Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
OVO-8173/2017 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.595 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hl.m. Prahy v roce 2017 o účelovou neinvestiční dotaci ze státního rozpočtu z MŠMT na zabezpečení okresních rozpočtové opatření OVO 21.3.2017 - 21.3.2019
OVO-8174/2017 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.652 - k zabezpečení financování projektu Zajištění výkonu funkce zprostředkujícího subjektu ITI pražské metropolitní oblasti financovaného z operačního rozpočtové opatření OVO 21.3.2017 - 21.3.2019
OVO-8175/2017 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.602 - k návrhu na poskytnutí účelové investiční dotace MČ Praha - Klánovice na vrub kapitoly 1016 - rezerva na spolufinancování projektů EU/EHP z rozpočtu rozpočtové opatření OVO 21.3.2017 - 21.3.2019
OVO-8176/2017 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.612 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnutý transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva školství, mládeže a rozpočtové opatření OVO 21.3.2017 - 21.3.2019
OVO-8177/2017 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.611 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnutý transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva financí na likvidaci rozpočtové opatření OVO 21.3.2017 - 21.3.2019
OVO-8178/2017 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.574 - k návrhu na rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky, dle dílčí výzvy 5. dílčí zakázka k Rámcové smlouvě DOH/40/05/003081/2014 - Rozvoj systému rozpočtové opatření OVO 21.3.2017 - 21.3.2019
OPP-7994/2017 Oznámení povinně zveřejňovaných údajů - Dobrovolné svazky obcí a měst – UNESCO oznámení OPP 17.3.2017 - 31.12.2017
ROZ-7921/2017 Schválený rozpočet vlastního hl. m. Prahy na r. 2017 a schválený rozpočtový výhled vlastního hl. m. Prahy do r. 2022 oznámení ROZ 16.3.2017 - 16.3.2019
OSI-7911/2017 Stavba č. 41505 ZŠ Dolní Počernice veřejná zakázka - Evidenční list zakázky OSI 15.3.2017 - 16.3.2018
OVO-7998/2017 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.534 - k návrhu na převod nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2016 do rozpočtu hl.m. Prahy na rok 2017 v kapitole 03 - Doprava rozpočtové opatření OVO 13.3.2017 - 13.3.2019
OVO-8001/2017 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.539 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva školství, mládeže a rozpočtové opatření OVO 13.3.2017 - 13.3.2019
OVO-8042/2017 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.538 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnuté transfery z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v souvislosti s rozpočtové opatření OVO 13.3.2017 - 13.3.2019
OVO-8044/2017 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.537 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních věcí v rozpočtové opatření OVO 13.3.2017 - 13.3.2019
OVO-8046/2017 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.529 - k návrhu na úpravu rozpočtu a čerpání fondu investic příspěvkových organizací v působnosti odboru ZSP MHMP a úpravu rozpočtu kap. 0504 v roce rozpočtové opatření OVO 13.3.2017 - 13.3.2019
OVO-8050/2017 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.536 - k návrhu na udělení souhlasu MČ Praha 16 k podaným žádostem na Ministerstvo životního prostředí o poskytnutí dotace na financování projektů v oblasti rozpočtové opatření OVO 13.3.2017 - 13.3.2019