Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
OSI-7182/2017 Stavba č. 41170 ZŠ Zličín - výstavba, dopracování projektové dokumentace veřejná zakázka - Evidenční list zakázky OSI 15.2.2017 - 15.2.2018
OCP-7206/2017 Rámcová smlouva na opravy a údržbu mlatových cest veřejná zakázka - Skutečně uhrazená cena zakázky malého rozsahu OCP 15.2.2017 - 15.2.2018
OCP-7207/2017 Rekonstrukce veřejného WC na Petříně veřejná zakázka - Skutečně uhrazená cena zakázky malého rozsahu OCP 15.2.2017 - 15.2.2018
OCP-7208/2017 Rekonstrukce objektu bývalé hájovny veřejná zakázka - Skutečně uhrazená cena zakázky malého rozsahu OCP 15.2.2017 - 15.2.2018
OCP-6988/2017 Úprava lesní cesty u bobové dráhy, Praha 8 - Libeň veřejná zakázka - Skutečně uhrazená cena zakázky malého rozsahu OCP 6.2.2017 - 6.2.2018
OCP-6989/2017 Geodetické a zeměměřičské práce na pozemcích ve správě OCP MHMP veřejná zakázka - Skutečně uhrazená cena zakázky malého rozsahu OCP 6.2.2017 - 6.2.2018
OCP-6991/2017 Vybavení fitness prvky – k.ú. Běchovice a Satalice veřejná zakázka - Skutečně uhrazená cena zakázky malého rozsahu OCP 6.2.2017 - 6.2.2018
OCP-6992/2017 Zalesnění a založení travního porostu - les Polník veřejná zakázka - Skutečně uhrazená cena zakázky malého rozsahu OCP 6.2.2017 - 6.2.2018
OCP-6993/2017 Les Robotka - komunikace, k.ú. Dubeč veřejná zakázka - Skutečně uhrazená cena zakázky malého rozsahu OCP 6.2.2017 - 6.2.2018
ROZ-6936/2017 Forenzní audit projektu "Celková přestavba a rozšíření UČOV na Císařském ostrově" veřejná zakázka - Písemná zpráva zadavatele ROZ 2.2.2017 - 2.2.2027
OTV-6906/2017 stavba č. 3295 TV Horní Počernice, etapa 0013 Komunikace Božanovská - 2. část veřejná zakázka - Písemná zpráva zadavatele OTV 1.2.2017 - 2.2.2018
OTV-6907/2017 stavba č. 3295 TV Horní Počernice, etapa 0013 Komunikace Božanovská - 2. část veřejná zakázka - Smlouva OTV 1.2.2017 - 1.2.2018
OTV-6887/2017 stavba č. 3295 TV Horní Počernice, etapa 0013 Komunikace Božanovská - 2. část veřejná zakázka - Protokol o posouzení kvalifikace OTV 31.1.2017 - 1.2.2018
OTV-6888/2017 stavba č. 3295 TV Horní Počernice, etapa 0013 Komunikace Božanovská - 2. část veřejná zakázka - Protokol z jednání hodnotící komise OTV 31.1.2017 - 1.2.2018
OTV-6889/2017 stavba č. 3295 TV Horní Počernice, etapa 0013 Komunikace Božanovská - 2. část veřejná zakázka - Protokol z jednání hodnotící komise OTV 31.1.2017 - 1.2.2018