Úřední deska hlavního města Prahy








1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
OSI-6505/2017 Stavba č. 8548 Kanalizační sběrač H – prodloužení do Běchovic, etapa 0001 Stoka H1 Dolnopočernická, část 02 Nad rybníkem veřejná zakázka - Evidenční list zakázky OSI 10.1.2017 - 11.1.2018
OSI-6513/2017 Oprava objektu SO 222 03 - Kolektoru v ulici Na Mlejnku veřejná zakázka - Evidenční list zakázky OSI 10.1.2017 - 11.1.2018
OSI-6514/2017 Stavba č. 42811 Vodovod Botanická zahrada veřejná zakázka - Evidenční list zakázky OSI 10.1.2017 - 11.1.2018
OSI-6515/2017 Stavba č. 42811 Vodovod Botanická zahrada– inženýrská činnost veřejná zakázka - Evidenční list zakázky OSI 10.1.2017 - 11.1.2018
OSI-6517/2017 Stavba č.42935 P+R Opatov veřejná zakázka - Evidenční list zakázky OSI 10.1.2017 - 11.1.2018
OSI-6519/2017 stavba č.42821 Dvorecký most. veřejná zakázka - Evidenční list zakázky OSI 10.1.2017 - 11.1.2018
OSI-6520/2017 Stavba č. 0057 Prodloužení stoky A2, etapa 0004, část 01 gravitační stoka z Cholupic do A2 - projektová dokumentace veřejná zakázka - Evidenční list zakázky OSI 10.1.2017 - 11.1.2018
OSI-6521/2017 Stavba č. 42822 Lávka Holešovice-Karlín, geodetické zaměření veřejná zakázka - Evidenční list zakázky OSI 10.1.2017 - 11.1.2018
OSI-6522/2017 Stavba č. 40032 Komunikace Toužimská, et. 0001 Kbelská - náhradní výsadba veřejná zakázka - Evidenční list zakázky OSI 10.1.2017 - 11.1.2018
OSI-6523/2017 Soubor staveb městského okruhu v úseku Malovanka - Pelc/Tyrolka, modelové hodnocení kvality ovzduší na území hl.m. Prahy veřejná zakázka - Evidenční list zakázky OSI 10.1.2017 - 11.1.2018
OSI-6524/2017 Stavba č. 42481 Propojovací komunikace Lochkov - Slivenec, zpracování DUR a DSP veřejná zakázka - Evidenční list zakázky OSI 10.1.2017 - 11.1.2018
OSI-6525/2017 Soubor staveb městského okruhu v úseku Malovanka - Pelc/Tyrolka, Aktualizace akustické studie veřejná zakázka - Evidenční list zakázky OSI 10.1.2017 - 11.1.2018
OSI-6526/2017 Stavba č. 9567 Radlická radiála JZM - Smíchov veřejná zakázka - Evidenční list zakázky OSI 10.1.2017 - 11.1.2018
OSI-6527/2017 Stavba č. 0057 Prodloužení stoky A2, etapa 0004, část 01 gravitační stoka z Cholupic do A2 veřejná zakázka - Evidenční list zakázky OSI 10.1.2017 - 11.1.2018
OSI-6528/2017 Stavba č. 0211 Lipnická - Ocelkova, Inženýrská činnost (kupní smlouvy) veřejná zakázka - Evidenční list zakázky OSI 10.1.2017 - 11.1.2018