Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
SML-5565/2017 TDI - Gymnázium, Na Vítězné pláni 1160, P4 - přístavba jídelny veřejná zakázka - Protokol z jednání hodnotící komise SML 15.11.2016 - 16.11.2017
SML-5568/2017 TDI - Gymnázium, Na Vítězné pláni 1160, P4 - přístavba jídelny veřejná zakázka - Zpráva hodnotící komise SML 15.11.2016 - 16.11.2017
OTV-5426/2017 TV Lipence, etapa 0015 K Průhonu veřejná zakázka - Evidenční list zakázky OTV 9.11.2016 - 10.11.2017
OSI-5427/2017 Stavba č. 9567 "Radlická radiála JZM - Smíchov" - (podrobný inženýrsko-geologický průzkum) veřejná zakázka - Evidenční list zakázky OSI 9.11.2016 - 10.11.2017
OSI-5428/2017 Stavba č. 9567 Radlická radiála JZM – Smíchov, geotechnický monitoring pro rozšíření podrobného inženýrsko-geologického průzkumu veřejná zakázka - Evidenční list zakázky OSI 9.11.2016 - 10.11.2017
OCP-5432/2017 „Obnova dlážděných prostranství Petřín“ veřejná zakázka - Evidenční list zakázky OCP 9.11.2016 - 10.11.2017
OTV-5435/2017 stavba č. 3119 TV Čakovice, etapa 0008 komunikace Čakovice, část Otavská veřejná zakázka - Protokol o posouzení kvalifikace OTV 9.11.2016 - 10.11.2017
OTV-5436/2017 stavba č. 3119 TV Čakovice, etapa 0008 komunikace Čakovice, část Otavská veřejná zakázka - Protokol z jednání hodnotící komise OTV 9.11.2016 - 10.11.2017
OTV-5437/2017 stavba č. 3119 TV Čakovice, etapa 0008 komunikace Čakovice, část Otavská veřejná zakázka - Protokol z jednání hodnotící komise OTV 9.11.2016 - 10.11.2017
OTV-5438/2017 stavba č. 3119 TV Čakovice, etapa 0008 komunikace Čakovice, část Otavská veřejná zakázka - Zpráva hodnotící komise OTV 9.11.2016 - 10.11.2017
SVM-5448/2017 Právní služby pro odbor evidence, správy a využití majetku MHMP - veřejné zakázky veřejná zakázka - Předběžný výsledek hodnocení nabídek SVM 9.11.2016 - 10.11.2017
OTV-5449/2017 stavba č. 3119 TV Čakovice, etapa 0008 komunikace Čakovice, část Otavská veřejná zakázka - Písemná zpráva zadavatele OTV 9.11.2016 - 10.11.2017
OCP-5450/2017 Realizace projektu Plán péče o přírodní památku Komořanské a modřanské tůně veřejná zakázka - Evidenční list zakázky OCP 9.11.2016 - 10.11.2017
OCP-5451/2017 Realizace projektu „Plán péče o přírodní rezervaci Podhoří“ veřejná zakázka - Evidenční list zakázky OCP 9.11.2016 - 10.11.2017
OCP-5404/2017 Výstavba zařízení na zpracování bioodpadu - Kompostárna hl. m. Prahy ve Slivenci veřejná zakázka - Evidenční list zakázky OCP 8.11.2016 - 9.11.2017