Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
TSK-4357/2018 Korunní 49, pč 4155/1, kú Vinohrady záměr TSK 20.1.2018 - 4.2.2018
TSK-4358/2018 Sokolovská 264/227, pč 3988/1, kú Libeň záměr TSK 20.1.2018 - 4.2.2018
TSK-4359/2018 Francouzská 78, pč 238, kú Vršovice záměr TSK 20.1.2018 - 4.2.2018
HOM-4360/2018 parc. č. 1857/80 v kat. území Kamýk záměr - Pronajmout HOM 20.1.2018 - 4.2.2018
HOM-4361/2018 parc. č. 1420/2, 2014/192, 2014/193, 2014/194, 2678, 2805/6, 2805/7, 2805/10, 2805/25, 2805/27, 2805/28, aj. v kat. území Chodov záměr - Pronajmout HOM 20.1.2018 - 4.2.2018
HOM-4362/2018 parc. č. 1313/1 v kat. území Chodov záměr - Pronajmout HOM 20.1.2018 - 4.2.2018
HOM-4363/2018 parc. č. 1307/5, 1307/7, 1308/2, 1313/1, 1319/7, 1319/19, 1328/1, 1328/4, 1360/2, 3199/1, 3199/10 v kat. území Chodov záměr - Pronajmout HOM 20.1.2018 - 4.2.2018
TSK-4369/2018 Vítězné náměstí 577/2, parc.č. 3998/1, k.ú. Dejvice záměr TSK 20.1.2018 - 4.2.2018
TSK-4370/2018 Argentinská 1024/22, parc.č. 2328/1, k.ú. Holešovice záměr TSK 20.1.2018 - 4.2.2018
ROZ-4371/2018 spoluvlastnický podíl id. 1/6 - objekt k bydlení Běhánky, č.p. 34 na pozemku parc.č. 530 a pozemky parc.č. 531 a 532/2 (zahrady), LV 21 v k.ú. Běhánky, obec Dubí, okr. Teplice dražební vyhláška ROZ 19.1.2018 - 22.3.2018
ROZ-4372/2018 spoluvlastnický podíl id. 1/8 - objekt k bydlení, Kunratice, č.p. 206 na pozemku parc.č. 693 a pozemek parc.č. 695 (zahrada) a vedlejší stavby a oplocení), LV 744 v k.ú. Kunratice, obec Praha dražební vyhláška ROZ 19.1.2018 - 20.2.2018
HOM-4153/2018 soubor nemovitostí Kostelec nad Orlicí záměr - Prodat HOM 19.1.2018 - 13.2.2018
HOM-4291/2018 Záměr směnit záměr - Směnit HOM 19.1.2018 - 5.2.2018
HOM-4259/2018 vypůjčit pozemky p.č. 500/40, 105, 108 a 109 v k.ú. Střížkov záměr - Vypůjčit HOM 19.1.2018 - 4.2.2018
ROZ-4373/2018 spoluvlastnický podíl id. 1/12 - pozemek parc.č. 153/26, LV 29 v k.ú. Dobřejovice, obec Dobřejovice, okr. Praha-východ exekuční příkaz ROZ 19.1.2018 - 4.2.2018