Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
OVO-8447/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1936 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2018 o poskytnutý transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních rozpočtové opatření OVO 7.8.2018 - 6.8.2020
OVO-8448/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1921 - k návrhu na úpravu rozpočtu běžných výdajů MHMP RFD-SK oprav mostů v kapitole 03 Doprava rozpočtové opatření OVO 7.8.2018 - 6.8.2020
OVO-8449/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1904 - k realizaci projektu Výuka českého jazyka pro žáky středních škol s odlišným mateřským jazykem rozpočtové opatření OVO 7.8.2018 - 6.8.2020
OVO-8450/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1935 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2018 o neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva dopravy určený na rozpočtové opatření OVO 7.8.2018 - 6.8.2020
OVO-8451/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1861 - k návrhu na rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele na veřejnou zakázku Dodávka rozšíření datového úložiště v záložním datovém centru Městské rozpočtové opatření OVO 7.8.2018 - 6.8.2020
OVO-8452/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1920 - k návrhu na úpravu rozpočtu běžných a kapitálových výdajů (centrální informační systém ZPS) MHMP RFD-SK v kapitole 03 Doprava rozpočtové opatření OVO 7.8.2018 - 6.8.2020
OVO-8453/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1910 - k návrhu na úpravu provozu autobusových linek PID ve východní části území hl.m. Prahy a úpravu rozpočtu běžných výdajů v kapitole 03 - Doprava rozpočtové opatření OVO 7.8.2018 - 6.8.2020
OVO-8454/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1922 - k návrhu na úpravu rozpočtu hl.m. Prahy na rok 2018 v kap. 04 - Školství, mládež a sport a úpravu rozpočtu příspěvkových organizací v působnosti rozpočtové opatření OVO 7.8.2018 - 6.8.2020
OVO-8455/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1923 - k návrhu na využití finančních prostředků fondu investic a rezervního fondu u příspěvkových organizací zřizovaných hlavním městem Prahou v roce rozpočtové opatření OVO 7.8.2018 - 6.8.2020
OVO-8456/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1912 - k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových akcí - protihlukové opatření a další investiční akce MHMP RFD-SK v kapitole 03 Doprava rozpočtové opatření OVO 7.8.2018 - 6.8.2020
OVO-8473/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2026 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2018 o neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z MŠMT určený na Vzdělávací rozpočtové opatření OVO 7.8.2018 - 6.8.2020
OVO-8474/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1959 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2018 o poskytnutý transfer z Ministerstva kultury na Podporu výchovně vzdělávacích aktivit rozpočtové opatření OVO 7.8.2018 - 6.8.2020
OVO-8475/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1892 - k návrhu na vytvoření nové investiční akce pod názvem TV Praha 9 rozpočtové opatření OVO 7.8.2018 - 6.8.2020
OVO-8476/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1955 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2018 o poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních věcí v rozpočtové opatření OVO 7.8.2018 - 6.8.2020
OVO-8477/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1952 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2018 o neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva kultury určený na rozpočtové opatření OVO 7.8.2018 - 6.8.2020