Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
RED-4357/2016 Vyhlášení grantového řízení pro oblast národnostních menšin na rok 2017 granty RED 15.9.2016 - 15.9.2017
RED-4358/2016 Vyhlášení grantového řízení pro oblast integrace cizinců na rok 2017 granty RED 15.9.2016 - 15.9.2017
OTV-4276/2017 BABA II - rekonstrukce IS, etapa 0001 Východní část veřejná zakázka - Protokol o otevírání obálek OTV 12.9.2016 - 13.9.2017
INF-4253/2017 Poskytování servisní podpory programového vybavení FLUXPAM5 veřejná zakázka - Písemná zpráva zadavatele INF 9.9.2016 - 9.9.2020
OSI-4251/2017 Kolektor Hlávkův most veřejná zakázka - Evidenční list zakázky OSI 9.9.2016 - 10.9.2017
OSI-4252/2017 Kanalizační sběrač H - prodloužení do Běchovic, etapa 0002 Stoka H2 Běchovická veřejná zakázka - Evidenční list zakázky OSI 9.9.2016 - 10.9.2017
OTV-4269/2017 Opravy protipovodňových opatření na ochranu hl. m. Prahy, linie Troja veřejná zakázka - Protokol z jednání hodnotící komise OTV 9.9.2016 - 10.9.2017
OCP-6256/2017 Předměty propagující EVVO v Praze veřejná zakázka - Evidenční list zakázky OCP 8.9.2016 - 8.9.2017
OCP-4210/2017 Realizace projektu „Plán péče o přírodní rezervaci Divoká Šárka“ veřejná zakázka - Evidenční list zakázky OCP 7.9.2016 - 8.9.2017
FON-4185/2017 Právní služby FON MHMP veřejná zakázka - Dodatečná informace FON 6.9.2016 - 6.9.2017
INF-4164/2017 Poskytování servisní podpory programového vybavení FLUXPAM5 veřejná zakázka - Smlouva INF 5.9.2016 - 5.9.2026
INF-4160/2017 Zajištění kontinuity provozu platformy GIS IS HMP veřejná zakázka - Smlouva INF 5.9.2016 - 4.9.2020
SVM-4154/2017 Dodávka elektřiny a zemního plynu pro veřejné osvětlení na území hl. m. Prahy na roky 2017 a 2018 veřejná zakázka - Dodatečná informace SVM 5.9.2016 - 5.9.2019
SML-4153/2017 VOŠ a SPŠ dopravní Masná, P 1 - rekonstrukce střechy - TDI veřejná zakázka - Zpráva hodnotící komise SML 5.9.2016 - 6.9.2017
OTV-4155/2017 stavba č. 3136 TV Satalice, etapa 0013 U Arborky veřejná zakázka - Protokol o otevírání obálek OTV 5.9.2016 - 6.9.2017