Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
OVO-2337/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2403 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva školství, mládeže a rozpočtové opatření OVO 3.10.2017 - 3.10.2019
OVO-2338/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2393 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2017 o investiční a neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva financí rozpočtové opatření OVO 3.10.2017 - 3.10.2019
OVO-2339/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2379 - k návrhu na rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele na veřejnou zakázku Vybudování nové návštěvnické WiFi v lokalitě Lanová dráha Petřín rozpočtové opatření OVO 3.10.2017 - 3.10.2019
OVO-2340/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2398 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnutý transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva školství, mládeže a rozpočtové opatření OVO 3.10.2017 - 3.10.2019
OVO-2341/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2402 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnutý transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních věcí v rozpočtové opatření OVO 3.10.2017 - 3.10.2019
OVO-2342/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2396 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnutý transfer z Úřadu práce České republiky na výkon pěstounské péče určený rozpočtové opatření OVO 3.10.2017 - 3.10.2019
OVO-2343/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2401 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnutý transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva životního prostředí v rozpočtové opatření OVO 3.10.2017 - 3.10.2019
SLU-2289/2017 Vyhlášení popisu věci - ve věci nálezu motorového vozidla IVECO DAILY, bílé barvy, rz: PB 9508KP, mpz: BLR (Bulharsko), majitel vozu Abdulsalam MNDJ vyhláška SLU 29.9.2017 - 29.3.2018
OCP-2257/2017 Vyhlášení výzvy č. 2 dotačního programu "Zlepšovaní kvality ovzduší v hl. m. Praze - pořízení ekologického vytápění v domácnostech II" granty OCP 27.9.2017 - 31.12.2019
OVO-2267/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2361 - k převodu finančních prostředků odboru RFD MHMP pro zajištění potřebných licencí k provozování kamerových detektorů rozpočtové opatření OVO 26.9.2017 - 26.9.2019
OVO-2268/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2367 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Úřadu práce České republiky na aktivní rozpočtové opatření OVO 26.9.2017 - 26.9.2019
OVO-2269/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2373 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2017 o neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z MŠMT určený na Vzdělávací rozpočtové opatření OVO 26.9.2017 - 26.9.2019
OVO-2270/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2364 - k návrhu na přijetí příspěvků cizích subjektů za 2. čtvrtletí 2017 a neinvestičního transferu od města Černošice na úhradu zvýšené dopravní obslužnosti rozpočtové opatření OVO 26.9.2017 - 26.9.2019
OVO-2271/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2363 - k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových výdajů na r. 2017 v kap. 03 - doprava rozpočtové opatření OVO 26.9.2017 - 26.9.2019
OVO-2272/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2374 - k úpravě rozpočtu běžných výdajů vlastního hlavního města Prahy v kap. 0416 rozpočtové opatření OVO 26.9.2017 - 26.9.2019