Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
OVO-9045/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2360 - k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových výdajů OCP MHMP a OSI MHMP na r. 2018 (k rekonstrukci a zkapacitnění zatrubněného úseku Jinonického rozpočtové opatření OVO 30.8.2018 - 29.8.2020
OVO-9046/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2376 - k návrhu na využití finančních prostředků z fondu investic a z fondu finančního vypořádání příspěvkové organizace Správa pražských hřbitovů rozpočtové opatření OVO 30.8.2018 - 29.8.2020
OVO-9047/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2290 - k návrhu na rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele na veřejnou zakázku Dodávka a zajištění maintenence technologie integrační platformy včetně rozpočtové opatření OVO 30.8.2018 - 29.8.2020
OVO-9048/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2285 - k návrhu na rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele na veřejnou zakázku Bezpečné síťové prostředí“ rozpočtové opatření OVO 30.8.2018 - 29.8.2020
OVO-9049/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2313 - k návrhu na zvýšení kompenzace dopravcům na úhradu ekonomicky oprávněných nákladů na koncová/odbavovací zařízení nezbytná pro implementaci rozpočtové opatření OVO 30.8.2018 - 29.8.2020
OVO-9050/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2378 - k návrhu na úpravu běžných a kapitálových výdajů v kap. 09 - vnitřní správa v roce 2018 rozpočtové opatření OVO 30.8.2018 - 29.8.2020
OVO-9051/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2289 - k návrhu na rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele na veřejnou zakázku Dodávka rozšíření serverových kapacit v záložním datovém centru rozpočtové opatření OVO 30.8.2018 - 29.8.2020
OVO-9052/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2291 - k návrhu na rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele na veřejnou zakázku Poskytování služeb podpory provozu a rozvoje Informačního systému rozpočtové opatření OVO 30.8.2018 - 29.8.2020
OVO-9053/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2365 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2018 o poskytnutý neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva kultury rozpočtové opatření OVO 30.8.2018 - 29.8.2020
OVO-9054/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2367 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2018 o poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva školství, mládeže a rozpočtové opatření OVO 30.8.2018 - 29.8.2020
OVO-9055/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2373 - k úpravě rozpočtu běžných výdajů vlastního hlavního města Prahy v kap. 0416 v souvislosti s vratkou neinvestičního transferu MŠMT rozpočtové opatření OVO 30.8.2018 - 29.8.2020
OVO-9056/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2358 - k návrhu na úpravu rozpočtu běžných výdajů RFD-SK MHMP v kapitole 03 doprava rozpočtové opatření OVO 30.8.2018 - 29.8.2020
OVO-9065/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2286 - k návrhu na rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele na veřejnou zakázku Zajištění rozvoje programového vybavení spisové služby a jejich modulů, rozpočtové opatření OVO 30.8.2018 - 29.8.2020
OVO-9066/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2379 - k provedení úpravy rozpočtu běžných výdajů u projektu OP PPR, odboru AMP - Testování archivovaných dat pro zachování maximální udržitelnosti rozpočtové opatření OVO 30.8.2018 - 29.8.2020
OVO-9130/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2349 - k návrhu na úpravu rozpočtu kapitoly 06 a realizaci nové pražské turistické karty Prague Visitor Pass rozpočtové opatření OVO 30.8.2018 - 29.8.2020