Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
FON-6691/2017 Podpora řídicímu orgánu při kontrole způsobilých výdajů v oblasti staveb a stavebních úprav veřejná zakázka - Protokol o otevírání obálek FON 19.1.2017 - 20.1.2018
FON-6692/2017 Podpora řídicímu orgánu při kontrole způsobilých výdajů v oblasti staveb a stavebních úprav veřejná zakázka - Protokol z jednání hodnotící komise FON 19.1.2017 - 20.1.2018
FON-6693/2017 Podpora řídicímu orgánu při kontrole způsobilých výdajů v oblasti staveb a stavebních úprav veřejná zakázka - Zpráva hodnotící komise FON 19.1.2017 - 20.1.2018
FON-6690/2017 Podpora řídicímu orgánu při kontrole způsobilých výdajů v oblasti staveb a stavebních úprav veřejná zakázka - Smlouva FON 19.1.2017 - 19.1.2018
SCZ-6643/2017 Nařízení státní veterinární správy – mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření aviární influenzy na území ČR. nařízení SCZ 17.1.2017 - 31.12.2017
SVM-6575/2017 "Praha 4 - Studie přeložky místní komunikace Vltavanů" veřejná zakázka - Výzva k podání cenové nabídky SVM 12.1.2017 - 12.1.2027
SVM-6577/2017 "Praha 4 - Studie přeložky místní komunikace Vltavanů" veřejná zakázka - Výzva k podání cenové nabídky SVM 12.1.2017 - 12.1.2027
SVM-6579/2017 "Praha 4 - Studie přeložky místní komunikace Vltavanů" veřejná zakázka - Výzva k podání cenové nabídky SVM 12.1.2017 - 12.1.2027
OTV-6557/2017 TV Klánovice, etapa 0003Komunikace III. část I veřejná zakázka - Evidenční list zakázky OTV 11.1.2017 - 12.1.2018
OTV-6558/2017 Dodatečné stavební práce pro stavbu č. 7500 TV Praha 6, etapa 0001 Šárecké údolí veřejná zakázka - Evidenční list zakázky OTV 11.1.2017 - 12.1.2018
OTV-6559/2017 Stavba č. 3150 TV Benice, etapa 0003 Komunikace Benice, 2. část - Rekonstrukce ul. K Pitkovicům veřejná zakázka - Evidenční list zakázky OTV 11.1.2017 - 12.1.2018
OTV-6560/2017 stavba č. 0100 „TV Zbraslav, etapa 0013 Romana Blahníka, 2. část“ veřejná zakázka - Evidenční list zakázky OTV 11.1.2017 - 12.1.2018
OTV-6561/2017 Stavba č. 0012 „Protipovodňová opatření na ochranu hl. m. Prahy, etapa 0011 ostatní toky, část 0041 provizorní úprava Vrutice“ veřejná zakázka - Evidenční list zakázky OTV 11.1.2017 - 12.1.2018
OCP-6476/2017 Zpracování dokumentace pro územní řízení – Lobkovická zahrada veřejná zakázka - Skutečně uhrazená cena zakázky malého rozsahu OCP 10.1.2017 - 11.1.2018
OSI-6478/2017 č. st. 6963 „Celková přestavba a rozšíření ÚČOV v Praze na Císařském ostrově“, etapa - 0001 Nová vodní linka – model pro zjištění hydraulických veličin v Praze - Troji veřejná zakázka - Evidenční list zakázky OSI 10.1.2017 - 11.1.2018