Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
TSK-0358/2017 č. parc. 527/16, k. ú. Střížkov, Černého 426/8, Praha 8 záměr TSK 22.6.2017 - 7.7.2017
TSK-0359/2017 parc.č.2107, k.ú.Bubeneč, Na Marně, OVŘ záměr TSK 22.6.2017 - 7.7.2017
TSK-0360/2017 č. parc. 1975/1, k. ú. Podolí, Na Dolinách 86/1, Praha 4 záměr TSK 22.6.2017 - 7.7.2017
ROZ-0389/2017 Rozpočet hl. m. Prahy na r. 2017 a střednědobý výhled rozpočtu do r. 2022 oznámení ROZ 21.6.2017 - 30.7.2018
ROZ-0390/2017 Zpráva o plnění rozpočtu hl. m. Prahy a vyúčtování výsledků hospodaření za r. 2016 - závěrečný účet oznámení ROZ 21.6.2017 - 30.7.2018
OTV-0373/2017 stavba č. 41176 "Rekonstrukce Šlechtovy restaurace" veřejná zakázka - Smlouva OTV 21.6.2017 - 21.6.2018
SLU-0385/2017 Oznámení organizací ROPID - Záměr uzavřít smlouvu o veřejných službách v přepravě cestujících na vlakové lince S34 s dopravcem "KŽC Doprava s. r. o." oznámení SLU 21.6.2017 - 20.8.2017
HOM-0225/2017 VŘ na prodej pozemku parc. č. 190 v k. ú. Hodkovičky výběrové řízení HOM 21.6.2017 - 18.8.2017
SVC-0354/2017 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na funkci ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Botanická zahrada hl. m. Prahy konkursy na ředitele / ředitelky městských organizací SVC 21.6.2017 - 16.8.2017
EVM-0365/2017 Podíl 1/2 na - objekt k bydlení č.p. 556 Chodov, na pozemku parc.č. 349; pozemek parc.č. 350/1 (zahrada), příslušenství - oplocení, přípojky IS, kovová vrata i vrátka, na LV 581, v k.ú. Chodov, obec Praha. dražební vyhláška EVM 21.6.2017 - 1.8.2017
EVM-0361/2017 Movité věci - monitor Benq; plochý televizor Samsung. dražební vyhláška EVM 21.6.2017 - 31.7.2017
EVM-0362/2017 Movitá věc - plochý televizor Gogen, poškozen ovladač. dražební vyhláška EVM 21.6.2017 - 31.7.2017
EVM-0363/2017 Movitá věc - pc, černý. dražební vyhláška EVM 21.6.2017 - 21.7.2017
EVM-0364/2017 Movité věci - nádobí SALENTO. dražební vyhláška EVM 21.6.2017 - 21.7.2017
EVM-0366/2017 Movité věci - mobilní telefon, ALIGATOR; fotoaparát + příslušenství, NIKON; plazmová řezačka, SELCO GENESIS; digi zrcadlovka, TAMRON. dražební vyhláška EVM 21.6.2017 - 21.7.2017