Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
TSK-2553/2017 č. parc. 1716/2, k. ú. Troja, Na Šutce 318/11, Praha 8 záměr TSK 18.10.2017 - 2.11.2017
TSK-2554/2017 č. parc. 2860/79, k. ú Stodůlky, Suchý vršek 2132/13, Praha 5 záměr TSK 18.10.2017 - 2.11.2017
TSK-2555/2017 č. parc. 4032/12, k. ú. Strašnice, Dürerova 2176/16, Praha 10 záměr TSK 18.10.2017 - 2.11.2017
TSK-2556/2017 č. parc. 840/181, k. ú. Bohnice, Hanouškova u SVO 810 025, Praha 8 záměr TSK 18.10.2017 - 2.11.2017
TSK-2557/2017 č. parc. 2638/1, k. ú. Kobylisy, Chabařovická 1321/15, Praha 8 záměr TSK 18.10.2017 - 2.11.2017
ROZ-2604/2017 byt č. 2021/6 Libeň, č.p. 2021-24, byt. dům na pozemcích parc.č. 2475-2478, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu, vše LV č. 11284 v k.ú. Libeň, obec Praha dražební vyhláška ROZ 18.10.2017 - 25.10.2017
OVO-2577/2017 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2475 - k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových výdajů na r. 2017 v kap. 03 - doprava rozpočtové opatření OVO 17.10.2017 - 17.10.2019
OVO-2578/2017 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2508 - ke změně závazných ukazatelů u neinvestičního transferu z MŠMT poskytnutého na realizaci programu Bezpečné klima v českých školách na rok 2017“ rozpočtové opatření OVO 17.10.2017 - 17.10.2019
OVO-2579/2017 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2486 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnutý neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva kultury rozpočtové opatření OVO 17.10.2017 - 17.10.2019
OVO-2580/2017 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2489 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnutý transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních věcí v rozpočtové opatření OVO 17.10.2017 - 17.10.2019
OVO-2581/2017 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2484 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2017 o neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z MŠMT určený na dotační rozpočtové opatření OVO 17.10.2017 - 17.10.2019
OVO-2582/2017 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2509 - k návrhu na odpis nákladů vynaložených na zmařenou přípravu a realizaci stavby u příspěvkové organizace v působnosti odboru školství a mládeže rozpočtové opatření OVO 17.10.2017 - 17.10.2019
OVO-2583/2017 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2513 - k návrhu na poskytnutí finančních prostředků formou jednorázové účelové individuální neinvestiční dotace z kap. 0546 v roce 2017 rozpočtové opatření OVO 17.10.2017 - 17.10.2019
OVO-2584/2017 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2481 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnuté neinvestiční transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva kultury rozpočtové opatření OVO 17.10.2017 - 17.10.2019
OVO-2585/2017 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2510 - k úpravě rozpočtu hl.m. Prahy za účelem financování projektů z Operačního programu Praha - pól růstu ČR v roce 2017 rozpočtové opatření OVO 17.10.2017 - 17.10.2019