Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
OVO-9148/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.39/19 - k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v kapitole 04 - školství, mládež a sport a návrhu na poskytnutí účelové dotace z rozpočtu hlavního města Prahy městské části Praha 6 na real rozpočtové opatření OVO 6.9.2018 - 5.9.2020
OVO-9150/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.39/202 - k návrhu na uvolnění finančních prostředků z kapitoly 0704, § 5311 - záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku rozpočtové opatření OVO 6.9.2018 - 5.9.2020
OVO-9167/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.39/227 - k návrhu na úpravu rozpočtu vl. hl. m. Prahy kapitoly 0680 - OPP MHMP a k návrhu na poskytnutí grantů hl. m. Prahy k výročí 100 let vzniku samostatného československého státu a 25 let České republik rozpočtové opatření OVO 6.9.2018 - 5.9.2020
OVO-9168/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.39/212 - k návrhu na zvýšení rozpočtu kapitálových výdajů vlastního hlavního města Prahy na rok 2018 na stavbu OSI MHMP - Celk. přest. a rozšíření ÚČOV na Císař.ostrově za současného snížení rozpočtu OTV MHM rozpočtové opatření OVO 6.9.2018 - 5.9.2020
OVO-9169/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.39/238 - k návrhu na úpravu rozpočtu v kap. 05 a kap. 04 v roce 2018 a poskytnutí účelových neinvestičních dotací městským částem rozpočtové opatření OVO 6.9.2018 - 5.9.2020
OVO-9170/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.39/206 - k návrhu na poskytnutí účelových dotací městským částem Praha-Březiněves, Praha-Újezd, Praha-Kolovraty a Praha-Lochkov z rozpočtu kap. 07 - BEZPEČNOST rozpočtové opatření OVO 6.9.2018 - 5.9.2020
OVO-9171/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.39/215 - k návrhu na snížení rozpočtu kapitálových výdajů odboru OTV MHMP v roce 2018 v kap. 02 a poskytnutí účelové investiční dotace MČ Praha - Březiněves a MČ Praha - Slivenec rozpočtové opatření OVO 6.9.2018 - 5.9.2020
OVO-9172/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.39/210 - k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy ve vazbě na vlastní zdroje HMP (včetně OPP) rozpočtové opatření OVO 6.9.2018 - 5.9.2020
OVO-9173/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.39/230 - k návrhu na poskytnutí účelové neinvestiční dotace Městské části Praha - Vinoř z rozpočtu kap. 06 - Kultura a cestovní ruch rozpočtové opatření OVO 6.9.2018 - 5.9.2020
OVO-9174/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.39/209 - k návrhu na přidělení individuální účelové neinvestiční dotace pro r. 2019 pro Toulcův dvůr z.s. rozpočtové opatření OVO 6.9.2018 - 5.9.2020
OVO-9175/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.39/216 - k návrhu na změnu účelu části finančních prostředků ponechaných MČ Praha 19 k čerpání v roce 2018 rozpočtové opatření OVO 6.9.2018 - 5.9.2020
OVO-9176/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.39/237 - k návrhu na úpravu rozpočtu v kap. 0504 v roce 2018 rozpočtové opatření OVO 6.9.2018 - 5.9.2020
OVO-9177/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.39/205 - k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2018 a poskytnutí účelové investiční dotace Městské části Praha 1 z rozpočtu hlavního města Prahy kapitoly 07 - BEZPEČNOST rozpočtové opatření OVO 6.9.2018 - 5.9.2020
OVO-9178/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.39/213 - k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových výdajů na rok 2018 v kapitole 0720 - OTV MHMP a poskytnutí účelové investiční dotace Městské části Praha - Suchdol a k návrhu na uzavření Dohody o předání a rozpočtové opatření OVO 6.9.2018 - 5.9.2020
OVO-9179/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.39/236 - k návrhu na uvolnění finančních prostředků z kap. 0504 - Zdravotnictví a sociální oblast formou účelové neinvestiční dotace MČ Praha 7 a úpravu rozpočtu v kap. 05 v roce 2018 rozpočtové opatření OVO 6.9.2018 - 5.9.2020