Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
OCP-5755/2016 Zveřejnění uzavřených smluv z Programu Čistá energie Praha 2016 granty OCP 29.11.2016 - 29.11.2019
INF-5754/2017 Dodávky HW zařízení, standardního SW a odborných služeb technického poradenství veřejná zakázka - Dodatečná informace INF 28.11.2016 - 28.11.2020
OCP-5669/2017 Úpravy koryta vodního toku Botič v ř. km 7,2-12,1 veřejná zakázka - Evidenční list zakázky OCP 23.11.2016 - 24.11.2017
OCP-5670/2017 Úpravy koryta vodního toku Botič v ř. km 7,2-12,1 veřejná zakázka - Skutečně uhrazená cena zakázky malého rozsahu OCP 23.11.2016 - 24.11.2017
OCP-5606/2017 Výstavba zařízení na zpracování bioodpadu - Kompostárna hl. m. Prahy ve Slivenci – dodatečné stavební práce veřejná zakázka - Evidenční list zakázky OCP 21.11.2016 - 22.11.2017
OCP-6252/2017 Zajištění exkurzí do komunitních zahrad a rodinných farem v Praze a okolí pro žáky škol hl. m. Prahy a rodiny s dětmi žijící v Praze veřejná zakázka - Evidenční list zakázky OCP 16.11.2016 - 15.12.2017
INF-5585/2017 Zajištění elektronických komunikací v oblasti datových služeb veřejná zakázka - Zpráva hodnotící komise INF 16.11.2016 - 17.11.2017
SML-5563/2017 TDI - Gymnázium, Na Vítězné pláni 1160, P4 - přístavba jídelny veřejná zakázka - Protokol o otevírání obálek SML 15.11.2016 - 16.11.2017
SML-5564/2017 TDI - Gymnázium, Na Vítězné pláni 1160, P4 - přístavba jídelny veřejná zakázka - Protokol o posouzení kvalifikace SML 15.11.2016 - 16.11.2017
SML-5565/2017 TDI - Gymnázium, Na Vítězné pláni 1160, P4 - přístavba jídelny veřejná zakázka - Protokol z jednání hodnotící komise SML 15.11.2016 - 16.11.2017
SML-5568/2017 TDI - Gymnázium, Na Vítězné pláni 1160, P4 - přístavba jídelny veřejná zakázka - Zpráva hodnotící komise SML 15.11.2016 - 16.11.2017
OTV-5426/2017 TV Lipence, etapa 0015 K Průhonu veřejná zakázka - Evidenční list zakázky OTV 9.11.2016 - 10.11.2017
OSI-5427/2017 Stavba č. 9567 "Radlická radiála JZM - Smíchov" - (podrobný inženýrsko-geologický průzkum) veřejná zakázka - Evidenční list zakázky OSI 9.11.2016 - 10.11.2017
OSI-5428/2017 Stavba č. 9567 Radlická radiála JZM – Smíchov, geotechnický monitoring pro rozšíření podrobného inženýrsko-geologického průzkumu veřejná zakázka - Evidenční list zakázky OSI 9.11.2016 - 10.11.2017
OCP-5432/2017 „Obnova dlážděných prostranství Petřín“ veřejná zakázka - Evidenční list zakázky OCP 9.11.2016 - 10.11.2017