Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
HOM-1409/2019 zábory záměr HOM 16.1.2019 - 31.1.2019
TSK-1444/2019 Klírova ZS záměr TSK 16.1.2019 - 31.1.2019
TSK-1445/2019 Donovalská kNN záměr TSK 16.1.2019 - 31.1.2019
TSK-1446/2019 Benkova,Vápeníkova záměr TSK 16.1.2019 - 31.1.2019
TSK-1447/2019 Prašná,Květnového vítězství kNN záměr TSK 16.1.2019 - 31.1.2019
TSK-1451/2019 BD Michelské Zahrady, P4 - zábor pro zařízení staveniště, skl. plochy a obslužné kom. záměr TSK 16.1.2019 - 31.1.2019
HOM-1453/2019 parc. č. 1210/113, v kat. území Háje záměr - Pronajmout HOM 16.1.2019 - 31.1.2019
TSK-1458/2019 č. parc. 3800/1, k. ú. Horní Počernice, Náchodská 618/146, Praha 9 záměr TSK 16.1.2019 - 31.1.2019
TSK-1459/2019 č. parc. 2473, k. ú. Nové Město, Sokolská 1885/12-1872/14, Praha 2 záměr TSK 16.1.2019 - 31.1.2019
HOM-1461/2019 parc. č. 2277/1, 2280/1, 2281, 2287/1, 2317, 2374/2, 2374/39, 2374/99, 2374/117, 2381/32, 2381/33, 2383 v kat. území Braník záměr - Pronajmout HOM 16.1.2019 - 31.1.2019
HOM-1462/2019 parc. č. 963/12, 1961/1 v kat. území Lhotka záměr - Pronajmout HOM 16.1.2019 - 31.1.2019
HOM-1463/2019 parc. č. 1244/1 v kat. území Háje záměr - Pronajmout HOM 16.1.2019 - 31.1.2019
HOM-1464/2019 parc. č. 1951/4 v kat. území Lhotka záměr - Pronajmout HOM 16.1.2019 - 31.1.2019
HOM-1465/2019 parc. č. 963/12, 1951/4 v kat. území Lhotka záměr - Pronajmout HOM 16.1.2019 - 31.1.2019
ROZ-1449/2019 spoluvlastnický podíl 2/3 - rodinná rekreace, Třebenice, č.e. 193, na pozemku parc.č. 504/174, LV 930, v k.ú. Štěchovice u Prahy, obec Štěchovice, okr. Praha-západ dražební vyhláška ROZ 15.1.2019 - 19.2.2019