Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
OSI-6479/2017 Podzemní garáže Letná a Prašný most – studie úprav dle nových požadavků TSK veřejná zakázka - Evidenční list zakázky OSI 10.1.2017 - 11.1.2018
OSI-6480/2017 Stavba č. 8781 – Prodloužení sběrače T do Třebonic - aktualizace DUR veřejná zakázka - Evidenční list zakázky OSI 10.1.2017 - 11.1.2018
OSI-6481/2017 Stavba č. 9567 Radlická radiála JZM-Smíchov, Projektová dokumentace stavební části rozšíření průzkumné štoly o 180 m a průzkumného vrtu délky 95 m veřejná zakázka - Evidenční list zakázky OSI 10.1.2017 - 11.1.2018
OSI-6482/2017 Stavba č. 9567 Radlická radiála JZM-Smíchov, Projektová dokumentace geologického a geotechnického průzkumu rozšíření průzkumné štoly o 180 m a průzkumného vrtu délky 95 m veřejná zakázka - Evidenční list zakázky OSI 10.1.2017 - 11.1.2018
OSI-6483/2017 Č. st. 40555-Zokruhování výtlačného řádu Praha východ, et.0002-DN 1000Jesenice-Újezd u Průhonic - ověřovací studie veřejná zakázka - Evidenční list zakázky OSI 10.1.2017 - 11.1.2018
OSI-6485/2017 Stavba č. 9515 MO Myslbekova - Prašný most - Záchranný archelogický výskum při akci Praha 6 - Hradčany, rekonstruce bastionů XII a XIV a krutiny mezi bastiony veřejná zakázka - Evidenční list zakázky OSI 10.1.2017 - 11.1.2018
OSI-6486/2017 Soubor staveb městského okruhu v úseku Malovanka - Pelc/Tyrolka - Systémové modelování přínosů Městského okruhu veřejná zakázka - Evidenční list zakázky OSI 10.1.2017 - 11.1.2018
OSI-6487/2017 Stavba č. 0042932 P+R Černý Most III. veřejná zakázka - Evidenční list zakázky OSI 10.1.2017 - 11.1.2018
OSI-6489/2017 St. č. 42692 Výstavba domků Odlochovice - Příkazník veřejná zakázka - Evidenční list zakázky OSI 10.1.2017 - 11.1.2018
OSI-6493/2017 Stavba č. 8548 - Kanalizační sběrač H - prodloužení do Běchovic, etapa 0002 stoka H2 Běchovická veřejná zakázka - Evidenční list zakázky OSI 10.1.2017 - 11.1.2018
OSI-6496/2017 Stavba č. 0081 MO Pelc/Tyrolka - Balabenka, Aktualizace EIA veřejná zakázka - Evidenční list zakázky OSI 10.1.2017 - 11.1.2018
OSI-6497/2017 Stavba č. 0094 MO Balabenka - Štěrboholská radiála, Aktualizace EIA veřejná zakázka - Evidenční list zakázky OSI 10.1.2017 - 11.1.2018
OSI-6499/2017 Stavba č. 8313 Libeňská spojka, Aktualizace EIA veřejná zakázka - Evidenční list zakázky OSI 10.1.2017 - 11.1.2018
OSI-6500/2017 Stavba č. 42933 P+R Zličín III., zpracování realizační studie stavby veřejná zakázka - Evidenční list zakázky OSI 10.1.2017 - 11.1.2018
OSI-6503/2017 Stavba č. 42933 P+R Zličín III., realizační studie - DEPO Zličín, Praha 5 veřejná zakázka - Evidenční list zakázky OSI 10.1.2017 - 11.1.2018