Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
ROZ-6274/2018 byt č. 1044/14, Nusle, byt. dům, na pozemku parc.č. 2002 a podíl 523/7837 na společ. částech domu a pozemku, vše LV 8344 v k.ú. Nusle, obec Praha dražební vyhláška ROZ 20.4.2018 - 15.5.2018
HOM-6215/2018 pozemek parc. č. 3227/2 v k.ú. Michle záměr - Prodat HOM 20.4.2018 - 11.5.2018
PER-6284/2018 referent / referentka správního řízení - přestupky v odboru dopravněsprávních činností (9 pracovních míst) volná pracovní místa na MHMP PER 20.4.2018 - 9.5.2018
HOM-6208/2018 pozemek parc. č. 3587/18 v k.ú. Břevnov záměr - Pronajmout HOM 20.4.2018 - 7.5.2018
HOM-6165/2018 pronájem parc. č. 2604 a parc. č. 2605 k.ú. Libeň záměr - Pronajmout HOM 20.4.2018 - 6.5.2018
HOM-6216/2018 pronájem části pozemku parc. č. 2982/1 k.ú. Libeň záměr - Pronajmout HOM 20.4.2018 - 6.5.2018
ROZ-6259/2018 spoluvlastnický podíl 325/7407 - pozemek parc.č. 201 (zahrada) v k.ú. Smíchov, obec Praha exekuční příkaz ROZ 20.4.2018 - 6.5.2018
ODA-6268/2018 Na Strži vjezd stavby opatření ODA 20.4.2018 - 6.5.2018
STR-6276/2018 Umístění stavby bytového domu s podzemní garáží, při ul. U obecního dvora a Ve stínadlech, Praha 1, Staré Město rozhodnutí STR 20.4.2018 - 6.5.2018
ROZ-6279/2018 odročení dražby: byt č. 2706/166 Stodůlky, č.p. 2704-2707 na pozemku parc.č. 2780/510-513, LV 20994; podíl 9439/1810695 na pozemku parc.č. 2780/172, LV 17019 a pozemku parc.č. 2780/536, LV 20994 v k.ú. Stodůlky, obec Praha, na neurčito dražební vyhláška ROZ 20.4.2018 - 6.5.2018
HOM-6168/2018 parc. č. 486, v kat. území Černý Most záměr - Pronajmout HOM 20.4.2018 - 5.5.2018
TSK-6254/2018 Jažlovická 1499/38, par.č. 2369/3, k.ú. Chodov záměr TSK 20.4.2018 - 5.5.2018
TSK-6255/2018 projmout část komunikace viz příloha záměr TSK 20.4.2018 - 5.5.2018
TSK-6256/2018 pronajmout část komunikace dle přílohy záměr TSK 20.4.2018 - 5.5.2018
ODA-6282/2018 Vysočanská - rekonstrukce kanalizace opatření ODA 20.4.2018 - 5.5.2018