Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
TSK-2552/2017 č. parc. 2516/19, k. ú. Chodov, Křejpského 1505/35, Praha 11 záměr TSK 18.10.2017 - 2.11.2017
TSK-2553/2017 č. parc. 1716/2, k. ú. Troja, Na Šutce 318/11, Praha 8 záměr TSK 18.10.2017 - 2.11.2017
TSK-2554/2017 č. parc. 2860/79, k. ú Stodůlky, Suchý vršek 2132/13, Praha 5 záměr TSK 18.10.2017 - 2.11.2017
TSK-2555/2017 č. parc. 4032/12, k. ú. Strašnice, Dürerova 2176/16, Praha 10 záměr TSK 18.10.2017 - 2.11.2017
TSK-2556/2017 č. parc. 840/181, k. ú. Bohnice, Hanouškova u SVO 810 025, Praha 8 záměr TSK 18.10.2017 - 2.11.2017
TSK-2557/2017 č. parc. 2638/1, k. ú. Kobylisy, Chabařovická 1321/15, Praha 8 záměr TSK 18.10.2017 - 2.11.2017
ROZ-2604/2017 byt č. 2021/6 Libeň, č.p. 2021-24, byt. dům na pozemcích parc.č. 2475-2478, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu, vše LV č. 11284 v k.ú. Libeň, obec Praha dražební vyhláška ROZ 18.10.2017 - 25.10.2017
OVO-2577/2017 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2475 - k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových výdajů na r. 2017 v kap. 03 - doprava rozpočtové opatření OVO 17.10.2017 - 17.10.2019
OVO-2578/2017 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2508 - ke změně závazných ukazatelů u neinvestičního transferu z MŠMT poskytnutého na realizaci programu Bezpečné klima v českých školách na rok 2017“ rozpočtové opatření OVO 17.10.2017 - 17.10.2019
OVO-2579/2017 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2486 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnutý neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva kultury rozpočtové opatření OVO 17.10.2017 - 17.10.2019
OVO-2580/2017 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2489 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnutý transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních věcí v rozpočtové opatření OVO 17.10.2017 - 17.10.2019
OVO-2581/2017 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2484 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2017 o neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z MŠMT určený na dotační rozpočtové opatření OVO 17.10.2017 - 17.10.2019
OVO-2582/2017 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2509 - k návrhu na odpis nákladů vynaložených na zmařenou přípravu a realizaci stavby u příspěvkové organizace v působnosti odboru školství a mládeže rozpočtové opatření OVO 17.10.2017 - 17.10.2019
OVO-2583/2017 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2513 - k návrhu na poskytnutí finančních prostředků formou jednorázové účelové individuální neinvestiční dotace z kap. 0546 v roce 2017 rozpočtové opatření OVO 17.10.2017 - 17.10.2019
OVO-2584/2017 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2481 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnuté neinvestiční transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva kultury rozpočtové opatření OVO 17.10.2017 - 17.10.2019