Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
FON-6242/2017 Realizace jazykového vzdělávání pro zaměstnance odboru FON veřejná zakázka - Evidenční list zakázky FON 21.12.2016 - 22.12.2017
OCP-6243/2017 „Návrh pilotního projektu zavádění systému energetického managementu v budovách HMP“ veřejná zakázka - Evidenční list zakázky OCP 21.12.2016 - 22.12.2017
OCP-6206/2017 Podklady pro projektové dokumentace ve Stromovce - Praha 7 veřejná zakázka - Evidenční list zakázky OCP 20.12.2016 - 21.12.2017
FON-6221/2017 Realizace jazykového vzdělávání pro zaměstnance odboru FON veřejná zakázka - Smlouva FON 20.12.2016 - 21.12.2017
FON-6222/2017 Realizace jazykového vzdělávání pro zaměstnance odboru FON veřejná zakázka - Protokol o otevírání obálek FON 20.12.2016 - 21.12.2017
FON-6224/2017 Realizace jazykového vzdělávání pro zaměstnance odboru FON veřejná zakázka - Zpráva hodnotící komise FON 20.12.2016 - 21.12.2017
FON-6227/2017 Realizace jazykového vzdělávání pro zaměstnance odboru FON veřejná zakázka - Protokol z jednání hodnotící komise FON 20.12.2016 - 21.12.2017
FON-6229/2017 Právní služby FON MHMP veřejná zakázka - Smlouva FON 20.12.2016 - 21.12.2017
FON-6230/2017 Právní služby FON MHMP veřejná zakázka - Protokol o otevírání obálek FON 20.12.2016 - 21.12.2017
FON-6231/2017 Právní služby FON MHMP veřejná zakázka - Protokol z jednání hodnotící komise FON 20.12.2016 - 21.12.2017
FON-6232/2017 Právní služby FON MHMP veřejná zakázka - Protokol o posouzení kvalifikace FON 20.12.2016 - 21.12.2017
FON-6234/2017 Právní služby FON MHMP veřejná zakázka - Zpráva hodnotící komise FON 20.12.2016 - 21.12.2017
INF-6233/2017 Dodávka, implementace a podpora Systému pro správu, řízení a monitoring identit (Identity Management) veřejná zakázka - Písemná zpráva zadavatele INF 20.12.2016 - 20.12.2017
OCP-6179/2017 Stanovování množství sedimentů ve vodních nádržích veřejná zakázka - Skutečně uhrazená cena zakázky malého rozsahu OCP 19.12.2016 - 20.12.2017
OSI-6147/2017 Stavba č. 40019 „Prodloužení sběrače G do Uhříněvsi, etapa 0002 - Výtlačný řad splaškové kanalizace Pitkovice - Horní Měcholupy" veřejná zakázka - Evidenční list zakázky OSI 16.12.2016 - 17.12.2017