Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
FON-4581/2017 Podpora řídicímu orgánu při kontrole způsobilých výdajů v oblasti staveb a stavebních úprav veřejná zakázka - Příloha zadávací dokumentace FON 27.9.2016 - 27.9.2017
INF-4551/2017 GIS aplikace technologie CDSw Mapa 2015 veřejná zakázka - Smlouva INF 26.9.2016 - 26.9.2020
INF-4552/2017 GIS aplikace technologie CDSw Mapa 2015 veřejná zakázka - Smlouva INF 26.9.2016 - 26.9.2020
INF-4540/2017 Rozvoj portálů HMP veřejná zakázka - Smlouva INF 23.9.2016 - 20.5.2027
INF-4541/2017 Rozvoj portálů HMP veřejná zakázka - Písemná zpráva zadavatele INF 23.9.2016 - 20.5.2027
OTV-4531/2017 Stavba č. 42699 Rekonstrukce ulice Klapkova, I. fáze - projektová dokumentace veřejná zakázka - Protokol z jednání hodnotící komise OTV 23.9.2016 - 24.9.2017
SVC-4538/2017 Mobilní aplikace Praha sportovní veřejná zakázka - Protokol o otevírání obálek SVC 23.9.2016 - 24.9.2017
SVC-4539/2017 Mobilní aplikace Praha sportovní veřejná zakázka - Protokol z jednání hodnotící komise SVC 23.9.2016 - 24.9.2017
SML-4522/2016 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace "Bezpečnostní průprava dětí předškolního věku" granty SML 22.9.2016 - 31.12.2019
OCP-4494/2017 Zajištění a realizace exkurzí do provozu na zpracování a využití odpadů pro pražské ZŠ a SŠ ve školním roce 2016/2017 veřejná zakázka - Smlouva OCP 21.9.2016 - 21.9.2021
SML-4492/2016 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace "Bezpečnostní průprava dětí předškolního věku" granty SML 21.9.2016 - 22.9.2019
OCP-4421/2017 Rekonstrukce objektu bývalé hájovny veřejná zakázka - Evidenční list zakázky OCP 20.9.2016 - 21.9.2017
OTV-4461/2017 Opravy protipovodňových opatření na ochranu hl. m. Prahy, Libeňské přístavy - povodňová čerpací stanice veřejná zakázka - Protokol z jednání hodnotící komise OTV 20.9.2016 - 21.9.2017
OCP-6257/2017 Předměty propagující EVVO v Praze veřejná zakázka - Evidenční list zakázky OCP 19.9.2016 - 19.9.2017
OCP-4376/2017 Rekonstrukce objektu bývalé hájovny veřejná zakázka - Oznámení o zrušení zakázky OCP 16.9.2016 - 15.9.2017