Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
OCP-6156/2017 „Návrh pilotního projektu zavádění systému energetického managementu v budovách HMP“ veřejná zakázka - Protokol o otevírání obálek OCP 16.12.2016 - 17.12.2017
OCP-6157/2017 „Návrh pilotního projektu zavádění systému energetického managementu v budovách HMP“ veřejná zakázka - Protokol z jednání hodnotící komise OCP 16.12.2016 - 17.12.2017
OCP-6140/2017 Studie obnovy parku na vrchu Vítkově veřejná zakázka - Skutečně uhrazená cena zakázky malého rozsahu OCP 16.12.2016 - 16.12.2017
OCP-6141/2017 Provozní kontroly herních prvků v parcích veřejná zakázka - Skutečně uhrazená cena zakázky malého rozsahu OCP 16.12.2016 - 16.12.2017
OCP-6143/2017 Vypracování projektové dokumentace ke stavebnímu povolení Letenské sady - severní část veřejná zakázka - Skutečně uhrazená cena zakázky malého rozsahu OCP 16.12.2016 - 16.12.2017
OSI-6146/2017 stavba č. 42358 Nebušický sběrač veřejná zakázka - Evidenční list zakázky OSI 16.12.2016 - 16.12.2017
OCP-6076/2016 Zveřejnění uzavřených smluv z Programu Čistá energie Praha 2016 granty OCP 15.12.2016 - 15.12.2019
OCP-6077/2016 Zveřejnění uzavřených smluv z Programu Čistá energie Praha 2016 granty OCP 15.12.2016 - 15.12.2019
OCP-6103/2017 Zajištění a realizace exkurzí do provozu na zpracování a využití odpadů pro pražské ZŠ a SŠ ve školním roce 2016/2017 veřejná zakázka - Protokol z jednání hodnotící komise OCP 15.12.2016 - 16.12.2017
OCP-6104/2017 Zajištění a realizace exkurzí do provozu na zpracování a využití odpadů pro pražské ZŠ a SŠ ve školním roce 2016/2017 veřejná zakázka - Protokol z jednání hodnotící komise OCP 15.12.2016 - 16.12.2017
OCP-6105/2017 Zajištění a realizace exkurzí do provozu na zpracování a využití odpadů pro pražské ZŠ a SŠ ve školním roce 2016/2017 veřejná zakázka - Zpráva hodnotící komise OCP 15.12.2016 - 16.12.2017
OTV-6107/2017 stavba č. 3119 TV Čakovice, etapa 0008 komunikace Čakovice, část Otavská veřejná zakázka - Evidenční list zakázky OTV 15.12.2016 - 16.12.2017
OTV-6109/2017 stavba č. 3111 TV Lysolaje, etapa 0013 Poustka, 4. část veřejná zakázka - Evidenční list zakázky OTV 15.12.2016 - 16.12.2017
OTV-6110/2017 stavba č. 3106 TV Suchdol, etapa 0002 - Kanalizace Budovec veřejná zakázka - Evidenční list zakázky OTV 15.12.2016 - 16.12.2017
OCP-6114/2017 Hodnocení rizika skalního řícení ve vybraných lokalitách ve správě Odboru ochrany prostředí MHMP veřejná zakázka - Evidenční list zakázky OCP 15.12.2016 - 16.12.2017