Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
OVO-9178/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.39/213 - k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových výdajů na rok 2018 v kapitole 0720 - OTV MHMP a poskytnutí účelové investiční dotace Městské části Praha - Suchdol a k návrhu na uzavření Dohody o předání a rozpočtové opatření OVO 6.9.2018 - 5.9.2020
OVO-9179/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.39/236 - k návrhu na uvolnění finančních prostředků z kap. 0504 - Zdravotnictví a sociální oblast formou účelové neinvestiční dotace MČ Praha 7 a úpravu rozpočtu v kap. 05 v roce 2018 rozpočtové opatření OVO 6.9.2018 - 5.9.2020
OVO-9180/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.39/204 - k návrhu na poskytnutí účelové neinvestiční dotace SH ČMS- Městskému sdružení hasičů hl. m. Prahy v roce 2018 z rozpočtu kap. 07 - BEZPEČNOST rozpočtové opatření OVO 6.9.2018 - 5.9.2020
OVO-9181/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.39/214 - k návrhu na snížení kapitálových výdajů odboru OTV MHMP v roce 2018 v kap. 02 a poskytnutí účelové investiční dotace MČ Praha - Koloděje rozpočtové opatření OVO 6.9.2018 - 5.9.2020
OVO-9182/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.39/226 - k návrhu na úpravu rozpočtu kapitoly 06, odboru 62 - KUC MHMP a poskytnutí individuálních účelových dotací v oblasti kultury v roce 2018 rozpočtové opatření OVO 6.9.2018 - 5.9.2020
OVO-9060/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2392 - k návrhu na rozpočtové opatření na rok 2018 v rámci Operačního programu Praha - pól růstu ČR, projektu Zvýšení energetické efektivity v soustavě rozpočtové opatření OVO 4.9.2018 - 3.9.2020
OVO-9129/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2396 - k návrhu na rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele na veřejnou zakázku Provozování sběrného dvora hl.m. Prahy Voctářova na území městské části rozpočtové opatření OVO 4.9.2018 - 3.9.2020
OVO-9132/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2402 - k návrhu na úpravu rozpočtu hl.m. Prahy v kap. 04 - Školství, mládež a sport, v působnosti odboru SVC MHMP na rok 2018 rozpočtové opatření OVO 4.9.2018 - 3.9.2020
OVO-9135/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2403 - k návrhu na úpravu rozpočtu běžných výdajů vlastního hl.m. Prahy v kapitole 03 - Doprava na dofinancování právních a poradenských služeb v rozpočtové opatření OVO 4.9.2018 - 3.9.2020
OVO-9137/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2406 - k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových výdajů OTV MHMP v kap. 01 Rozvoj obce a 02 Městská infrastruktura rozpočtové opatření OVO 4.9.2018 - 3.9.2020
OVO-9138/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2404 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2018 o poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních věcí rozpočtové opatření OVO 4.9.2018 - 3.9.2020
OVO-9139/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2397 - k návrhu na rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele na veřejnou zakázku Provozování sběrného dvora hl.m. Prahy Podnikatelská na území městské rozpočtové opatření OVO 4.9.2018 - 3.9.2020
OVO-9061/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2282 - ke zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem Podpora a upgrade prostředí Adobe LiveCycle na AEM Forms“ rozpočtové opatření OVO 30.8.2018 - 29.8.2020
OVO-9062/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2372 - k návrhu na úpravu rozpočtu vl. hl. m. Prahy a přidělení grantů druhého kola v Celoměstských programech podpory vzdělávání na území hlavního města rozpočtové opatření OVO 30.8.2018 - 29.8.2020
OVO-9063/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2292 - k návrhu na rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele na veřejnou zakázku Obnova instalované báze perimetru a funkční upgrade managementu rozpočtové opatření OVO 30.8.2018 - 29.8.2020