Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
OVO-8402/2017 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.698 - k návrhu na převedení stavby v kap. 01 Rozvoj obce z působnosti OTV MHMP na OSI MHMP a na úpravu rozpočtu kapitálových výdajů rozpočtové opatření OVO 28.3.2017 - 28.3.2019
OVO-8403/2017 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.690 - k návrhu na úpravu rozpočtu v kap. 0464 a úpravu rozpočtu příspěvkových organizací v působnosti odboru SVC MHMP na rok 2017 rozpočtové opatření OVO 28.3.2017 - 28.3.2019
OVO-8404/2017 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.713 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2017 o neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z MŠMT určený na rozvojový rozpočtové opatření OVO 28.3.2017 - 28.3.2019
OVO-0801/2017 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.719 - k návrhu na použití finančních prostředků z peněžních fondů příspěvkové organizace Divadlo v Dlouhé a na úpravu rozpočtu kap. 0662 v r. 2017 rozpočtové opatření OVO 28.3.2017 - 28.3.2019
ROZ-8330/2017 Zveřejnění schváleného rozpočtu vlastního hl. m. Prahy na r. 2017 a schváleného rozpočtového výhledu vlastního hl. m. Prahy do r. 2022 v listinné a elektronické podobě oznámení ROZ 28.3.2017 - 31.1.2018
OTV-8314/2017 „TV Lochkov, etapa 0003 – Kanalizace II“, Výběr zhotovitele stavby č. 3103 veřejná zakázka - Evidenční list zakázky OTV 27.3.2017 - 28.3.2018
OCP-8303/2017 Úpravy koryta vodního toku Rokytka v dílčích úsecích v k.ú. Hloubětín a Hrdlořezy veřejná zakázka - Skutečně uhrazená cena zakázky malého rozsahu OCP 24.3.2017 - 31.3.2018
OCP-8304/2017 Zajištění pohotovostní služby a stanovení analýz vod a sedimentů při haváriích ve vodních tocích a nádržích ve správě hl. města Prahy v období 2016 - 2020 veřejná zakázka - Skutečně uhrazená cena zakázky malého rozsahu OCP 24.3.2017 - 31.3.2018
OVO-8270/2017 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.660 - k návrhu na použití finančních prostředků z loterijních her pro hl.m. Prahu prostřednictvím Českého olympijského výboru rozpočtové opatření OVO 23.3.2017 - 23.3.2019
OVO-8161/2017 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.605 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva školství, mládeže a rozpočtové opatření OVO 21.3.2017 - 21.3.2019
OVO-8162/2017 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.607 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnutý transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva vnitra na zajištění rozpočtové opatření OVO 21.3.2017 - 21.3.2019
OVO-8163/2017 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.604 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních věcí v rozpočtové opatření OVO 21.3.2017 - 21.3.2019
OVO-8164/2017 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.609 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva školství, mládeže a rozpočtové opatření OVO 21.3.2017 - 21.3.2019
OVO-8165/2017 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.608 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva školství, mládeže a rozpočtové opatření OVO 21.3.2017 - 21.3.2019
OVO-8166/2017 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.614 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Úřadu práce České republiky na aktivní rozpočtové opatření OVO 21.3.2017 - 21.3.2019