Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
SCZ-0297/2018 Vyhlášení VŘ na uzavření smluvního vztahu se zdravotními pojišťovnami v oboru všeobecné praktické lékařství pro území hl. m. Prahy výběrové řízení SCZ 8.11.2018 - 19.12.2018
ROZ-0329/2018 nový termín dražby: podíl id. 2/9 - objekt k bydlení Čakovice, č.p. 274 na pozemku parc.č. 579 a pozemek parc.č. 580 (zahrada), LV 327 v k.ú. Čakovice, obec Praha dražební vyhláška ROZ 8.11.2018 - 12.12.2018
OCP-0334/2018 Rozšíření Metropole Zličín oznámení OCP 8.11.2018 - 10.12.2018
SE7-0300/2018 oznámení záměru - zjišťovací řízení "D0 515 zkapacitnění" oznámení SE7 8.11.2018 - 8.12.2018
PER-0303/2018 metodik / metodička informačního systému spisové služby v odboru „Archiv hlavního města Prahy“ volná pracovní místa na MHMP PER 8.11.2018 - 30.11.2018
PER-0301/2018 metodik / metodička – kontrolor / kontrolorka v oblasti živnostenského podnikání a reklamy v odboru živnostenském a občanskosprávním volná pracovní místa na MHMP PER 8.11.2018 - 29.11.2018
STR-0326/2018 Umístění stavby s názvem "DŮM EMA - BARRANDOV" na pozemcích v k.ú. Hlubočepy - přerušení řízení usnesení STR 8.11.2018 - 24.11.2018
STR-0327/2018 Umístění stavby "Dostavba usedlosti Turbová" - I.etapa - Novostavba dvou činžovních vil Praha 5 - Košíře na pozemcích v k.ú. Košíře - přerušení řízení usnesení STR 8.11.2018 - 24.11.2018
TSK-0295/2018 Rekonstrukce kanalizace, ul. Táborská a okolí, k.ú. Nusle, P4 záměr TSK 8.11.2018 - 23.11.2018
TSK-0299/2018 pronajmout část komunikace Pařížská 14,12 Praha 1 za účelem záboru ZS záměr TSK 8.11.2018 - 23.11.2018
PER-0302/2018 metodik / metodička kontrolních činností v odboru zdravotnictví, sociální péče a prevence volná pracovní místa na MHMP PER 8.11.2018 - 23.11.2018
ODA-0309/2018 Pankrácké nám. - jeřáb opatření ODA 8.11.2018 - 23.11.2018
ODA-0310/2018 5. května 20 - jeřáb opatření ODA 8.11.2018 - 23.11.2018
ODA-0323/2018 Vršovická(Moskevská-Minská)_kanalizace_pokrač. opatření ODA 8.11.2018 - 23.11.2018
ODA-0336/2018 Ortenovo náměstí - vánoční strom opatření ODA 8.11.2018 - 23.11.2018