Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
OVO-9177/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.26/41 - k návrhu na financování projektů v rámci Grantového programu hlavního města Prahy pro oblast adiktologických služeb pro městské části pro rok 2017 rozpočtové opatření OVO 27.4.2017 - 27.4.2019
OVO-9178/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.26/39 - k návrhu na financování projektů specifické primární prevence v rámci Grantového programu hlavního města Prahy pro oblast primární prevence ve rozpočtové opatření OVO 27.4.2017 - 27.4.2019
OVO-9179/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.26/56 - k návrhu na úpravu rozpočtu běžných výdajů v kap. 0416 na rok 2017 u škol a školských zařízení, jejichž zřizovatelem jsou městské části hlavního rozpočtové opatření OVO 27.4.2017 - 27.4.2019
OVO-9180/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.26/38 - k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových výdajů roku 2017 OTV MHMP v kapitole 01 a 02 a HOM MHMP v kap. 08 rozpočtové opatření OVO 27.4.2017 - 27.4.2019
OVO-9182/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.26/9 - k návrhu na úplatné nabytí spoluvlastnických podílů pozemku parc.č. 1595/1 v k.ú. Troja do vlastnictví hlavního města Prahy pro realizaci záměru rozpočtové opatření OVO 27.4.2017 - 27.4.2019
OVO-9183/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.26/57 - k návrhu na úpravu rozpočtu běžných výdajů v kap. 0416 na rok 2017 u škol, jejichž zřizovatelem jsou městské části hlavního města Prahy rozpočtové opatření OVO 27.4.2017 - 27.4.2019
OVO-0792/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.26/5 - k realizaci mezinárodních projektů INNOTRANS a InnovaSUMP rozpočtové opatření OVO 27.4.2017 - 27.4.2019
OSI-9119/2018 Stavba č. 42692 "Výstavba domků Odlochovice" - stavební práce veřejná zakázka - Evidenční list zakázky OSI 26.4.2017 - 27.4.2018
INF-9090/2018 Zajištění elektronických komunikací v oblasti datových služeb veřejná zakázka - Písemná zpráva zadavatele INF 25.4.2017 - 25.4.2020
OVO-0780/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.917 - k předložení objednávky služeb a výzvy k podání nabídek VZMR dle příkazní smlouvy o poskytování a zajišťování služeb v rámci naplňování konceptu rozpočtové opatření OVO 25.4.2017 - 25.4.2019
OVO-0789/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.943 - k návrhu na úpravu rozpočtu hl.m. Prahy v souvislosti s vratkou části účelové investiční dotace od MČ Praha 4, která jí byla poskytnuta v roce 2015 a rozpočtové opatření OVO 25.4.2017 - 25.4.2019
OVO-0793/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.941 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva školství, mládeže a rozpočtové opatření OVO 25.4.2017 - 25.4.2019
OVO-0806/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.961 - k úpravě rozpočtu běžných výdajů vlastního hlavního města Prahy v kap. 0416 rozpočtové opatření OVO 25.4.2017 - 25.4.2019
OVO-0807/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.918 - k předložení objednávky služeb a výzvy k podání nabídek na VZMR dle příkazní smlouvy o poskytování a zajišťování služeb v rámci naplňování rozpočtové opatření OVO 25.4.2017 - 25.4.2019
OVO-0811/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.942 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnutý neinvestiční transfer ze státního rozpočtu ze Státního fondu životního rozpočtové opatření OVO 25.4.2017 - 25.4.2019