Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
OVO-1658/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1914 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnutý transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva školství, mládeže a rozpočtové opatření OVO 15.8.2017 - 15.8.2019
OVO-1659/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1924 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních věcí rozpočtové opatření OVO 15.8.2017 - 15.8.2019
OVO-1660/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1990 - k úpravě rozpočtu běžných výdajů vlastního hlavního města Prahy v kap. 0416 rozpočtové opatření OVO 15.8.2017 - 15.8.2019
OVO-1661/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1919 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnutý investiční a neinvestiční transfer ze státního rozpočtu v rozpočtové opatření OVO 15.8.2017 - 15.8.2019
OTV-1453/2018 BABA II - rekonstrukce IS, etapa 0001 Východní část veřejná zakázka - Protokol o posouzení kvalifikace OTV 15.8.2017 - 16.8.2018
OTV-1454/2018 BABA II - rekonstrukce IS, etapa 0001 Východní část veřejná zakázka - Protokol z jednání hodnotící komise OTV 15.8.2017 - 16.8.2018
OTV-1455/2018 BABA II - rekonstrukce IS, etapa 0001 Východní část veřejná zakázka - Protokol z jednání hodnotící komise OTV 15.8.2017 - 16.8.2018
OTV-1456/2018 BABA II - rekonstrukce IS, etapa 0001 Východní část veřejná zakázka - Zpráva hodnotící komise OTV 15.8.2017 - 16.8.2018
OTV-1457/2018 BABA II - rekonstrukce IS, etapa 0001 Východní část veřejná zakázka - Písemná zpráva zadavatele OTV 15.8.2017 - 16.8.2018
OSI-1370/2018 Stavba č. 42935 P + R Opatov - projektová činnost veřejná zakázka - Evidenční list zakázky OSI 10.8.2017 - 11.8.2018
OSI-1372/2018 stavba č. 0211 Lipnická - Ocelkova, zpracování projektová dokumentace a zajištění výkonu autorského dozoru veřejná zakázka - Evidenční list zakázky OSI 10.8.2017 - 11.8.2018
OCP-1242/2018 Stanovování množství sedimentů ve vodních nádržích veřejná zakázka - Skutečně uhrazená cena zakázky malého rozsahu OCP 3.8.2017 - 3.8.2019
OCP-1243/2018 Stanovování množství sedimentů ve vodních nádržích veřejná zakázka - Evidenční list zakázky OCP 3.8.2017 - 4.8.2018
OCP-1206/2018 Monitoring návštěvnosti vybraných lesních celků veřejná zakázka - Skutečně uhrazená cena zakázky malého rozsahu OCP 2.8.2017 - 2.8.2018
OCP-1178/2018 Rekonstrukce objektu bývalé hájovny veřejná zakázka - Skutečně uhrazená cena zakázky malého rozsahu OCP 1.8.2017 - 1.8.2019