Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
OVO-1725/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2084 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnuté transfery z Úřadu práce České republiky na výkon pěstounské péče rozpočtové opatření OVO 29.8.2017 - 29.8.2019
OVO-1726/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2083 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnutý transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva školství, mládeže a rozpočtové opatření OVO 29.8.2017 - 29.8.2019
OVO-1727/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2072 - k úpravě rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2017 o finanční prostředky přijaté od MČ hl.m. Prahy a jejich vrácení Ministerstvu financí rozpočtové opatření OVO 29.8.2017 - 29.8.2019
OVO-1728/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2123 - k návrhu na úpravu rozpočtu příspěvkové organizace Zdravotnická záchranná služba hlavního města Prahy v působnosti odboru ZSP MHMP rozpočtové opatření OVO 29.8.2017 - 29.8.2019
OVO-1729/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2135 - k návrhu na zvýšení CIN (celkových investičních nákladů) odboru OTV MHMP v roce 2017 v kap. 02 rozpočtové opatření OVO 29.8.2017 - 29.8.2019
OVO-1730/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2086 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva školství, mládeže a rozpočtové opatření OVO 29.8.2017 - 29.8.2019
OVO-1731/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2089 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2017 o neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva dopravy určený na rozpočtové opatření OVO 29.8.2017 - 29.8.2019
OVO-1732/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2141 - k úpravě rozpočtu závazných ukazatelů na rok 2017 v kap. 0416 rozpočtové opatření OVO 29.8.2017 - 29.8.2019
OVO-1733/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2082 - k úpravě rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2017 o finanční prostředky ze státního rozpočtu Ministerstva pro místní rozvoj určené pro MČ hl.m. Prahy rozpočtové opatření OVO 29.8.2017 - 29.8.2019
OVO-1734/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2137 - k návrhu na použití finančních prostředků z fondu investic, úpravu limitu odpisového plánu příspěvkových organizací v působnosti KUC MHMP a úpravu rozpočtové opatření OVO 29.8.2017 - 29.8.2019
OVO-1735/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2088 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva školství, mládeže a rozpočtové opatření OVO 29.8.2017 - 29.8.2019
OVO-1736/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2131 - k návrhu na úpravu rozpočtu v kapitole 02 v souvislosti s Programem Čistá energie Praha 2017 rozpočtové opatření OVO 29.8.2017 - 29.8.2019
OVO-1737/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2087 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva školství, mládeže a rozpočtové opatření OVO 29.8.2017 - 29.8.2019
OVO-1738/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2147 - k návrhu na úpravu rozpočtu a čerpání fondu investic příspěvkových organizací v působnosti odboru ZSP MHMP a úpravu rozpočtu kap. 0504 v roce rozpočtové opatření OVO 29.8.2017 - 29.8.2019
OVO-1739/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2139 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2017 o neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z MŠMT určený na rozvojový rozpočtové opatření OVO 29.8.2017 - 29.8.2019