Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
OTV-6558/2017 Dodatečné stavební práce pro stavbu č. 7500 TV Praha 6, etapa 0001 Šárecké údolí veřejná zakázka - Evidenční list zakázky OTV 11.1.2017 - 12.1.2018
OTV-6559/2017 Stavba č. 3150 TV Benice, etapa 0003 Komunikace Benice, 2. část - Rekonstrukce ul. K Pitkovicům veřejná zakázka - Evidenční list zakázky OTV 11.1.2017 - 12.1.2018
OTV-6560/2017 stavba č. 0100 „TV Zbraslav, etapa 0013 Romana Blahníka, 2. část“ veřejná zakázka - Evidenční list zakázky OTV 11.1.2017 - 12.1.2018
OTV-6561/2017 Stavba č. 0012 „Protipovodňová opatření na ochranu hl. m. Prahy, etapa 0011 ostatní toky, část 0041 provizorní úprava Vrutice“ veřejná zakázka - Evidenční list zakázky OTV 11.1.2017 - 12.1.2018
OCP-6476/2017 Zpracování dokumentace pro územní řízení – Lobkovická zahrada veřejná zakázka - Skutečně uhrazená cena zakázky malého rozsahu OCP 10.1.2017 - 11.1.2018
OSI-6478/2017 č. st. 6963 „Celková přestavba a rozšíření ÚČOV v Praze na Císařském ostrově“, etapa - 0001 Nová vodní linka – model pro zjištění hydraulických veličin v Praze - Troji veřejná zakázka - Evidenční list zakázky OSI 10.1.2017 - 11.1.2018
OSI-6479/2017 Podzemní garáže Letná a Prašný most – studie úprav dle nových požadavků TSK veřejná zakázka - Evidenční list zakázky OSI 10.1.2017 - 11.1.2018
OSI-6480/2017 Stavba č. 8781 – Prodloužení sběrače T do Třebonic - aktualizace DUR veřejná zakázka - Evidenční list zakázky OSI 10.1.2017 - 11.1.2018
OSI-6481/2017 Stavba č. 9567 Radlická radiála JZM-Smíchov, Projektová dokumentace stavební části rozšíření průzkumné štoly o 180 m a průzkumného vrtu délky 95 m veřejná zakázka - Evidenční list zakázky OSI 10.1.2017 - 11.1.2018
OSI-6482/2017 Stavba č. 9567 Radlická radiála JZM-Smíchov, Projektová dokumentace geologického a geotechnického průzkumu rozšíření průzkumné štoly o 180 m a průzkumného vrtu délky 95 m veřejná zakázka - Evidenční list zakázky OSI 10.1.2017 - 11.1.2018
OSI-6483/2017 Č. st. 40555-Zokruhování výtlačného řádu Praha východ, et.0002-DN 1000Jesenice-Újezd u Průhonic - ověřovací studie veřejná zakázka - Evidenční list zakázky OSI 10.1.2017 - 11.1.2018
OSI-6485/2017 Stavba č. 9515 MO Myslbekova - Prašný most - Záchranný archelogický výskum při akci Praha 6 - Hradčany, rekonstruce bastionů XII a XIV a krutiny mezi bastiony veřejná zakázka - Evidenční list zakázky OSI 10.1.2017 - 11.1.2018
OSI-6486/2017 Soubor staveb městského okruhu v úseku Malovanka - Pelc/Tyrolka - Systémové modelování přínosů Městského okruhu veřejná zakázka - Evidenční list zakázky OSI 10.1.2017 - 11.1.2018
OSI-6487/2017 Stavba č. 0042932 P+R Černý Most III. veřejná zakázka - Evidenční list zakázky OSI 10.1.2017 - 11.1.2018
OSI-6489/2017 St. č. 42692 Výstavba domků Odlochovice - Příkazník veřejná zakázka - Evidenční list zakázky OSI 10.1.2017 - 11.1.2018