Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
OSI-6529/2017 Stavba č. 42177 Zelená Malovanka, etapa 0002 Pěší propojení veřejná zakázka - Evidenční list zakázky OSI 10.1.2017 - 11.1.2018
OSI-6530/2017 Zpracování vsakovacích map pro vybrané území Prahy veřejná zakázka - Evidenční list zakázky OSI 10.1.2017 - 11.1.2018
OSI-6531/2017 8781 Prodloužení sběrače T do Třebonic - Dokumentace EIA veřejná zakázka - Evidenční list zakázky OSI 10.1.2017 - 11.1.2018
OSI-6532/2017 Stavba č. 42177 Zelená Malovanka, etapa 0002 Pěší propojení - Inženýrská činnost veřejná zakázka - Evidenční list zakázky OSI 10.1.2017 - 11.1.2018
OSI-6533/2017 40548 SOŠ staveb. a zahrad. Ph9, etapa 0005 zateplení objektů Jarov, 1. část objekt A,D - Dokumentace pro výběr zhotovitele veřejná zakázka - Evidenční list zakázky OSI 10.1.2017 - 11.1.2018
OSI-6535/2017 Stavba č. 42822 Lávka Holešovice – Karlín, Příprava a administrace soutěže o návrh veřejná zakázka - Evidenční list zakázky OSI 10.1.2017 - 11.1.2018
OSI-6537/2017 Stavba č. 8548 Kanalizační sběrač H - Prodloužení do Běchovic, etapa 0004 stoka H4 Svépravická veřejná zakázka - Evidenční list zakázky OSI 10.1.2017 - 11.1.2018
OSI-6538/2017 Dotační poradenství k programu Horizont 2020 pro investiční akce odboru strategických investic MHMP veřejná zakázka - Evidenční list zakázky OSI 10.1.2017 - 11.1.2018
OSI-6539/2017 Administrace a poradenské služby při získávání dotací z OP Doprava 2014-2020 pro investiční akce odboru strategických investic MHMP veřejná zakázka - Evidenční list zakázky OSI 10.1.2017 - 11.1.2018
SVC-6488/2017 Pronájem a zajištění provozu mobilního ledového kluziště veřejná zakázka - Skutečně uhrazená cena zakázky malého rozsahu SVC 10.1.2017 - 10.1.2018
OTV-6335/2017 stavba č. 0100 „TV Zbraslav, etapa 0013 Romana Blahníka, 2. část“ veřejná zakázka - Protokol o posouzení kvalifikace OTV 29.12.2016 - 30.12.2017
OTV-6336/2017 stavba č. 0100 „TV Zbraslav, etapa 0013 Romana Blahníka, 2. část“ veřejná zakázka - Protokol z jednání hodnotící komise OTV 29.12.2016 - 30.12.2017
OTV-6337/2017 stavba č. 0100 „TV Zbraslav, etapa 0013 Romana Blahníka, 2. část“ veřejná zakázka - Protokol z jednání hodnotící komise OTV 29.12.2016 - 30.12.2017
OTV-6338/2017 stavba č. 0100 „TV Zbraslav, etapa 0013 Romana Blahníka, 2. část“ veřejná zakázka - Zpráva hodnotící komise OTV 29.12.2016 - 30.12.2017
OTV-6339/2017 stavba č. 0100 „TV Zbraslav, etapa 0013 Romana Blahníka, 2. část“ veřejná zakázka - Písemná zpráva zadavatele OTV 29.12.2016 - 30.12.2017