Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
HOM-2576/2017 zábory záměr HOM 19.10.2017 - 3.11.2017
TSK-2599/2017 Praha 7 Holešovický trojúhelník - parc.č. 2242, 2236/1 vjezd na stavbu, zábory záměr TSK 19.10.2017 - 3.11.2017
ODA-2608/2017 Korunní_před čp.2569_dočasná úpr.DZ opatření ODA 19.10.2017 - 3.11.2017
TSK-2614/2017 Kaprova č. 2 Praha 1 Zábor ZS 8.11.2017 - 30.7.2018 záměr TSK 19.10.2017 - 3.11.2017
PER-2623/2017 vedoucí oddělení správy a provozu HW infrastruktury v odboru informatiky volná pracovní místa na MHMP PER 19.10.2017 - 3.11.2017
PER-2624/2017 specialista / specialistka informačního systému v odboru informatiky volná pracovní místa na MHMP PER 19.10.2017 - 3.11.2017
ODA-2655/2017 náměstí Míru - Den válečných veteránů opatření ODA 19.10.2017 - 3.11.2017
ODA-2656/2017 Na Slupi - rekonstrukce vozovky opatření ODA 19.10.2017 - 3.11.2017
ODA-2598/2017 Oznámení termínů zkoušek odborné způsobilosti pro rok 2018 oznámení ODA 18.10.2017 - 10.12.2018
ROZ-2609/2017 odročení dražby nařízené na 5.10.2017 na 18.1.2018: pozemky parc.č. 1420/2 a 1420/3 (orná půda), LV č. 906 v k.ú. Šeberov, obec Praha dražební vyhláška ROZ 18.10.2017 - 18.1.2018
SCZ-2559/2017 Oznámení o ukončení poskytování zdravotních služeb - PhDr. Jitka Škodová oznámení SCZ 18.10.2017 - 31.12.2017
ROZ-2615/2017 stavba Nové Mitrovice, bez čp/če na pozemku parc.č. 147/1 a 147/4, LV č. 561 k.ú. Nové Mitrovice, okr. Plzeň-jih dražební vyhláška ROZ 18.10.2017 - 20.12.2017
ROZ-2612/2017 spoluvlastnický podíl 1/2 - objekt k rodinné rekreaci Chyňava, č.e. 319 na pozemku parc.č. St. 832, LV č. 1295 v k.ú. Chyňava, okr. Beroun dražební vyhláška ROZ 18.10.2017 - 13.12.2017
ROZ-2613/2017 spoluvlastnický podíl 1/4 - objekt k rodinné rekreaci Chyňava, č.e. 319 na pozemku parc.č. St. 832 a pozemek parc.č. 1565/16 (zem. půdní fond), LV č. 1585 v k.ú. Chyňava, okr. Beroun dražební vyhláška ROZ 18.10.2017 - 13.12.2017
ZIO-2603/2017 Návrh nařízení, kterým se mění nařízení č.9/2011 Sb. hl. m. Prahy, kterým se vydává tržní řád, ve znění pozdějších předpisů oznámení ZIO 18.10.2017 - 8.12.2017