Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
OVO-0954/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1804 - k úpravě rozpočtu hl.m. Prahy za účelem financování projektů z Operačního programu Praha - pól růstu ČR v roce 2017 rozpočtové opatření OVO 18.7.2017 - 18.7.2019
OVO-0955/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1803 - k návrhu na úpravu rozpočtu hl.m. Prahy na rok 2017 v kap. 04 - Školství, mládež a sport rozpočtové opatření OVO 18.7.2017 - 18.7.2019
OVO-0956/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1806 - k návrhu na využití finančních prostředků fondu investic, rezervního fondu a fondu odměn u příspěvkových organizací zřizovaných hlavním městem rozpočtové opatření OVO 18.7.2017 - 18.7.2019
OVO-0957/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1805 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2017 o neinvestiční transfery ze státního rozpočtu z MŠMT určené na program rozpočtové opatření OVO 18.7.2017 - 18.7.2019
OVO-0958/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1813 - k návrhu na úpravu běžných výdajů v kap. 09 vnitřní správa v roce 2017 rozpočtové opatření OVO 18.7.2017 - 18.7.2019
OVO-0959/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1765 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva školství, mládeže a rozpočtové opatření OVO 18.7.2017 - 18.7.2019
OVO-0960/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1788 - k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových výdajů OSI MHMP na rok 2017 v kap. 01 - Rozvoj obce rozpočtové opatření OVO 18.7.2017 - 18.7.2019
OVO-0961/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1730 - k návrhu na úpravu rozpočtu kapitoly 0662 - KUC MHMP a poskytnutí individuálních účelových dotací v oblasti kultury v roce 2017 rozpočtové opatření OVO 18.7.2017 - 18.7.2019
OVO-0962/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1768 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnutý neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva rozpočtové opatření OVO 18.7.2017 - 18.7.2019
OVO-0963/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1735 - k návrhu na úpravu rozpočtu příspěvkové organizace hl.m. Prahy Centrum sociálních služeb Praha a úpravu rozpočtu kap. 0504 v roce 2017 rozpočtové opatření OVO 18.7.2017 - 18.7.2019
OVO-0964/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1792 - k návrhu poskytnutí finančních prostředků formou jednorázové individuální účelové investiční dotace z kap. 0544 v roce 2017 rozpočtové opatření OVO 18.7.2017 - 18.7.2019
OVO-0965/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1793 - k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových výdajů roku 2017 OTV MHMP v kapitole 01 rozpočtové opatření OVO 18.7.2017 - 18.7.2019
OVO-0966/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1790 - k návrhu na poskytnutí finančních prostředků formou jednorázové účelové individuální neinvestiční dotace z kap. 0544 v roce 2017 rozpočtové opatření OVO 18.7.2017 - 18.7.2019
OVO-1050/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1697 - k navýšení provozních prostředků na zajištění běžné údržby komunikací MHMP - RFD SK rozpočtové opatření OVO 18.7.2017 - 18.7.2019
OVO-1051/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1695 - k návrhu dopravních opatření v železniční dopravě v rámci systému PID a zvýšení rozpočtu běžných výdajů v kapitole 03 - Doprava rozpočtové opatření OVO 18.7.2017 - 18.7.2019