Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
OSI-6523/2017 Soubor staveb městského okruhu v úseku Malovanka - Pelc/Tyrolka, modelové hodnocení kvality ovzduší na území hl.m. Prahy veřejná zakázka - Evidenční list zakázky OSI 10.1.2017 - 11.1.2018
OSI-6524/2017 Stavba č. 42481 Propojovací komunikace Lochkov - Slivenec, zpracování DUR a DSP veřejná zakázka - Evidenční list zakázky OSI 10.1.2017 - 11.1.2018
OSI-6525/2017 Soubor staveb městského okruhu v úseku Malovanka - Pelc/Tyrolka, Aktualizace akustické studie veřejná zakázka - Evidenční list zakázky OSI 10.1.2017 - 11.1.2018
OSI-6526/2017 Stavba č. 9567 Radlická radiála JZM - Smíchov veřejná zakázka - Evidenční list zakázky OSI 10.1.2017 - 11.1.2018
OSI-6527/2017 Stavba č. 0057 Prodloužení stoky A2, etapa 0004, část 01 gravitační stoka z Cholupic do A2 veřejná zakázka - Evidenční list zakázky OSI 10.1.2017 - 11.1.2018
OSI-6528/2017 Stavba č. 0211 Lipnická - Ocelkova, Inženýrská činnost (kupní smlouvy) veřejná zakázka - Evidenční list zakázky OSI 10.1.2017 - 11.1.2018
OSI-6529/2017 Stavba č. 42177 Zelená Malovanka, etapa 0002 Pěší propojení veřejná zakázka - Evidenční list zakázky OSI 10.1.2017 - 11.1.2018
OSI-6530/2017 Zpracování vsakovacích map pro vybrané území Prahy veřejná zakázka - Evidenční list zakázky OSI 10.1.2017 - 11.1.2018
OSI-6531/2017 8781 Prodloužení sběrače T do Třebonic - Dokumentace EIA veřejná zakázka - Evidenční list zakázky OSI 10.1.2017 - 11.1.2018
OSI-6532/2017 Stavba č. 42177 Zelená Malovanka, etapa 0002 Pěší propojení - Inženýrská činnost veřejná zakázka - Evidenční list zakázky OSI 10.1.2017 - 11.1.2018
OSI-6533/2017 40548 SOŠ staveb. a zahrad. Ph9, etapa 0005 zateplení objektů Jarov, 1. část objekt A,D - Dokumentace pro výběr zhotovitele veřejná zakázka - Evidenční list zakázky OSI 10.1.2017 - 11.1.2018
OSI-6535/2017 Stavba č. 42822 Lávka Holešovice – Karlín, Příprava a administrace soutěže o návrh veřejná zakázka - Evidenční list zakázky OSI 10.1.2017 - 11.1.2018
OSI-6537/2017 Stavba č. 8548 Kanalizační sběrač H - Prodloužení do Běchovic, etapa 0004 stoka H4 Svépravická veřejná zakázka - Evidenční list zakázky OSI 10.1.2017 - 11.1.2018
OSI-6538/2017 Dotační poradenství k programu Horizont 2020 pro investiční akce odboru strategických investic MHMP veřejná zakázka - Evidenční list zakázky OSI 10.1.2017 - 11.1.2018
OSI-6539/2017 Administrace a poradenské služby při získávání dotací z OP Doprava 2014-2020 pro investiční akce odboru strategických investic MHMP veřejná zakázka - Evidenční list zakázky OSI 10.1.2017 - 11.1.2018