Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
OVO-9209/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2432 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2018 o poskytnutý transfer ze Státního fondu životního prostředí určený pro MČ HMP a rozpočtové opatření OVO 11.9.2018 - 10.9.2020
OVO-9210/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2454 - k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2018 v kap. 04 - Školství, mládež a sport rozpočtové opatření OVO 11.9.2018 - 10.9.2020
OVO-9211/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2431 - k návrhu na úpravu rozpočtu hl.m. Prahy v kap. 04 - Školství, mládež a sport na rok 2018, související s podzimní fází projektu Sportuj po škole za rozpočtové opatření OVO 11.9.2018 - 10.9.2020
OVO-9212/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2447 - k návrhu na navýšení neinvestičního příspěvku příspěvkové organizace v působnosti odboru ZSP MHMP - Městská poliklinika Praha v roce 2018 rozpočtové opatření OVO 11.9.2018 - 10.9.2020
OVO-9213/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2420 - k revitalizaci a protipovodňové ochraně Trojské kotliny rozpočtové opatření OVO 11.9.2018 - 10.9.2020
OVO-9214/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2450 - k návrhu na zvýšení celkových investičních nákladů odboru OCP MHMP v roce 2018 v kap. 02 - Městská infrastruktura rozpočtové opatření OVO 11.9.2018 - 10.9.2020
OVO-9215/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2452 - k návrhu na úpravu rozpočtu v souvislosti s provozem ekocentra PRALES příspěvkové organizace Lesy hl.m. Prahy na projekt Bezbariérové komunitní rozpočtové opatření OVO 11.9.2018 - 10.9.2020
OVO-9216/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2439 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2018 o poskytnuté transfery z Ministerstva životního prostředí v souvislosti s financováním rozpočtové opatření OVO 11.9.2018 - 10.9.2020
OVO-9217/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2436 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2018 o poskytnuté neinvestiční transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva rozpočtové opatření OVO 11.9.2018 - 10.9.2020
OVO-9131/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.39/43 - k návrhu na úpravu rozpočtu běžných výdajů (opravy ulice Krymské,Zhořelecké a Libeňského mostu) MHMP RFD-SK v kapitole 03 Doprava rozpočtové opatření OVO 6.9.2018 - 5.9.2020
OVO-9133/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.39/77 - k návrhu na poskytnutí účelové investiční dotace MČ Praha - Běchovice na vrub kapitoly 1016 - rezerva na spolufinancování projektů EU/EHP z rozpočtu hlavního města Prahy rozpočtové opatření OVO 6.9.2018 - 5.9.2020
OVO-9134/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.39/69 - K návrhu na poskytnutí návratné finanční výpomoci MČ Praha - Dolní Chabry z rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2018 a k úpravě rozpočtu vl. hl. m. Prahy rozpočtové opatření OVO 6.9.2018 - 5.9.2020
OVO-9136/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.39/41 - k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2018 a poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu hlavního města Prahy městské části Praha 22 rozpočtové opatření OVO 6.9.2018 - 5.9.2020
OVO-9275/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.39/50 - k návrhu na poskytnutí finančních prostředků formou účelové dotace MČ Praha-Dolní Počernice, MČ Praha 19, MČ Praha-Čakovice, MČ Praha- Kolovraty, MČ Praha-Přední Kopanina, MČ Praha 14 a MČ Praha 8 a rozpočtové opatření OVO 6.9.2018 - 5.9.2020
OVO-9276/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.39/54 - k revokaci usnesení Zastupitelstva HMP č. 31/9 ze dne 30.11.2017 k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl.m. Prahy v kapitole 04 a přidělení mimořádné finanční podpory v oblasti sportu na odstranění rozpočtové opatření OVO 6.9.2018 - 5.9.2020