Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
OCP-6243/2017 „Návrh pilotního projektu zavádění systému energetického managementu v budovách HMP“ veřejná zakázka - Evidenční list zakázky OCP 21.12.2016 - 22.12.2017
OCP-6206/2017 Podklady pro projektové dokumentace ve Stromovce - Praha 7 veřejná zakázka - Evidenční list zakázky OCP 20.12.2016 - 21.12.2017
FON-6221/2017 Realizace jazykového vzdělávání pro zaměstnance odboru FON veřejná zakázka - Smlouva FON 20.12.2016 - 21.12.2017
FON-6222/2017 Realizace jazykového vzdělávání pro zaměstnance odboru FON veřejná zakázka - Protokol o otevírání obálek FON 20.12.2016 - 21.12.2017
FON-6224/2017 Realizace jazykového vzdělávání pro zaměstnance odboru FON veřejná zakázka - Zpráva hodnotící komise FON 20.12.2016 - 21.12.2017
FON-6227/2017 Realizace jazykového vzdělávání pro zaměstnance odboru FON veřejná zakázka - Protokol z jednání hodnotící komise FON 20.12.2016 - 21.12.2017
FON-6229/2017 Právní služby FON MHMP veřejná zakázka - Smlouva FON 20.12.2016 - 21.12.2017
FON-6230/2017 Právní služby FON MHMP veřejná zakázka - Protokol o otevírání obálek FON 20.12.2016 - 21.12.2017
FON-6231/2017 Právní služby FON MHMP veřejná zakázka - Protokol z jednání hodnotící komise FON 20.12.2016 - 21.12.2017
FON-6232/2017 Právní služby FON MHMP veřejná zakázka - Protokol o posouzení kvalifikace FON 20.12.2016 - 21.12.2017
FON-6234/2017 Právní služby FON MHMP veřejná zakázka - Zpráva hodnotící komise FON 20.12.2016 - 21.12.2017
INF-6233/2017 Dodávka, implementace a podpora Systému pro správu, řízení a monitoring identit (Identity Management) veřejná zakázka - Písemná zpráva zadavatele INF 20.12.2016 - 20.12.2017
OCP-6179/2017 Stanovování množství sedimentů ve vodních nádržích veřejná zakázka - Skutečně uhrazená cena zakázky malého rozsahu OCP 19.12.2016 - 20.12.2017
OSI-6147/2017 Stavba č. 40019 „Prodloužení sběrače G do Uhříněvsi, etapa 0002 - Výtlačný řad splaškové kanalizace Pitkovice - Horní Měcholupy" veřejná zakázka - Evidenční list zakázky OSI 16.12.2016 - 17.12.2017
OCP-6156/2017 „Návrh pilotního projektu zavádění systému energetického managementu v budovách HMP“ veřejná zakázka - Protokol o otevírání obálek OCP 16.12.2016 - 17.12.2017