Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
ROZ-2596/2017 byt č. 1505/25 Uhříněves, č.p. 1505, byt. dům na pozemku parc.č. 1793/18, včetně podílu na společných částech domu, vše na LV 4166 v k.ú. Uhříněves, obec Praha dražební vyhláška ROZ 18.10.2017 - 29.11.2017
ROZ-2597/2017 movité věci: GOLFOVÉ HOLE (11 ks) včetně deštníku, lovítka a obalu dražební vyhláška ROZ 18.10.2017 - 22.11.2017
ROZ-2600/2017 podíl id. 1/2 - rodinný dům Domoušice, č.p. 65 na pozemku parc.č. St. 129 a pozemky parc.č. 122/2 (zahrada) a parc.č. 125/4 a 125/6 (zeleň) včetně příslušenství (stodola, aj.), LV 44 v k.ú. Domoušice, okr. Louny dražební vyhláška ROZ 18.10.2017 - 16.11.2017
ROZ-2605/2017 podíl id. 1/8 - soubor pozemků (zemědělský půdní fond), LV č. 415 v k.ú. Kozmice u Benešova, okr. Benešov dražební vyhláška ROZ 18.10.2017 - 16.11.2017
ROZ-2610/2017 objekt k rodinné rekreaci Lipence, č.e. 937 na pozemku parc.č. 3022/42, LV č. 2563 v k.ú.Lipence, obec Praha dražební vyhláška ROZ 18.10.2017 - 8.11.2017
ROZ-2602/2017 ateliér č. 2598/14 Smíchov, budova č.p. 2598 na pozemcích parc.č. 746, 748/7 a 748/8, včetně spoluvlastnického podílu na společ. částech budovy a pozemcích, vše LV č. 11274 v k.ú. Smíchov, obec Praha dražební vyhláška ROZ 18.10.2017 - 7.11.2017
ROZ-2606/2017 podíl id. 1/14 - pozemky parc.č. 295/9 a 295/10 (zemědělský půdní fond), LV č. 3 v k.ú. Ořech, okr. Praha-západ a podíl id. 1/6 - pozemky parc.č. 120/3, 183/2 a 184/2 (zemědělský půdní fond), LV č. 766 v k.ú. Zadní Kopanina, obec Praha dražební vyhláška ROZ 18.10.2017 - 7.11.2017
OBF-2575/2017 Výběrové řízení o nejvhodnější nabídku na uzavření smlouvy o nájmu bytů: Na Příkopě 853, byty č. 4, 8 a 14, Panská 894, byty č. 1 a 5 výběrové řízení OBF 18.10.2017 - 3.11.2017
SLU-2601/2017 Oznámení o možnosti převzetí písemnosti č.j. MPPH 131887/2017, ze dne 5. 10. 2017, (Bogirimana Leopold, Praha 7) - Veřejná vyhláška - MĚSTSKÁ POLICIE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Č. j.: MPPH 138310/2017 veřejná vyhláška SLU 18.10.2017 - 3.11.2017
ROZ-2607/2017 odročení dražby nařízené na 3.10.2017 na neurčito: byt č. 93/12 Strašnice, byt. dům č.p. 93 na pozemku parc.č. 1225, LV č. 4913, včetně příslušenství, k.ú. Strašnice, obec Praha aukční karta ROZ 18.10.2017 - 3.11.2017
ODA-2618/2017 Divadelní x Betlémská - jeřáb opatření ODA 18.10.2017 - 3.11.2017
TSK-2551/2017 č. parc. 1328/1, k. ú. Chodov, NN 3347 u SVO 425 527 záměr TSK 18.10.2017 - 2.11.2017
TSK-2552/2017 č. parc. 2516/19, k. ú. Chodov, Křejpského 1505/35, Praha 11 záměr TSK 18.10.2017 - 2.11.2017
TSK-2573/2017 Českomoravská 1181/21, parc.č. 3990/2, k.ú. Libeň záměr TSK 18.10.2017 - 2.11.2017
HOM-2619/2017 parc. č. 2342/310, 2342/312 v kat. území Stodůlky záměr - Pronajmout HOM 18.10.2017 - 2.11.2017