Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
OCP-5983/2017 Vegetační úpravy zeleně v okolí RN Říčanka, k.ú. Dubeč včetně následné péče po dobu 2 let,5 let pro lesnickou výsadbu veřejná zakázka - Skutečně uhrazená cena zakázky malého rozsahu OCP 9.12.2016 - 9.12.2017
OCP-5984/2017 Zajištění pohotovostní služby a stanovení analýz vod a sedimentů při haváriích ve vodních tocích a nádržích ve správě hl. města Prahy veřejná zakázka - Skutečně uhrazená cena zakázky malého rozsahu OCP 9.12.2016 - 9.12.2017
OCP-5988/2017 Sledování jakosti vod v dešťových usazovacích nádržích veřejná zakázka - Skutečně uhrazená cena zakázky malého rozsahu OCP 9.12.2016 - 9.12.2017
OCP-5990/2017 Úpravy limnigrafických stanic v rámci protipovodňových opatření veřejná zakázka - Skutečně uhrazená cena zakázky malého rozsahu OCP 9.12.2016 - 8.12.2017
OCP-5925/2016 Zveřejnění uzavřených smluv z Programu Čistá energie Praha 2016 granty OCP 8.12.2016 - 8.12.2019
OCP-5963/2017 Úpravy koryta vodního toku Rokytka v dílčích úsecích v k.ú. Hloubětín a Hrdlořezy veřejná zakázka - Evidenční list zakázky OCP 8.12.2016 - 9.12.2017
OCP-5964/2017 Zajištění pohotovostní služby a stanovení analýz vod a sedimentů při haváriích ve vodních tocích a nádržích ve správě hl. města Prahy v období 2016 - 2020 veřejná zakázka - Evidenční list zakázky OCP 8.12.2016 - 9.12.2017
OCP-5905/2017 Založení květnatých luk na vybraných lokalitách v okolí vodních toků na území hl. m. Prahy veřejná zakázka - Skutečně uhrazená cena zakázky malého rozsahu OCP 6.12.2016 - 7.12.2017
OTV-5889/2017 TV Klánovice, etapa 0003Komunikace III. část I veřejná zakázka - Písemná zpráva zadavatele OTV 6.12.2016 - 6.12.2017
OCP-5906/2017 dosadba 6-ti stromů do stromořadí Jana Želivského, Praha 3 veřejná zakázka - Skutečně uhrazená cena zakázky malého rozsahu OCP 6.12.2016 - 6.12.2017
OCP-5907/2017 Obnova uličního stromořadí Kotlaska, nám. Dr. V. Holého, Praha 8 veřejná zakázka - Skutečně uhrazená cena zakázky malého rozsahu OCP 6.12.2016 - 6.12.2017
OCP-5908/2017 Obnova uličního stromořadí Horňátecká, Pha 8 veřejná zakázka - Skutečně uhrazená cena zakázky malého rozsahu OCP 6.12.2016 - 6.12.2017
OCP-5909/2017 Regenerace liniových vegetačních prvků Italská, Praha 2,3 veřejná zakázka - Skutečně uhrazená cena zakázky malého rozsahu OCP 6.12.2016 - 6.12.2017
OCP-5910/2017 Realizace návrhu břestovcové aleje před menzou VŠE veřejná zakázka - Skutečně uhrazená cena zakázky malého rozsahu OCP 6.12.2016 - 6.12.2017
OCP-5851/2017 Provozování sběrného dvora hl. m. Prahy Zakrytá na území městské části Praha 4 veřejná zakázka - Písemná zpráva zadavatele OCP 2.12.2016 - 2.12.2021