Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
INF-5754/2017 Dodávky HW zařízení, standardního SW a odborných služeb technického poradenství veřejná zakázka - Dodatečná informace INF 28.11.2016 - 28.11.2020
OCP-5669/2017 Úpravy koryta vodního toku Botič v ř. km 7,2-12,1 veřejná zakázka - Evidenční list zakázky OCP 23.11.2016 - 24.11.2017
OCP-5670/2017 Úpravy koryta vodního toku Botič v ř. km 7,2-12,1 veřejná zakázka - Skutečně uhrazená cena zakázky malého rozsahu OCP 23.11.2016 - 24.11.2017
OCP-5606/2017 Výstavba zařízení na zpracování bioodpadu - Kompostárna hl. m. Prahy ve Slivenci – dodatečné stavební práce veřejná zakázka - Evidenční list zakázky OCP 21.11.2016 - 22.11.2017
OCP-6252/2017 Zajištění exkurzí do komunitních zahrad a rodinných farem v Praze a okolí pro žáky škol hl. m. Prahy a rodiny s dětmi žijící v Praze veřejná zakázka - Evidenční list zakázky OCP 16.11.2016 - 15.12.2017
INF-5585/2017 Zajištění elektronických komunikací v oblasti datových služeb veřejná zakázka - Zpráva hodnotící komise INF 16.11.2016 - 17.11.2017
SML-5563/2017 TDI - Gymnázium, Na Vítězné pláni 1160, P4 - přístavba jídelny veřejná zakázka - Protokol o otevírání obálek SML 15.11.2016 - 16.11.2017
SML-5564/2017 TDI - Gymnázium, Na Vítězné pláni 1160, P4 - přístavba jídelny veřejná zakázka - Protokol o posouzení kvalifikace SML 15.11.2016 - 16.11.2017
SML-5565/2017 TDI - Gymnázium, Na Vítězné pláni 1160, P4 - přístavba jídelny veřejná zakázka - Protokol z jednání hodnotící komise SML 15.11.2016 - 16.11.2017
SML-5568/2017 TDI - Gymnázium, Na Vítězné pláni 1160, P4 - přístavba jídelny veřejná zakázka - Zpráva hodnotící komise SML 15.11.2016 - 16.11.2017
OTV-5426/2017 TV Lipence, etapa 0015 K Průhonu veřejná zakázka - Evidenční list zakázky OTV 9.11.2016 - 10.11.2017
OSI-5427/2017 Stavba č. 9567 "Radlická radiála JZM - Smíchov" - (podrobný inženýrsko-geologický průzkum) veřejná zakázka - Evidenční list zakázky OSI 9.11.2016 - 10.11.2017
OSI-5428/2017 Stavba č. 9567 Radlická radiála JZM – Smíchov, geotechnický monitoring pro rozšíření podrobného inženýrsko-geologického průzkumu veřejná zakázka - Evidenční list zakázky OSI 9.11.2016 - 10.11.2017
OCP-5432/2017 „Obnova dlážděných prostranství Petřín“ veřejná zakázka - Evidenční list zakázky OCP 9.11.2016 - 10.11.2017
OTV-5435/2017 stavba č. 3119 TV Čakovice, etapa 0008 komunikace Čakovice, část Otavská veřejná zakázka - Protokol o posouzení kvalifikace OTV 9.11.2016 - 10.11.2017