Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
TSK-4320/2018 Křižíkova 180/28, Praha á, parc.č. 812/1, k.ú.Karlín záměr TSK 19.1.2018 - 3.2.2018
TSK-4321/2018 Ostrovského, Praha 5, parc.č. 2912, k.ú.Smíchov záměr TSK 19.1.2018 - 3.2.2018
TSK-4322/2018 Seifertova 573/11, Praha 3, 130 00, parc. č. 4342, k.ú. Žižkov záměr TSK 19.1.2018 - 3.2.2018
TSK-4323/2018 Vinohradská 82,Praha 3, parc.č.4098/2 k.ú. Vinohrady záměr TSK 19.1.2018 - 3.2.2018
TSK-4324/2018 Vítězné náměstí, Praha 6, 160 00, před vchodem do st. metra Dejvická, + u vchodu stanice metra Dejvická, u stanice autobusů směr Suchdol, obojí parc. č. 3998/1, k.ú. Dejvice záměr TSK 19.1.2018 - 3.2.2018
TSK-4327/2018 Hornocholupická chodník záměr TSK 19.1.2018 - 3.2.2018
TSK-4328/2018 Květnového vítězství pokládka kabelů záměr TSK 19.1.2018 - 3.2.2018
TSK-4341/2018 č. parc. 1324/2, k. ú. Vokovice, Evropská 611/77, Praha 6 záměr TSK 19.1.2018 - 3.2.2018
TSK-4342/2018 č. parc. 935, 936/1, 936/7, k. ú. Žižkov, Roháčova 268/26, Praha 3 záměr TSK 19.1.2018 - 3.2.2018
TSK-4350/2018 "BYTOVÝ DŮM MICHELSKÉ ZAHRADY" - zařízení staveniště, staveništní vjezd a výjezd, k.ú. Michle, P4 záměr TSK 19.1.2018 - 3.2.2018
TSK-4351/2018 Praha 4, k.ú. Braník, ul. Poberova a okolí - obnova kVN, NN záměr TSK 19.1.2018 - 3.2.2018
TSK-4353/2018 Nad Kavalírkou, Musílkova záměr TSK 19.1.2018 - 3.2.2018
TSK-4354/2018 Brdlíkova záměr TSK 19.1.2018 - 3.2.2018
SE7-4365/2018 zveřejnění přepracované dokumentace "Malešice Polygrafická, Praha 10 oznámení SE7 19.1.2018 - 3.2.2018
ROZ-4349/2018 rodinný dům Rakovník II., č.p. 435 na pozemku parc.č. St. 250, LV 3540 v k.ú. Rakovník, obec Rakovník dražební vyhláška ROZ 18.1.2018 - 4.4.2018