Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
OVO-1144/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.3204 - k úpravě rozpočtu běžných výdajů vlastního hlavního města Prahy v kap. 0416 rozpočtové opatření OVO 18.12.2018 - 17.12.2020
OVO-1145/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.3164 - k úpravě rozpočtu hl.m. Prahy za účelem předběžného financování projektů z Operačního programu Praha - pól růstu ČR v roce 2018 rozpočtové opatření OVO 18.12.2018 - 17.12.2020
OVO-1146/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.3183 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2018 o poskytnutý neinvestiční transfer ze státního rozpočtu ze SFDI na rozpočtové opatření OVO 18.12.2018 - 17.12.2020
OVO-1147/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.3193 - k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2018 v souvislosti s vratkou částí neinvestičních transferů z Ministerstva rozpočtové opatření OVO 18.12.2018 - 17.12.2020
OVO-1148/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.3207 - k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy kap. 06 a příspěvkové organizace Národní kulturní památka Vyšehrad rozpočtové opatření OVO 18.12.2018 - 17.12.2020
OVO-1149/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.3195 - k úpravě rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2018 o finanční prostředky ze státního rozpočtu Ministerstva pro místní rozvoj určené pro MČ hl.m. Prahy rozpočtové opatření OVO 18.12.2018 - 17.12.2020
OVO-1150/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.3176 - k přijetí/vrácení účelových transferů ze státního rozpočtu a státních fondů a k navazujícím úpravám rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce rozpočtové opatření OVO 18.12.2018 - 17.12.2020
OVO-1151/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.3191 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2018 o poskytnutý investiční transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva životního rozpočtové opatření OVO 18.12.2018 - 17.12.2020
OVO-1152/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.3163 - k úpravě rozpočtu odboru FON MHMP mezinárodního projektu FINERPOL v roce 2018 rozpočtové opatření OVO 18.12.2018 - 17.12.2020
OVO-1153/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.3186 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2018 o poskytnuté transfery z Ministerstva vnitra na výdaje jednotek sborů dobrovolných rozpočtové opatření OVO 18.12.2018 - 17.12.2020
OVO-1154/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.3182 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2018 o poskytnuté transfery z Ministerstva životního prostředí v souvislosti s financováním z rozpočtové opatření OVO 18.12.2018 - 17.12.2020
OVO-1155/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.3181 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2018 o poskytnuté transfery z Úřadu práce České republiky na výkon pěstounské péče rozpočtové opatření OVO 18.12.2018 - 17.12.2020
OVO-1156/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.3192 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2018 o neinvestiční transfer určený městské části Praha 9 na projekt AgriGo4Cities rozpočtové opatření OVO 18.12.2018 - 17.12.2020
OVO-1157/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.3190 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2018 o poskytnutý transfer z Úřadu práce České republiky na výkon pěstounské péče určený rozpočtové opatření OVO 18.12.2018 - 17.12.2020
OVO-1158/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.3167 - k návrhu na navýšení celkových investičních nákladů příspěvkové organizace Institut plánování a rozvoje hl.m. Prahy v roce 2018 v kap. 01, k akci rozpočtové opatření OVO 18.12.2018 - 17.12.2020