Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
OVO-0958/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.3107 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2018 o poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních věcí v rozpočtové opatření OVO 11.12.2018 - 10.12.2020
OVO-0959/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.3103 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2018 o poskytnutý investiční transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a rozpočtové opatření OVO 11.12.2018 - 10.12.2020
OVO-0960/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.3114 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2018 o poskytnutý neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva rozpočtové opatření OVO 11.12.2018 - 10.12.2020
OVO-0961/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.3099 - k úpravě rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2018 o vratky finančních prostředků do státního rozpočtu rozpočtové opatření OVO 11.12.2018 - 10.12.2020
OVO-0962/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.3106 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2018 o poskytnuté transfery z Ministerstva životního prostředí v souvislosti s financováním z rozpočtové opatření OVO 11.12.2018 - 10.12.2020
OVO-0963/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.3136 - k návrhu na úpravu rozpočtu kap. 0662 - KUC MHMP v roce 2018 rozpočtové opatření OVO 11.12.2018 - 10.12.2020
OVO-0964/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.3102 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2018 o poskytnuté transfery z Úřadu práce České republiky na výkon pěstounské péče rozpočtové opatření OVO 11.12.2018 - 10.12.2020
OVO-0965/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.3121 - k návrhu na úpravu rozpočtu běžných výdajů v kapitole 05 v roce 2018 rozpočtové opatření OVO 11.12.2018 - 10.12.2020
OVO-0966/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.3091 - k úpravě rozpočtu odboru FON MHMP v rámci mezinárodního projektu STEPHANIE v roce 2018 rozpočtové opatření OVO 11.12.2018 - 10.12.2020
OVO-0967/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.3109 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2018 o poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva školství, mládeže a rozpočtové opatření OVO 11.12.2018 - 10.12.2020
OVO-0968/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.3125 - k návrhu na upřesnění celkových nákladů investiční akce v kap. 04 - Školství, mládež a sport rozpočtové opatření OVO 11.12.2018 - 10.12.2020
OVO-0969/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.3081 - k realizaci projektu Zajištění výkonu funkce ZS ITI PMO II. (OPTP, výzva č. 3) rozpočtové opatření OVO 11.12.2018 - 10.12.2020
OVO-0970/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.3092 - k návrhu na odstoupení od smlouvy, poskytnutí a zamítnutí dotací v rámci Programu Čistá energie Praha 2018 VII. rozpočtové opatření OVO 11.12.2018 - 10.12.2020
OVO-0971/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.3095 - k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl.m. Prahy na rok 2018 v kapitole 0254 - Městská infrastruktura v souvislosti s realizací akce č. 10528 EU - rozpočtové opatření OVO 11.12.2018 - 10.12.2020
OVO-0972/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.3112 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2018 o poskytnutý transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva školství, mládeže a rozpočtové opatření OVO 11.12.2018 - 10.12.2020