Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
OCP-4112/2019 Oznámení zahájení správního řízení o výjimce ze základní ochrany zvláště chráněných druhů živočichů podle § 56 ZOPK z důvodů realizace záměru "Šárecký potok-Jenerálka,Cihelna-parková úprava" oznámení o zahájení řízení OCP 23.5.2019 - 31.5.2019
HOM-4118/2019 spoluvlastnický podíl 1/3 - pozemek (zemědělský půdní fond) parc.č. 2452, LV 289, v k.ú. Bělčice, obec Bělčice, okr. Strakonice dražební vyhláška HOM 22.5.2019 - 14.8.2019
PER-4104/2019 kontrolor / kontrolorka projektů v odboru projektového řízení - na dobu určitou volná pracovní místa na MHMP PER 22.5.2019 - 14.6.2019
PER-4105/2019 projektový manažer / projektová manažerka v odboru projektového řízení - na dobu určitou volná pracovní místa na MHMP PER 22.5.2019 - 14.6.2019
PER-4099/2019 finanční manažer / finanční manažerka v odboru evropských fondů - na dobu určitou volná pracovní místa na MHMP PER 22.5.2019 - 12.6.2019
HOM-4007/2019 krátkodobý pronájem části pozemku parc.č. 2014/682 v k.ú. Chodov záměr - Pronajmout HOM 22.5.2019 - 7.6.2019
HOM-4008/2019 krátkodobý pronájem pozemků v k.ú. Krč záměr - Pronajmout HOM 22.5.2019 - 7.6.2019
SLU-4091/2019 Oznámení o možnosti převzetí písemnosti č.j. MPPH 20899/2019, ze dne 12. 2. 2019, (Miloš Kondr, Praha 6) - Veřejná vyhláška - MĚSTSKÁ POLICIE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Č. j.: MPPH 70906/2019 veřejná vyhláška SLU 22.5.2019 - 7.6.2019
HOM-4096/2019 odročení dražby: spoluvlastnický podíl id. 1/2 - rodinný dům, Kunratice, č.p. 1299, na pozemku parc.č. 2364/44, včetně příslušenství, v k.ú. Kunratice, obec Praha, na neurčito dražební vyhláška HOM 22.5.2019 - 7.6.2019
STR-4097/2019 Umístění stavby s názvem "Bytový dům Troja", na pozemcích v k.ú. Troja rozhodnutí STR 22.5.2019 - 7.6.2019
PER-4103/2019 specialista / specialistka školství v odboru školství, mládeže a sportu (2 pracovní místa) - na dobu určitou volná pracovní místa na MHMP PER 22.5.2019 - 7.6.2019
TSK-4074/2019 č. parc. 2259, k. ú. Holešovice, Veletržní u SVO 700510, Praha 7 záměr TSK 22.5.2019 - 6.6.2019
TSK-4079/2019 Za Strašnickou vozovnou záměr TSK 22.5.2019 - 6.6.2019
TSK-4087/2019 ul. Rokycanova, Ostromečská, Blahoslavova, Praha 3, výkop, ZS záměr TSK 22.5.2019 - 6.6.2019
OCP-4093/2019 Oznámení o pokračování společného řízení - navazující řízení dle z.č. 100/2001 Sb. vedené pod sp. zn. 1905849/2018 pro stavbu: Plavební komora Praha - Staré Město + výzva k vyjádření se k podkladům pro rozhodnutí oznámení OCP 22.5.2019 - 6.6.2019