Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
OVO-1735/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2088 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva školství, mládeže a rozpočtové opatření OVO 29.8.2017 - 29.8.2019
OVO-1736/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2131 - k návrhu na úpravu rozpočtu v kapitole 02 v souvislosti s Programem Čistá energie Praha 2017 rozpočtové opatření OVO 29.8.2017 - 29.8.2019
OVO-1737/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2087 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva školství, mládeže a rozpočtové opatření OVO 29.8.2017 - 29.8.2019
OVO-1738/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2147 - k návrhu na úpravu rozpočtu a čerpání fondu investic příspěvkových organizací v působnosti odboru ZSP MHMP a úpravu rozpočtu kap. 0504 v roce rozpočtové opatření OVO 29.8.2017 - 29.8.2019
OVO-1739/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2139 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2017 o neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z MŠMT určený na rozvojový rozpočtové opatření OVO 29.8.2017 - 29.8.2019
OVO-1740/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2021 - k předložení objednávky služeb, zadávací dokumentace a návrhu rámcové dohody na vytváření projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti pro rozpočtové opatření OVO 29.8.2017 - 29.8.2019
OVO-1741/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2136 - k návrhu na úpravu limitu odpisového plánu hlavní činnosti, limitu počtu zaměstnanců a prostředků na platy příspěvkových organizací v působnosti KUC rozpočtové opatření OVO 29.8.2017 - 29.8.2019
OVO-1844/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2058 - k návrhu na přidělení grantů druhého kola Celoměstských programů podpory vzdělávání na území hlavního města Prahy pro rok 2017 rozpočtové opatření OVO 29.8.2017 - 29.8.2019
OCP-1578/2018 Revitalizace Litovického potoka na třech lokalitách 1,3-1,4 ř. km -DSP veřejná zakázka - Skutečně uhrazená cena zakázky malého rozsahu OCP 23.8.2017 - 23.8.2018
ZIO-1514/2018 Dodání smaltovaných uličních tabulí – objednávka č. 2 veřejná zakázka - Písemná zpráva zadavatele ZIO 18.8.2017 - 18.8.2018
OTV-1483/2018 BABA II - rekonstrukce IS, etapa 0001 Východní část veřejná zakázka - Smlouva OTV 16.8.2017 - 17.8.2018
OVO-1493/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1900 - k návrhu na přijetí příspěvků cizích subjektů za 1. čtvrtletí 2017 a neinvestičního transferu od MČ Praha 5 na rok 2017 na úhradu rozpočtové opatření OVO 15.8.2017 - 15.8.2019
OVO-1617/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1922 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnutý transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva školství, mládeže a rozpočtové opatření OVO 15.8.2017 - 15.8.2019
OVO-1618/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1838 - k účasti na Evropském týdnu mobility 2017 rozpočtové opatření OVO 15.8.2017 - 15.8.2019
OVO-1619/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1977 - k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových výdajů roku 2017 OTV MHMP v kapitole 02 rozpočtové opatření OVO 15.8.2017 - 15.8.2019