Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
OVO-9055/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2373 - k úpravě rozpočtu běžných výdajů vlastního hlavního města Prahy v kap. 0416 v souvislosti s vratkou neinvestičního transferu MŠMT rozpočtové opatření OVO 30.8.2018 - 29.8.2020
OVO-9056/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2358 - k návrhu na úpravu rozpočtu běžných výdajů RFD-SK MHMP v kapitole 03 doprava rozpočtové opatření OVO 30.8.2018 - 29.8.2020
OVO-9057/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2359 - k návrhu na úpravu rozpočtu běžných výdajů RFD-SK MHMP v kapitole 03 doprava rozpočtové opatření OVO 30.8.2018 - 29.8.2020
OVO-9058/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2366 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2018 o neinvestiční transfer určený městské části Praha 6 na projekt spolufinancovaný EU v rozpočtové opatření OVO 30.8.2018 - 29.8.2020
OVO-9059/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2374 - k návrhu na úpravu rozpočtu v kap. 0416 rozpočtové opatření OVO 30.8.2018 - 29.8.2020
OVO-9061/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2282 - ke zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem Podpora a upgrade prostředí Adobe LiveCycle na AEM Forms“ rozpočtové opatření OVO 30.8.2018 - 29.8.2020
OVO-9062/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2372 - k návrhu na úpravu rozpočtu vl. hl. m. Prahy a přidělení grantů druhého kola v Celoměstských programech podpory vzdělávání na území hlavního města rozpočtové opatření OVO 30.8.2018 - 29.8.2020
OVO-9063/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2292 - k návrhu na rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele na veřejnou zakázku Obnova instalované báze perimetru a funkční upgrade managementu rozpočtové opatření OVO 30.8.2018 - 29.8.2020
OVO-9064/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2281 - k úpravě celkových nákladů u víceletých investičních akcí odboru INF MHMP rozpočtové opatření OVO 30.8.2018 - 29.8.2020
OVO-9065/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2286 - k návrhu na rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele na veřejnou zakázku Zajištění rozvoje programového vybavení spisové služby a jejich modulů, rozpočtové opatření OVO 30.8.2018 - 29.8.2020
OVO-9066/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2379 - k provedení úpravy rozpočtu běžných výdajů u projektu OP PPR, odboru AMP - Testování archivovaných dat pro zachování maximální udržitelnosti rozpočtové opatření OVO 30.8.2018 - 29.8.2020
OVO-8932/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2158 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2018 o poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Úřadu práce České republiky na rozpočtové opatření OVO 28.8.2018 - 27.8.2020
OVO-8933/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2157 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2018 o poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva školství, mládeže a rozpočtové opatření OVO 28.8.2018 - 27.8.2020
OVO-8934/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2140 - k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových výdajů (Revitalizace ulice Varhulíkové) MHMP RFD-SK v kapitole 03 Doprava rozpočtové opatření OVO 28.8.2018 - 27.8.2020
OVO-8935/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2261 - k úpravě rozpočtu hl. m. Prahy za účelem financování projektů z Operačního programu Praha - pól růstu ČR v roce 2018 rozpočtové opatření OVO 28.8.2018 - 27.8.2020