Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
HOM-9324/2018 výpůjčka NP, K Milíčovu 100/8, k.ú. Háje - HSZ Praha 11 záměr - Vypůjčit HOM 21.9.2018 - 6.10.2018
OCP-9392/2018 Žádost hl. m. Prahy zastoupeného na základě plné moci společností Pappen s.r.o. o povolení kácení celkem 64,7m2 zapojených porostů rostoucích na území přírodní památky Královská obora. oznámení o zahájení řízení OCP 21.9.2018 - 29.9.2018
SCZ-9352/2018 Oznámení o ukončení poskytování zdravotních služeb - Remahope a.s. oznámení SCZ 20.9.2018 - 30.11.2018
SCZ-9387/2018 Oznámení o ukončení poskytování zdravotních služeb - MUDr. Jarmila Šebestová oznámení SCZ 20.9.2018 - 19.11.2018
SCZ-9388/2018 Oznámení o ukončení poskytování zdravotních služeb - MUDr. Libuše Ordošová oznámení SCZ 20.9.2018 - 19.11.2018
SCZ-9389/2018 Oznámení o ukončení poskytování zdravotních služeb - MUDr. Daniela Urbanová oznámení SCZ 20.9.2018 - 19.11.2018
ODA-9370/2018 K Barrandovu veřejná vyhláška ODA 20.9.2018 - 4.11.2018
HOM-9297/2018 směna pozemků v kat. území Staré Město záměr - Směnit HOM 20.9.2018 - 10.10.2018
PER-9378/2018 zkušební komisař - referent / zkušební komisařka – referentka v odboru dopravních agend volná pracovní místa na MHMP PER 20.9.2018 - 8.10.2018
HOM-9278/2018 pronájem části pozemku parc.č. 3278 v k.ú. Krč záměr - Pronajmout HOM 20.9.2018 - 6.10.2018
ODA-9383/2018 Smetanovo nábř. FILM MAKERS opatření ODA 20.9.2018 - 6.10.2018
STR-9385/2018 umístění souboru staveb nazvaných "Výstavba Bílý vrch" na pozemcích v k.ú. Horní Počernice rozhodnutí STR 20.9.2018 - 6.10.2018
STR-9386/2018 nástavba dvou bytů na byt. domě č.p. 1174, ul. Pod průsekem 22, č. parc. 504/5, k.ú. Hostivař - zahájení přezkumného řízení usnesení STR 20.9.2018 - 6.10.2018
ROZ-9390/2018 odročení dražby: spoluvlastnický podíl id. 1/4 - rodinný dům Strašnice, č.p. 557 na pozemku parc.č. 2969, LV 1306, včetně příslušenství, v k.ú. Strašnice, obec Praha, z důvodu návrhu insolvence, na neurčito dražební vyhláška ROZ 20.9.2018 - 6.10.2018
ROZ-9391/2018 odročení dražby: pozemek parc.č. 236/31 (zemědělský půdní fond), LV 1307 v k.ú. Horní Jirčany, obec Jesenice, okr. Praha-západ, na neurčito dražební vyhláška ROZ 20.9.2018 - 6.10.2018