Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
STR-0314/2018 umístění bytového domu na pozemcích č. parc. 2384, 2385, 3690/1, k.ú.Břevnov rozhodnutí STR 7.11.2018 - 23.11.2018
HOM-0262/2018 nový majetek protokolárně převzatý za období 1.7.2017 do 31.12.2017, dle smlouvy o nájmu záměr HOM 7.11.2018 - 22.11.2018
HOM-0264/2018 nový majetek protokolárně převzatý za období od 1.1.2018 do 30.6.2018 dle smlouvy o nájmu záměr HOM 7.11.2018 - 22.11.2018
TSK-0266/2018 Thámova 681/32, Praha á, parc. č.805/3, k.ú. Karlín záměr TSK 7.11.2018 - 22.11.2018
TSK-0267/2018 Thámova 681/32, Praha 8, parc. č. 805/3, k.ú. Karlín záměr TSK 7.11.2018 - 22.11.2018
TSK-0271/2018 U elektry, par.č. 934, k.ú. Vysočany záměr TSK 7.11.2018 - 22.11.2018
TSK-0275/2018 Evropská, parc.č. 4038/20, k.ú. Dejvice záměr TSK 7.11.2018 - 22.11.2018
TSK-0276/2018 Vyskočilova, parc.č. 310/190, k.ú. Michle záměr TSK 7.11.2018 - 22.11.2018
TSK-0277/2018 pronajmout část komunikace dle přílohy záměr TSK 7.11.2018 - 22.11.2018
TSK-0278/2018 Náměstí Svobody, parc.č. 2064/1, k.ú. Bubeneč záměr TSK 7.11.2018 - 22.11.2018
TSK-0281/2018 pronajmout část komunikace dle přílohy záměr TSK 7.11.2018 - 22.11.2018
TSK-0315/2018 Mochovská, zařízení staveniště, ohrada, výkop pro opravu kanalizace aukční karta TSK 7.11.2018 - 22.11.2018
ODA-0318/2018 Ústecká - vyhrazený jízdní pruh pro autobusy opatření ODA 7.11.2018 - 22.11.2018
OVO-0289/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2839 - k návrhu na úpravu rozpočtu, úpravu celkových nákladů investičních akcí a čerpání fondu investic příspěvkových organizací v působnosti odboru ZSP rozpočtové opatření OVO 6.11.2018 - 5.11.2020
OVO-0290/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2828 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2018 o poskytnutý transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva kultury na kulturní aktivity rozpočtové opatření OVO 6.11.2018 - 5.11.2020