Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
OCP-9767/2018 část pozemku parc.č. 1819/37 v k.ú. Bubeneč, o výměře 1040 m2 za účelem zajištění zázemí pro provoz kulturního centra a sportoviště o.p.s. Containall, na dobu určitou od 1.4.2019 do 30.9.2019. záměr - Vypůjčit OCP 12.10.2018 - 27.10.2018
OCP-9768/2018 část poz. parc.č. 1819/37 v k.ú.Bubeneč, za účelem zajištění zázemí pro provoz kavárny v rámci kultur. projektu "Containall Stromovka" o.p.s. Containall, na dobu určitou od 1.4.2019 do 30.9.2019, a to za dohodnuté nájemné ve výši 10,- Kč/m2/den záměr - Pronajmout OCP 12.10.2018 - 27.10.2018
TSK-9769/2018 Na Vinici záměr TSK 12.10.2018 - 27.10.2018
TSK-9778/2018 Pernerova 427/8, zábor chodníku - podchodné lešení záměr TSK 12.10.2018 - 27.10.2018
TSK-9779/2018 Dodatek č. 1 ke sml. 2182121067, zábor chodníku za účelem zařízení staveniště, Primátorská 260 záměr TSK 12.10.2018 - 27.10.2018
TSK-9780/2018 Rekonstrukce budovy 1695/4- zateplení fasády záměr TSK 12.10.2018 - 27.10.2018
TSK-9781/2018 č. parc. 4000/1, k. ú. Dejvice, Dejvická 3, Praha 6 záměr TSK 12.10.2018 - 27.10.2018
TSK-9782/2018 č. parc. 1857/90, k. ú. Kamýk, NN 1683 u SVO 418 393, Praha 4 záměr TSK 12.10.2018 - 27.10.2018
TSK-9783/2018 č. parc. 3723/1, k. ú. Břevnov, Na Břevnovské pláni 1314/51, Praha 6 záměr TSK 12.10.2018 - 27.10.2018
TSK-9784/2018 č. parc. 3679/11, k. ú. Břevnov, Junácká 1659/1, Praha 6 záměr TSK 12.10.2018 - 27.10.2018
TSK-9785/2018 č. parc. 2225/141, k.ú. Záběhlice, Jetelová 7, Praha 10 záměr TSK 12.10.2018 - 27.10.2018
TSK-9786/2018 č. parc. 523/703, k. ú. Horní Měcholupy, Veronské nám. 379, Praha 15 záměr TSK 12.10.2018 - 27.10.2018
TSK-9787/2018 č. parc. 599, k. ú. Bohnice, Lindavská 784/3, Praha 8 záměr TSK 12.10.2018 - 27.10.2018
TSK-9800/2018 NN7213, parc.č. 1340/1, k.ú. Vokovice záměr TSK 12.10.2018 - 27.10.2018
PER-9813/2018 Oznámení o možnosti převzít písemnost oznámení PER 12.10.2018 - 27.10.2018