 27.9.2016 - 27.9.2017
FON-4581/2017 Podpora řídicímu orgánu při kontrole způsobilých výdajů v oblasti staveb a stavebních úprav veřejná zakázka - Příloha zadávací dokumentace FON 27.9.2016 - 27.9.2017
INF-4551/2017 GIS aplikace technologie CDSw Mapa 2015 veřejná zakázka - Smlouva INF 26.9.2016 - 26.9.2020
INF-4552/2017 GIS aplikace technologie CDSw Mapa 2015 veřejná zakázka - Smlouva INF 26.9.2016 - 26.9.2020
INF-4540/2017 Rozvoj portálů HMP veřejná zakázka - Smlouva INF 23.9.2016 - 20.5.2027
INF-4541/2017 Rozvoj portálů HMP veřejná zakázka - Písemná zpráva zadavatele INF 23.9.2016 - 20.5.2027
OTV-4531/2017 Stavba č. 42699 Rekonstrukce ulice Klapkova, I. fáze - projektová dokumentace veřejná zakázka - Protokol z jednání hodnotící komise OTV 23.9.2016 - 24.9.2017
SVC-4538/2017 Mobilní aplikace Praha sportovní veřejná zakázka - Protokol o otevírání obálek SVC 23.9.2016 - 24.9.2017
SVC-4539/2017 Mobilní aplikace Praha sportovní veřejná zakázka - Protokol z jednání hodnotící komise SVC 23.9.2016 - 24.9.2017
SML-4522/2016 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace "Bezpečnostní průprava dětí předškolního věku" granty SML 22.9.2016 - 31.12.2019
OCP-4494/2017 Zajištění a realizace exkurzí do provozu na zpracování a využití odpadů pro pražské ZŠ a SŠ ve školním roce 2016/2017 veřejná zakázka - Smlouva OCP 21.9.2016 - 21.9.2021
SML-4492/2016 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace "Bezpečnostní průprava dětí předškolního věku" granty SML 21.9.2016 - 22.9.2019
OCP-4421/2017 Rekonstrukce objektu bývalé hájovny veřejná zakázka - Evidenční list zakázky OCP 20.9.2016 - 21.9.2017
OTV-4461/2017 Opravy protipovodňových opatření na ochranu hl. m. Prahy, Libeňské přístavy - povodňová čerpací stanice veřejná zakázka - Protokol z jednání hodnotící komise OTV 20.9.2016 - 21.9.2017
OCP-6257/2017 Předměty propagující EVVO v Praze veřejná zakázka - Evidenční list zakázky OCP 19.9.2016 - 19.9.2017