Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
HOM-6209/2018 část pozemek parc. č. 473/278 v k.ú. Břevnov záměr - Pronajmout HOM 20.4.2018 - 5.5.2018
TSK-6239/2018 záměr pronajmout část pozemku č.p. 2330/1 k.ú. Nové Město záměr TSK 20.4.2018 - 5.5.2018
TSK-6242/2018 pronajmout část komunikace Karmelitská Praha1 zábor pro lešení záměr TSK 20.4.2018 - 5.5.2018
TSK-6246/2018 Rybalkova 14, par.č.4217/1, kat.ú. Vinohrady záměr - Pronajmout TSK 20.4.2018 - 5.5.2018
TSK-6248/2018 Stavební úpravy BD Svatoslavova 8, Praha 4, k.ú. Nusle záměr TSK 20.4.2018 - 5.5.2018
TSK-6251/2018 Přistoupimská záměr TSK 20.4.2018 - 5.5.2018
TSK-6258/2018 Dejvická 687/25, parc.č. 4000, k.ú. Dejvice záměr TSK 20.4.2018 - 5.5.2018
OBF-6218/2018 Výběrové řízení o nejvhodnější nabídku na uzavření smlouvy o nájmu bytu v ulici Bryksova, k.ú. Černý Most výběrové řízení OBF 19.4.2018 - 23.5.2018
OBF-6219/2018 Výběrové řízení o nejvhodnější nabídku na uzavření smlouvy o nájmu bytu v ulici Šedova, k.ú. Černý Most výběrové řízení OBF 19.4.2018 - 23.5.2018
OBF-6220/2018 Výběrové řízení o nejvhodnější nabídku na uzavření smlouvy o nájmu bytu, Praha centrum výběrové řízení OBF 19.4.2018 - 23.5.2018
SML-6249/2018 Konkursní řízení na funkci ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 7 a 8, se sídlem Praha 8 – Troja, Glowackého 555/6 konkursy na ředitele / ředitelky městských organizací SML 19.4.2018 - 11.5.2018
HOM-6153/2018 část pozemku parc. č. 3228/1 v k.ú. Michle záměr - Prodat HOM 19.4.2018 - 10.5.2018
HOM-6152/2018 pozemek parc. č. 96/50 v k.ú. Michle záměr - Prodat HOM 19.4.2018 - 9.5.2018
HOM-6138/2018 pozemek parc. č. 1001/3 k.ú. Střešovice záměr - Pronajmout HOM 19.4.2018 - 6.5.2018
ODA-6247/2018 ZPS Praha 4 veřejná vyhláška ODA 19.4.2018 - 5.5.2018