Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
HOM-1434/2017 vypůjčit pozemky v k.ú. Krč a k.ú. Nusle pro geologický průzkum záměr - Vypůjčit HOM 17.8.2017 - 1.9.2017
TSK-1464/2017 č. parc. 2780/68, k. ú. Stodůlky, Praha 13 záměr TSK 17.8.2017 - 1.9.2017
ODA-1471/2017 RTT Albertov - Otakarova opatření ODA 17.8.2017 - 1.9.2017
ODA-1472/2017 Českobrodská B28, E9, E5 veřejná vyhláška ODA 17.8.2017 - 1.9.2017
OTV-1483/2017 BABA II - rekonstrukce IS, etapa 0001 Východní část veřejná zakázka - Smlouva OTV 16.8.2017 - 17.8.2018
ZSP-1486/2017 Vyhlášení dotačního programu "Ke stabilizaci vybraných zdravotnických nelékařských pracovníků ve směnném provozu" granty ZSP 16.8.2017 - 31.12.2017
SCZ-1477/2017 Oznámení o ukončení poskytování zdravotních služeb - MUDr. Marie Nízká oznámení SCZ 16.8.2017 - 16.10.2017
SCZ-1478/2017 Oznámení o ukončení poskytování zdravotních služeb - MUDr. Zuzana Kobesová oznámení SCZ 16.8.2017 - 15.10.2017
SCZ-1479/2017 Oznámení o ukončení poskytování zdravotních služeb - MUDr. Marie Pávková oznámení SCZ 16.8.2017 - 15.10.2017
EVM-1459/2017 stavba Nové Město bez čp/če na pozemku parc.č. St. 126/1, vše na LV č. 752 v k.ú. Nové Město nad Cidlinou, obec Nové Město, okr. Hradec Králové dražební vyhláška EVM 16.8.2017 - 4.10.2017
SCZ-1414/2017 Vyhlášení VŘ na uzavření smluvního vztahu se zdravotními pojišťovnami v oboru revmatologie pro území hl.m.Prahy výběrové řízení SCZ 16.8.2017 - 26.9.2017
SCZ-1415/2017 Vyhlášení VŘ na uzavření smluvního vztahu se zdravotními pojišťovnami v oboru algeziologie pro území hl.m.Prahy výběrové řízení SCZ 16.8.2017 - 26.9.2017
SCZ-1416/2017 Vyhlášení VŘ na uzavření smluvního vztahu se zdravotními pojišťovnami v oboru gastroenterologie pro území hl.m.Prahy výběrové řízení SCZ 16.8.2017 - 26.9.2017
EVM-1460/2017 garáž č.2548/31 v budově garáží Stodůlky, č.p. 2548 na pozemku parc.č. 2780/217, vše LV č. 3813, včetně spoluvlastnických podílů na společných částech budovy garáží a pozemku, k.ú. Stodůlky, obec Praha dražební vyhláška EVM 16.8.2017 - 20.9.2017
EVM-1465/2017 garáž č.2150/243 v byt. domě Stodůlky, č.p. 2144-2154 na pozemku parc.č. 2964- 2977, vše LV č. 4063, včetně spoluvlastnických podílů na společných částech byt. domu a pozemků, k.ú. Stodůlky, obec Praha dražební vyhláška EVM 16.8.2017 - 20.9.2017