Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
OVO-9898/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2690 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2018 o neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z MŠMT určený na program rozpočtové opatření OVO 16.10.2018 - 15.10.2020
OVO-9899/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2676 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2018 o poskytnutý transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva pro místní rozvoj z rozpočtové opatření OVO 16.10.2018 - 15.10.2020
OVO-9900/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2684 - k návrhu na použití fondu investic u příspěvkové organizace Zdravotnická záchranná služba hl.m. Prahy v působnosti odboru ZSP MHMP v roce 2018 rozpočtové opatření OVO 16.10.2018 - 15.10.2020
OVO-9901/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2689 - k úpravě rozpočtu závazných ukazatelů na rok 2018 v kap. 0416 na základě Výkazu o změnách v poskytovaných podpůrných opatřeních a jejich rozpočtové opatření OVO 16.10.2018 - 15.10.2020
OVO-9902/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2688 - k návrhu na úpravu rozpočtu hl.m. Prahy na rok 2018 v kap. 04 - Školství, mládež a sport rozpočtové opatření OVO 16.10.2018 - 15.10.2020
OVO-9903/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2678 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2018 o poskytnutý transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva školství, mládeže a rozpočtové opatření OVO 16.10.2018 - 15.10.2020
OVO-9904/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2680 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2018 o poskytnuté neinvestiční transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva rozpočtové opatření OVO 16.10.2018 - 15.10.2020
OVO-9905/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2679 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2018 o poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva školství, mládeže a rozpočtové opatření OVO 16.10.2018 - 15.10.2020
OVO-9906/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2675 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2018 o poskytnuté neinvestiční transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva rozpočtové opatření OVO 16.10.2018 - 15.10.2020
OVO-9735/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2605 - k návrhu na rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele na veřejnou zakázku Zajištění služeb databázového prostředí Oracle v DC Chodovec“ rozpočtové opatření OVO 9.10.2018 - 8.10.2020
OVO-9736/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2618 - k návrhu na úpravu rozpočtu v kapitole 0464 - SVC MHMP na rok 2018 rozpočtové opatření OVO 9.10.2018 - 8.10.2020
OVO-9737/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2622 - k návrhu na úpravu rozpočtu běžných a kapitálových výdajů příspěvkové organizace Institut plánování a rozvoje hl.m. Prahy, na akci pořízení podkladů rozpočtové opatření OVO 9.10.2018 - 8.10.2020
OVO-9738/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2617 - k návrhu na změnu využití prostředků fondu investic příspěvkové organizace ROPID rozpočtové opatření OVO 9.10.2018 - 8.10.2020
OVO-9739/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2620 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2018 o poskytnutý transfer z Úřadu práce České republiky na výkon pěstounské péče určený rozpočtové opatření OVO 9.10.2018 - 8.10.2020
OVO-9740/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2619 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2018 o poskytnuté transfery z Ministerstva práce a sociálních věcí v souvislosti s vyhlášením rozpočtové opatření OVO 9.10.2018 - 8.10.2020