Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
OVO-8801/2017 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.821 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Úřadu práce České republiky na aktivní rozpočtové opatření OVO 11.4.2017 - 11.4.2019
OVO-8802/2017 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.807 - k identifikaci a posouzení možných variant správy a provozování Nové vodní linky ÚČOV Praha na Císařském ostrově rozpočtové opatření OVO 11.4.2017 - 11.4.2019
OVO-8803/2017 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.845 - k návrhu na uzavření Smlouvy o připojení č. 90002539, INO/03/07/000005/2017 a Smlouvy o zajištění služby distribuční soustavy z vn a vvn se rozpočtové opatření OVO 11.4.2017 - 11.4.2019
OVO-8804/2017 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.822 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva školství, mládeže a rozpočtové opatření OVO 11.4.2017 - 11.4.2019
OVO-8805/2017 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.820 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2017 o neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva dopravy určený na rozpočtové opatření OVO 11.4.2017 - 11.4.2019
OVO-8806/2017 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.800 - k přípravě stavby Parkovací dům Dědina rozpočtové opatření OVO 11.4.2017 - 11.4.2019
OVO-8807/2017 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.817 - k návrhu na úpravu rozpočtu hl.m. Prahy na rok 2017 v kap. 04 - Školství, mládež a sport rozpočtové opatření OVO 11.4.2017 - 11.4.2019
OVO-0787/2017 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.798 - k harmonogramu pořizování Územního plánu hl.m. Prahy (Metropolitního plánu) rozpočtové opatření OVO 11.4.2017 - 11.4.2019
OVO-0800/2017 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.835 - k návrhu na uplatnění výzvy Ministerstva pro místní rozvoj ČR k předkládání žádostí o zkrácení vázací doby platnosti podmínek pro nakládání s byty rozpočtové opatření OVO 11.4.2017 - 11.4.2019
OTV-8797/2017 stavba č. 3136 TV Satalice, etapa 0013 U Arborky veřejná zakázka - Evidenční list zakázky OTV 11.4.2017 - 12.4.2018
SML-8770/2017 Gymnázium Nad Štolou P7 - Nástavba budovy C-Re veřejná zakázka - Protokol o posouzení kvalifikace SML 10.4.2017 - 11.4.2018
SML-8771/2017 Gymnázium Nad Štolou P7 - Nástavba budovy C-Re veřejná zakázka - Protokol z jednání hodnotící komise SML 10.4.2017 - 11.4.2018
SML-8772/2017 Gymnázium Nad Štolou P7 - Nástavba budovy C-Re veřejná zakázka - Zpráva hodnotící komise SML 10.4.2017 - 11.4.2018
SCZ-8668/2017 Nařízení státní veterinární správy k varroáze včel. nařízení SCZ 5.4.2017 - 31.12.2017
OVO-8636/2017 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.760 - k úpravě rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2017 o finanční prostředky ze státního rozpočtu z Ministerstva pro místní rozvoj určené pro MČ hl.m. rozpočtové opatření OVO 4.4.2017 - 4.4.2019