Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
OVO-9382/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1041 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva kultury na kulturní rozpočtové opatření OVO 9.5.2017 - 9.5.2019
OVO-9383/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1035 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva školství, mládeže a rozpočtové opatření OVO 9.5.2017 - 9.5.2019
OVO-9384/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1042 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2017 o neinvestiční transfer určený na projekt Europe for Citizens: H2O Water Resources a rozpočtové opatření OVO 9.5.2017 - 9.5.2019
OVO-9385/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1037 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva kultury na kulturní rozpočtové opatření OVO 9.5.2017 - 9.5.2019
OVO-9386/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1057 - k návrhu na úpravu rozpočtu běžných výdajů v kap. 0416 v roce 2017 u škol a školských zařízení, zřizovaných městskými částmi hlavního města Prahy rozpočtové opatření OVO 9.5.2017 - 9.5.2019
OVO-9387/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1038 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnutý transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva školství, mládeže a rozpočtové opatření OVO 9.5.2017 - 9.5.2019
OVO-9388/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1036 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnutý transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva školství, mládeže a rozpočtové opatření OVO 9.5.2017 - 9.5.2019
OVO-9389/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1040 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva školství, mládeže a rozpočtové opatření OVO 9.5.2017 - 9.5.2019
OVO-9390/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1039 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva školství, mládeže a rozpočtové opatření OVO 9.5.2017 - 9.5.2019
OVO-9391/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1034 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2017 o neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva dopravy určený na rozpočtové opatření OVO 9.5.2017 - 9.5.2019
OVO-9392/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1019 - k dalšímu postupu hlavního města Prahy s ohledem na rozhodnutí ÚOHS ze dne 15. 3. 2017 ve věci realizace nového Trojského mostu, jež je součástí rozpočtové opatření OVO 9.5.2017 - 9.5.2019
HOM-9304/2018 Rekonstrukce a dostavba Průmyslového paláce v areálu Výstaviště, Praha 7 veřejná zakázka - Smlouva HOM 5.5.2017 - 5.5.2022
SML-9283/2018 Gym.Přípotoční P10 rek.fasády veřejná zakázka - Protokol z jednání hodnotící komise SML 5.5.2017 - 6.5.2018
SML-9284/2018 Gym.Přípotoční P10 rek.fasády veřejná zakázka - Protokol o posouzení kvalifikace SML 5.5.2017 - 6.5.2018
SML-9289/2018 Gym.Přípotoční P10 rek.fasády veřejná zakázka - Zpráva hodnotící komise SML 5.5.2017 - 6.5.2018