Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
OTV-6340/2017 Stavba č. 0012 „Protipovodňová opatření na ochranu hl. m. Prahy, etapa 0011 ostatní toky, část 0041 provizorní úprava Vrutice“ veřejná zakázka - Protokol o posouzení kvalifikace OTV 29.12.2016 - 30.12.2017
OTV-6341/2017 Stavba č. 0012 „Protipovodňová opatření na ochranu hl. m. Prahy, etapa 0011 ostatní toky, část 0041 provizorní úprava Vrutice“ veřejná zakázka - Protokol z jednání hodnotící komise OTV 29.12.2016 - 30.12.2017
OTV-6342/2017 Stavba č. 0012 „Protipovodňová opatření na ochranu hl. m. Prahy, etapa 0011 ostatní toky, část 0041 provizorní úprava Vrutice“ veřejná zakázka - Protokol z jednání hodnotící komise OTV 29.12.2016 - 30.12.2017
OTV-6343/2017 Stavba č. 0012 „Protipovodňová opatření na ochranu hl. m. Prahy, etapa 0011 ostatní toky, část 0041 provizorní úprava Vrutice“ veřejná zakázka - Zpráva hodnotící komise OTV 29.12.2016 - 30.12.2017
OTV-6344/2017 Stavba č. 0012 „Protipovodňová opatření na ochranu hl. m. Prahy, etapa 0011 ostatní toky, část 0041 provizorní úprava Vrutice“ veřejná zakázka - Písemná zpráva zadavatele OTV 29.12.2016 - 30.12.2017
FON-6324/2017 Právní služby FON MHMP veřejná zakázka - Písemná zpráva zadavatele FON 28.12.2016 - 31.12.2017
OCP-6321/2017 Provozování sběrného dvora hl. m. Prahy Podnikatelská na území městské části Praha 21 veřejná zakázka - Evidenční list zakázky OCP 28.12.2016 - 29.12.2017
OCP-6322/2017 Provozování sběrného dvora hl. m. Prahy Voctářova na území městské části Praha 8 veřejná zakázka - Evidenční list zakázky OCP 28.12.2016 - 29.12.2017
HOM-7117/2017 Ostraha objektů - Blok č. IX veřejná zakázka - Smlouva HOM 23.12.2016 - 23.12.2021
OCP-6246/2016 Zveřejnění uzavřené smlouvy z Programu Čistá energie Praha 2016 granty OCP 22.12.2016 - 22.12.2019
OCP-6240/2017 Kotlíkové dotace Praha - publicita veřejná zakázka - Protokol o otevírání obálek OCP 21.12.2016 - 22.12.2017
OCP-6241/2017 Kotlíkové dotace Praha - publicita veřejná zakázka - Protokol z jednání hodnotící komise OCP 21.12.2016 - 22.12.2017
FON-6242/2017 Realizace jazykového vzdělávání pro zaměstnance odboru FON veřejná zakázka - Evidenční list zakázky FON 21.12.2016 - 22.12.2017
OCP-6265/2017 Kotlíkové dotace Praha - publicita veřejná zakázka - Zpráva hodnotící komise OCP 21.12.2016 - 22.12.2017
OCP-6266/2017 Kotlíkové dotace Praha - publicita veřejná zakázka - Evidenční list zakázky OCP 21.12.2016 - 22.12.2017