Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
VEZ-8600/2017 Pojištění majetku, vozidel a odpovědnosti za škodu pro příspěvkové organizace v působnosti odboru ZSP MHMP veřejná zakázka - Oznámení o zrušení zakázky VEZ 3.4.2017 - 30.4.2018
VEZ-8601/2017 Pojištění majetku, vozidel a odpovědnosti za škodu pro příspěvkové organizace v působnosti odboru ZSP MHMP veřejná zakázka - Oznámení o zrušení zakázky VEZ 3.4.2017 - 30.4.2018
VEZ-8602/2017 Pojištění majetku, vozidel a odpovědnosti za škodu pro příspěvkové organizace v působnosti odboru ZSP MHMP veřejná zakázka - Oznámení o zrušení zakázky VEZ 3.4.2017 - 30.4.2018
VEZ-8603/2017 Pojištění majetku, vozidel a odpovědnosti za škodu pro příspěvkové organizace v působnosti odboru ZSP MHMP veřejná zakázka - Oznámení o zrušení zakázky VEZ 3.4.2017 - 30.4.2018
VEZ-8604/2017 Pojištění majetku, vozidel a odpovědnosti za škodu pro příspěvkové organizace v působnosti odboru ZSP MHMP veřejná zakázka - Oznámení o zrušení zakázky VEZ 3.4.2017 - 30.4.2018
OTV-8553/2017 Opravy protipovodňových opatření na ochranu hl. m. Prahy, linie Malá Strana, Kampa veřejná zakázka - Protokol z jednání hodnotící komise OTV 3.4.2017 - 4.4.2018
OTV-8554/2017 Opravy protipovodňových opatření na ochranu hl. m. Prahy, linie Malá Strana, Kampa veřejná zakázka - Protokol z jednání hodnotící komise OTV 3.4.2017 - 4.4.2018
OTV-8555/2017 Opravy protipovodňových opatření na ochranu hl. m. Prahy, linie Malá Strana, Kampa veřejná zakázka - Protokol z jednání hodnotící komise OTV 3.4.2017 - 4.4.2018
OTV-8556/2017 Opravy protipovodňových opatření na ochranu hl. m. Prahy, linie Malá Strana, Kampa veřejná zakázka - Protokol z jednání hodnotící komise OTV 3.4.2017 - 4.4.2018
OVO-8547/2017 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.729 - k návrhu Dohody o ukončení Smlouvy o zajištění správy majetku uzavřené mezi Hlavním městem Prahou a Technickou správou komunikací hl.m. Prahy, rozpočtové opatření OVO 31.3.2017 - 31.3.2019
OCP-8479/2017 Péče o zvláště chráněné území, přírodní památku Podbabské skály veřejná zakázka - Skutečně uhrazená cena zakázky malého rozsahu OCP 31.3.2017 - 31.3.2018
OCP-8481/2017 Péče o zvláště chráněné území, přírodní památku Bílá skála veřejná zakázka - Skutečně uhrazená cena zakázky malého rozsahu OCP 31.3.2017 - 31.3.2018
OCP-8482/2017 Péče o zvláště chráněné území, přírodní památku Modřanská rokle. veřejná zakázka - Skutečně uhrazená cena zakázky malého rozsahu OCP 31.3.2017 - 31.3.2018
OCP-8485/2017 Péče o zvláště chráněné území, přírodní památku Milíčovský les a rybníky veřejná zakázka - Skutečně uhrazená cena zakázky malého rozsahu OCP 31.3.2017 - 31.3.2018
OCP-8487/2017 Péče o zvláště chráněné území, přírodní památku Jabloňka veřejná zakázka - Skutečně uhrazená cena zakázky malého rozsahu OCP 31.3.2017 - 31.3.2018