Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
SLU-2183/2017 Vyhlášení popisu věci - ve věci nálezu motorového vozidla PEUGEOT BOXER, modré barvy, rz: cc4578AM, mpz: BLR (Bulharsko), majitel vozu Rumen Serafimov Haralanov vyhláška SLU 20.9.2017 - 20.3.2018
OVO-2156/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2311 - k návrhu na úpravu rozpočtu kap. 0662 KUC MHMP - kultura v r. 2017 rozpočtové opatření OVO 19.9.2017 - 19.9.2019
OVO-2157/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2342 - k úpravě rozpočtu závazných ukazatelů na rok 2017 v kap. 0416 rozpočtové opatření OVO 19.9.2017 - 19.9.2019
OVO-2158/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2343 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2017 o neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z MŠMT určený na program rozpočtové opatření OVO 19.9.2017 - 19.9.2019
OVO-2159/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2321 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnutý transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva pro místní rozvoj z rozpočtové opatření OVO 19.9.2017 - 19.9.2019
OVO-2160/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2322 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2017 o neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva kultury určený na rozpočtové opatření OVO 19.9.2017 - 19.9.2019
OVO-2161/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2341 - k návrhu na úpravu rozpočtu v kap. 0416 rozpočtové opatření OVO 19.9.2017 - 19.9.2019
OVO-2162/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2328 - k návrhu na přerozdělení rozpočtu běžných výdajů schváleného odboru HOM MHMP v kapitole 08 rozpočtové opatření OVO 19.9.2017 - 19.9.2019
OVO-2163/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2323 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnutý transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva financí určený na úhradu rozpočtové opatření OVO 19.9.2017 - 19.9.2019
OPP-2150/2017 Vyhlášení grantů hl. m. Prahy k výročí 100 let vzniku samostatného československého státu a 25 let České republiky na rok 2018 granty OPP 19.9.2017 - 31.12.2018
OVO-2069/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.29/44 - k návrhu na poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu hl.m. Prahy v roce 2017 MČ Praha - Koloděje rozpočtové opatření OVO 14.9.2017 - 14.9.2019
OVO-2070/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.29/24 - k návrhu na poskytnutí finančních prostředků formou účelové dotace MČ Praha - Dolní Počernice, MČ Praha - Klánovice a MČ Praha - Čakovice a k rozpočtové opatření OVO 14.9.2017 - 14.9.2019
OVO-2071/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.29/86 - k návrhu na změnu účelu části investiční dotace poskytnuté v r. 2017 z rozpočtu hlavního města Prahy MČ Praha 21 rozpočtové opatření OVO 14.9.2017 - 14.9.2019
OVO-2072/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.29/41 - k návrhu na poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu hl.m. Prahy v roce 2017 městské části Praha 2, MČ Praha - Dolní Měcholupy a MČ Praha - rozpočtové opatření OVO 14.9.2017 - 14.9.2019
OVO-2073/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.29/27 - k finančnímu zajištění přípravy a realizace projektů v rámci Operačního programu Doprava a Operačního programu Praha pól růstu ČR a Komunitárního rozpočtové opatření OVO 14.9.2017 - 14.9.2019