Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
HOM-6094/2018 oznámení k výpůjčce NP v č.p. 284 Za Poříčskou bránou 7, Praha 8 k.ú. Karlín záměr - Vypůjčit HOM 19.4.2018 - 4.5.2018
TSK-6210/2018 záměr pronajmout část komunikace Chotkova, Gogolova Praha 1 k.ú. Hradčany záměr TSK 19.4.2018 - 4.5.2018
TSK-6212/2018 Praha 7 parc.č. 2199 Badeniho MKS Klárov- Špejchar záměr TSK 19.4.2018 - 4.5.2018
TSK-6213/2018 Nad Okrouhlíkem - ZS záměr TSK 19.4.2018 - 4.5.2018
HOM-6221/2018 parc. č. 473/202, 473/349 v kat. území Veleslavín záměr - Pronajmout HOM 19.4.2018 - 4.5.2018
TSK-6222/2018 pronajmout část komunikace Všehrdova Praha 1 Malá Strana záměr TSK 19.4.2018 - 4.5.2018
TSK-6225/2018 Pronájem části komunikace pro kontejner na separovaný textil, Praha 6 - Vokovice, Veleslavín, Liboc, Břevnov,Dejvice záměr TSK 19.4.2018 - 4.5.2018
TSK-6226/2018 vyhrazené parkovací stání, parc.č.2456, k.ú. Vršovice, Krymská 103/27 vyhláška TSK 19.4.2018 - 4.5.2018
TSK-6227/2018 č. parc. 4237, k. ú. Vinohrady, Hradešínská 1903/15, Praha 10 záměr TSK 19.4.2018 - 4.5.2018
ODA-6241/2018 Vinohradská -ČRo opatření ODA 19.4.2018 - 4.5.2018
ODA-6243/2018 Seifertova - připojení ČD opatření ODA 19.4.2018 - 4.5.2018
ODA-6244/2018 KÚK Praha 5 opatření ODA 19.4.2018 - 4.5.2018
ODA-6245/2018 OOP - stanovení přechodné úpravy na komunikaci Sokolovská opatření ODA 19.4.2018 - 4.5.2018
ODA-6250/2018 Rumunská - stavba opatření ODA 19.4.2018 - 4.5.2018
OCP-6223/2018 Oznámení o zahájení spr. řízení dle § 56 zák. č.114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, o udělení výjimky ze zákl. podm. ochrany pro - čolek, ropucha, skokan, ještěrka, užovka, blatnice, rosnička, kuňka, ještěrka, slepýš - projekty na jejich ochranu. oznámení o zahájení řízení OCP 19.4.2018 - 26.4.2018