Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
SCZ-4317/2018 Oznámení o ukončení poskytování zdravotních služeb - MUDr. Jan Šír oznámení SCZ 18.1.2018 - 31.3.2018
ROZ-4318/2018 odročení dražby z 21.2. na 15.3.2018: rodinný dům Řitka, č.p. 271 na pozemku parc.č. St. 580 a pozemky parc.č. 217/9 a 219/20 (zem. půdní fond), LV 634, v k.ú. Řitka, obec Řitka, okr. Praha-západ dražební vyhláška ROZ 18.1.2018 - 15.3.2018
ROZ-4319/2018 pozemky parc.č. 4100 a 4775 (zemědělský půdní fond), LV 268 v k.ú. Šatov, obec Šatov, okr. Znojmo dražební vyhláška ROZ 18.1.2018 - 13.3.2018
ROZ-4348/2018 soubor pozemků (zemědělský půdní fond), LV 574 v k.ú. Podmokly nad Berounkou, obec Podmokly, okr. Rokycany dražební vyhláška ROZ 18.1.2018 - 22.2.2018
ROZ-4326/2018 movité věci: tiskárna HP Color Leaser; audio přehrávač Philips, notebook HP530+taška; auto-vozík; kávovar Délonghi; kufr s nářadím; flexky-řezačky; kangho Hiliti 60; sekací kladiva; tmelící soupravy; vrtáky; přímočará pila; horkovzdušná pistole; vrtačky dražební vyhláška ROZ 18.1.2018 - 16.2.2018
PER-4347/2018 právník / právnička v odboru živnostenském a občanskosprávním - na dobu určitou volná pracovní místa na MHMP PER 18.1.2018 - 15.2.2018
ROZ-4329/2018 byt č. 663/63 Háje, č.p. 663, byt. dům na pozemku parc.č. 897/1, včetně podílu 270/74352 na společ. částech domu a pozemku, LV 4660 v k.ú. Háje, obec Praha dražební vyhláška ROZ 18.1.2018 - 13.2.2018
PER-4346/2018 referent / referentka registrace sociálních služeb v odboru správních činností ve zdravotnictví a sociální péči volná pracovní místa na MHMP PER 18.1.2018 - 7.2.2018
PER-4343/2018 referent / referentka financování investiční výstavby – zúčtovací styk v odboru strategických investic volná pracovní místa na MHMP PER 18.1.2018 - 6.2.2018
PER-4344/2018 specialista / specialistka přípravy a realizace investic v odboru strategických investic volná pracovní místa na MHMP PER 18.1.2018 - 6.2.2018
PER-4345/2018 referent / referentka financování staveb v odboru strategických investic volná pracovní místa na MHMP PER 18.1.2018 - 6.2.2018
ROZ-4325/2018 oznámení o skončení exekuce č.j. 191 EX 4353/17-40 exekuční příkaz ROZ 18.1.2018 - 3.2.2018
HOM-4300/2018 parc. č. 2336/144, 2336/148, 3199/1 v kat. území Chodov záměr - Pronajmout HOM 18.1.2018 - 2.2.2018
ODA-4306/2018 vyrozumění o zastavení odvolacího řízení-komunikace v rámci stavby "Bytové domy Na Pomezí" sdělení ODA 18.1.2018 - 2.2.2018
PER-4352/2018 marketingový specialista / marketingová specialistka v odboru komunikace a marketingu volná pracovní místa na MHMP PER 18.1.2018 - 2.2.2018