Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
OVO-5455/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.479 - k návrhu na delimitaci inv. akce č. 0042981 - Kompletní rekonstrukce v budově Duncan - ŠvP Janské Lázně a úpravu rozpočtu v kap. 04 rozpočtové opatření OVO 13.3.2018 - 12.3.2020
OVO-5456/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.511 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2018 o poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Úřadu práce České republiky na aktivní rozpočtové opatření OVO 13.3.2018 - 12.3.2020
OVO-5457/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.494 - k návrhu na rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku Provozování sběrného dvora na území městské části Praha - rozpočtové opatření OVO 13.3.2018 - 12.3.2020
OVO-5458/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.510 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2018 o poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních věcí v rozpočtové opatření OVO 13.3.2018 - 12.3.2020
OVO-5459/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.512 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2018 o poskytnuté transfery z Úřadu práce České republiky na výkon pěstounské péče rozpočtové opatření OVO 13.3.2018 - 12.3.2020
OVO-5460/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.535 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2018 o neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z MŠMT určený na rozvojový rozpočtové opatření OVO 13.3.2018 - 12.3.2020
OVO-5461/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.503 - k návrhu na převod nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2017 do rozpočtu hl.m. Prahy na rok 2018 v kapitole 03 - Doprava rozpočtové opatření OVO 13.3.2018 - 12.3.2020
OVO-5246/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.460 - k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2018 v kap. 04 - Školství, mládež a sport rozpočtové opatření OVO 6.3.2018 - 5.3.2020
OVO-5247/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.449 - k návrhu OCP MHMP na úpravu rozpočtu v kapitole 02 - Městská infrastruktura na rok 2018 rozpočtové opatření OVO 6.3.2018 - 5.3.2020
OVO-5248/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.457 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2018 o neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z MŠMT určený na dotační rozpočtové opatření OVO 6.3.2018 - 5.3.2020
OVO-5249/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.435 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2018 o poskytnutý neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a rozpočtové opatření OVO 6.3.2018 - 5.3.2020
OVO-5250/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.461 - k návrhu na využití finančních prostředků fondu investic, rezervního fondu a fondu odměn u příspěvkových organizací zřizovaných hlavním městem rozpočtové opatření OVO 6.3.2018 - 5.3.2020
OVO-5251/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.458 - k návrhu na úpravu rozpočtu v kap. 04 - školství, mládež a sport v roce 2018 (výročí škol) rozpočtové opatření OVO 6.3.2018 - 5.3.2020
OVO-5252/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.412 - k návrhu na poskytnutí návratné finanční výpomoci příspěvkové organizaci Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy k zajištění předfinancování rozpočtové opatření OVO 6.3.2018 - 5.3.2020
OVO-5253/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.446 - k návrhu na použití fondu investic a navýšení neinvestičního příspěvku příspěvkové organizace hl.m. Prahy Dětský domov Charlotty Masarykové a rozpočtové opatření OVO 6.3.2018 - 5.3.2020