Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
OCP-6991/2017 Vybavení fitness prvky – k.ú. Běchovice a Satalice veřejná zakázka - Skutečně uhrazená cena zakázky malého rozsahu OCP 6.2.2017 - 6.2.2018
OCP-6992/2017 Zalesnění a založení travního porostu - les Polník veřejná zakázka - Skutečně uhrazená cena zakázky malého rozsahu OCP 6.2.2017 - 6.2.2018
OCP-6993/2017 Les Robotka - komunikace, k.ú. Dubeč veřejná zakázka - Skutečně uhrazená cena zakázky malého rozsahu OCP 6.2.2017 - 6.2.2018
ROZ-6936/2017 Forenzní audit projektu "Celková přestavba a rozšíření UČOV na Císařském ostrově" veřejná zakázka - Písemná zpráva zadavatele ROZ 2.2.2017 - 2.2.2027
OTV-6906/2017 stavba č. 3295 TV Horní Počernice, etapa 0013 Komunikace Božanovská - 2. část veřejná zakázka - Písemná zpráva zadavatele OTV 1.2.2017 - 2.2.2018
OTV-6907/2017 stavba č. 3295 TV Horní Počernice, etapa 0013 Komunikace Božanovská - 2. část veřejná zakázka - Smlouva OTV 1.2.2017 - 1.2.2018
OTV-6887/2017 stavba č. 3295 TV Horní Počernice, etapa 0013 Komunikace Božanovská - 2. část veřejná zakázka - Protokol o posouzení kvalifikace OTV 31.1.2017 - 1.2.2018
OTV-6888/2017 stavba č. 3295 TV Horní Počernice, etapa 0013 Komunikace Božanovská - 2. část veřejná zakázka - Protokol z jednání hodnotící komise OTV 31.1.2017 - 1.2.2018
OTV-6889/2017 stavba č. 3295 TV Horní Počernice, etapa 0013 Komunikace Božanovská - 2. část veřejná zakázka - Protokol z jednání hodnotící komise OTV 31.1.2017 - 1.2.2018
OTV-6890/2017 stavba č. 3295 TV Horní Počernice, etapa 0013 Komunikace Božanovská - 2. část veřejná zakázka - Zpráva hodnotící komise OTV 31.1.2017 - 1.2.2018
OCP-6880/2017 servisní smlouva- výsuvné sloupky v parcích celopražského významu veřejná zakázka - Skutečně uhrazená cena zakázky malého rozsahu OCP 31.1.2017 - 31.1.2018
OCP-6882/2017 Monitoring návštěvnosti Letenských sadů veřejná zakázka - Skutečně uhrazená cena zakázky malého rozsahu OCP 31.1.2017 - 31.1.2018
OCP-6883/2017 Revitalizace vybrané plochy v parku metodou hydroosevu veřejná zakázka - Skutečně uhrazená cena zakázky malého rozsahu OCP 31.1.2017 - 31.1.2018
OZV-6831/2017 1ZASTUPITELSTVEM HMP SCHVÁLENÉ JEDNOLETÉ GRANTY KUL 2017 NAD 200.000 Kč granty KUC 27.1.2017 - 31.1.2018
OZV-6832/2017 2 ZASTUPITELSTVEM HMP SCHVÁLENÉ JEDNOLETÉ GRANTY KUL 2017 NAD 200.000 Kč DE MINIMIS granty KUC 27.1.2017 - 31.1.2018