Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
SLU-4090/2019 Oznámení o možnosti převzetí písemnosti č.j. MPPH 42001/2019, ze dne 22. 3. 2019, (NETOLIČKA RUDOLF, ÚSTÍ NAD LABEM) - Veřejná vyhláška - MĚSTSKÁ POLICIE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Č. j.: MPPH 68995/2019 veřejná vyhláška SLU 21.5.2019 - 6.6.2019
ZIO-4092/2019 Uložení podmínek pro konání shromáždění Vlastenecké frontě, z.s., dne 17.11.2019 v ulici Jenštejnská, Praha 2 rozhodnutí ZIO 21.5.2019 - 6.6.2019
HOM-4005/2019 Karla Hlaváčka č.p. 2286, prostor č. 601 záměr - Pronajmout HOM 21.5.2019 - 5.6.2019
TSK-4041/2019 Junácká, OVŘ, rekonstrukce kanalizace záměr TSK 21.5.2019 - 5.6.2019
TSK-4042/2019 Štiplova, kontejner záměr TSK 21.5.2019 - 5.6.2019
TSK-4045/2019 Evropská, přeložka IS, stavební práce, zábor záměr TSK 21.5.2019 - 5.6.2019
PKD-4046/2019 V olšinách_úpravy DZ opatření PKD 21.5.2019 - 5.6.2019
TSK-4051/2019 OVŘ, ul. Machovcova a okolí, P4 záměr TSK 21.5.2019 - 5.6.2019
HOM-4058/2019 Záhornice - pacht záměr - Pronajmout HOM 21.5.2019 - 5.6.2019
TSK-4061/2019 Pronájem části komunikace Jirečkova x Nad Štolou - Praha 7, pro umístění infopoutače na dobu neurčitou. záměr TSK 21.5.2019 - 5.6.2019
TSK-4062/2019 Pronájem části komunikace Španělská 7 742/6 - Vinohrady, na dobu určitou. záměr TSK 21.5.2019 - 5.6.2019
PKD-4075/2019 Kolbenova - rekonstrukce povrchu v prostoru křižovatky s ul. Poštovská opatření PKD 21.5.2019 - 5.6.2019
ZIO-4077/2019 Vyhlášení nálezu movitých věcí (období 13. 5. 2019 - 17. 5. 2019) oznámení ZIO 21.5.2019 - 5.6.2019
ZIO-4083/2019 Volby do Evropského parlamentu - telefonní spojení do volebních místností na území hlavního města Prahy oznámení ZIO 21.5.2019 - 5.6.2019
PKD-4089/2019 Vosmíkových - doplnění DZ veřejná vyhláška PKD 21.5.2019 - 5.6.2019