Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
OVO-0250/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.28/21 - k návrhu na změnu účelu částí investičních dotací poskytnutých městské části Praha - Suchdol z rozpočtu hl. m. Prahy v roce 2016 a ponechaných k rozpočtové opatření OVO 15.6.2017 - 15.6.2019
OVO-0251/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.28/20 - k návrhu na poskytnutí účelové investiční dotace městské části Praha 14 na vrub kapitoly 1016 - rezerva na spolufinancování projektů EU/EHP z rozpočtové opatření OVO 15.6.2017 - 15.6.2019
OVO-0252/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.28/9 - k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc.č. 906/12 v k.ú. Písnice do vlastnictví hlavního města Prahy (pro výstavbu trasy metra I. D) rozpočtové opatření OVO 15.6.2017 - 15.6.2019
OVO-0253/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.28/17 - k návrhu na navýšení příjmů a výdajů rozpočtu vlastního HMP na rok 2017 - zapojení přebytku hospodaření za rok 2016 rozpočtové opatření OVO 15.6.2017 - 15.6.2019
OVO-0254/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.28/7 - k návrhu na přidělení jednoletých grantů v oblasti podpory sportu a tělovýchovy na rok 2017 v programech I., III.A, III.B a III.C. rozpočtové opatření OVO 15.6.2017 - 15.6.2019
OVO-0255/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.28/99 - k návrhu na změnu účelu části finančních prostředků ponechaných MČ Praha - Lipence k čerpání v roce 2017 rozpočtové opatření OVO 15.6.2017 - 15.6.2019
OVO-0256/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.28/89 - k návrhu na poskytnutí účelové neinvestiční dotace městským částem na činnost jednotek sborů dobrovolných hasičů rozpočtové opatření OVO 15.6.2017 - 15.6.2019
OVO-0257/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.28/102 - k návrhu na úpravu rozpočtu kapitoly 0662 - KUC MHMP a poskytnutí individuální účelové dotace v oblasti kultury v roce 2017 rozpočtové opatření OVO 15.6.2017 - 15.6.2019
OVO-0258/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.28/5 - k návrhu na poskytnutí finančních prostředků formou účelové dotace MČ Praha - Libuš a k úpravě rozpočtu hl. m. Prahy rozpočtové opatření OVO 15.6.2017 - 15.6.2019
OVO-0259/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.28/112 - k návrhu na sloučení příspěvkové organizace Základní škola, Praha 5, nám. Osvoboditelů 1368, s příspěvkovou organizací rozpočtové opatření OVO 15.6.2017 - 15.6.2019
OVO-0260/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.28/92 - k návrhu poskytnutí finančního daru České republice - Krajskému ředitelství policie hlavního města Prahy z rozpočtu kap. 07 - rozpočtové opatření OVO 15.6.2017 - 15.6.2019
OVO-0261/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.28/94 - k návrhu na úpravu rozpočtu v kapitole 02 - Městská infrastruktura na rok 2017 rozpočtové opatření OVO 15.6.2017 - 15.6.2019
OVO-0262/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.28/95 - k návrhu na změnu účelu části investiční dotace poskytnuté MČ Praha 15, rozšíření účelu investiční dotace poskytnuté MČ Praha rozpočtové opatření OVO 15.6.2017 - 15.6.2019
OVO-0136/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1470 - k návrhu OCP MHMP na úpravu rozpočtu v kapitole 02 - Městská infrastruktura na rok 2017 rozpočtové opatření OVO 13.6.2017 - 13.6.2019
OVO-0137/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1435 - k návrhu na použití finančních prostředků z fondu investic příspěvkových organizací v působnosti KUC MHMP v r. 2017 a ke zvýšení celkových nákladů rozpočtové opatření OVO 13.6.2017 - 13.6.2019