Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
OVO-9718/2017 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1135 - k návrhu na úpravu limitu počtu zaměstnanců a limitu prostředků na platy příspěvkové organizace v působnosti odboru ZSP MHMP - Zdravotnická rozpočtové opatření OVO 23.5.2017 - 23.5.2019
OVO-9719/2017 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1148 - k návrhu na úpravu rozpočtu v kap. 04 - Školství, mládež a sport a kap. 05 - Zdravotnictví a sociální oblast a úpravu rozpočtu příspěvkových organizací rozpočtové opatření OVO 23.5.2017 - 23.5.2019
OVO-9720/2017 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1157 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva školství, mládeže a rozpočtové opatření OVO 23.5.2017 - 23.5.2019
OVO-9721/2017 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1152 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva vnitra na program Projekty rozpočtové opatření OVO 23.5.2017 - 23.5.2019
OVO-9722/2017 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1178 - k návrhu na úpravu rozpočtu hl.m. Prahy na rok 2017 v kap. 04 - Školství, mládež a sport rozpočtové opatření OVO 23.5.2017 - 23.5.2019
OCP-9622/2017 Les Robotka - komunikace, k.ú. Dubeč veřejná zakázka - Skutečně uhrazená cena zakázky malého rozsahu OCP 19.5.2017 - 19.5.2018
OCP-9574/2017 Kunratický les – účelová lesní cesta veřejná zakázka - Skutečně uhrazená cena zakázky malého rozsahu OCP 17.5.2017 - 17.5.2018
OVO-9528/2017 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1106 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2017 o neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z MŠMT pro soukromé školství na rozpočtové opatření OVO 16.5.2017 - 16.5.2019
OVO-9529/2017 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1102 - k návrhu na navýšení neinvestičního příspěvku příspěvkové organizace hl.m. Prahy Dětský domov Charlotty Masarykové a úpravu rozpočtu v kap. 0505 rozpočtové opatření OVO 16.5.2017 - 16.5.2019
OVO-9530/2017 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1117 - k úpravě rozpočtu hl.m. Prahy za účelem financování projektů z Operačního programu Praha - pól růstu ČR v roce 2017 rozpočtové opatření OVO 16.5.2017 - 16.5.2019
OVO-9531/2017 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1120 - k návrhu na úpravu rozpočtu a čerpání fondu investic příspěvkových organizací v působnosti odboru ZSP MHMP a úpravu rozpočtu kap. 0504 v roce rozpočtové opatření OVO 16.5.2017 - 16.5.2019
OVO-9532/2017 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1072 - k návrhu na použití peněžních fondů a úpravu limitu počtu zaměstnanců příspěvkových organizací v působnosti KUC MHMP v r. 2017 rozpočtové opatření OVO 16.5.2017 - 16.5.2019
OVO-9533/2017 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1108 - k návrhu na využití finančních prostředků fondu investic, rezervního fondu a fondu odměn u příspěvkových organizací zřizovaných hlavním městem rozpočtové opatření OVO 16.5.2017 - 16.5.2019
OVO-9534/2017 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1107 - k úpravě rozpočtu běžných výdajů vlastního hlavního města Prahy v kap. 0416 rozpočtové opatření OVO 16.5.2017 - 16.5.2019
OVO-9535/2017 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1065 - k návrhu financování provozu a schválení návrhu smlouvy o poskytování služby k zajištění provozu zařízení ke zpracování a využívání bioodpadu - rozpočtové opatření OVO 16.5.2017 - 16.5.2019